Návrhy nové generace pro dodavatele v automobilovém průmyslu

Jedná se o typické díly, jejichž výrobě se společnosti v automobilovém průmyslu věnují. Představte si například písty, ložiska a ozubená kola. I u takto běžných dílů jsou nejdůležitějšími faktory kvalita a doba jejich uvedení na trh.

Zavádění inovací nebylo v dodavatelském sektoru automobilového odvětví nikdy rychlejší. Dodavatelé čelí technologickým i ekonomickým výzvám, a to kvůli potřebám zákazníků a změnám v obecné rovině prostředí, kde dochází k radikálním změnám. Elektrifikace, konektivita, autonomní řízení a odlehčené karoserie zcela mění konstrukci vozidel i způsob, jak s nimi lidé interagují. Dodavatelé musí zůstat v popředí v oblasti nových technologií, snižovat náklady a agilně se orientovat na nestálých trzích.

Zavádění inovací nebylo v dodavatelském sektoru automobilového odvětví nikdy rychlejší. Dodavatelé čelí technologickým i ekonomickým výzvám, a to kvůli potřebám zákazníků a změnám v obecné rovině prostředí, kde dochází k radikálním změnám. Elektrifikace, konektivita, autonomní řízení a odlehčené karoserie zcela mění konstrukci vozidel i způsob, jak s nimi lidé interagují. Dodavatelé musí zůstat v popředí v oblasti nových technologií, snižovat náklady a agilně se orientovat na nestálých trzích.

Elektromobil připojený k nabíječce. Elektrický pohon vozidel je jedním z mnoha důvodů, proč se elektrotechnické a strojírenské návrhy v rámci procesů dodavatelů automobilového průmyslu stále více sbližují.

Learn More

Rostoucí globální konkurence nutí společnosti zkracovat dobu potřebnou k uvedení výrobků na trh, což umocňuje potřebu vypracovat vhodný návrh v co nejkratším časovém horizontu a zajistit patřičnou kvalitu již od samotného začátku projektu. Konstrukční prvky musí být lehčí, aby splňovaly budoucí požadavky, ale zároveň si musí zachovat svoji robustnost a pevnost.

Konvergence technologií však otevírá nové možnosti v oblasti návrhu. Pouze řešení NX nabízí skutečné generativní inženýrství s komplexní sadou nástrojů. Mezi tyto nástroje patří konvergentní modelování, které umožňuje pracovat s optimalizovanou geometrií (facetovými daty) jako s jakýmikoli jinými daty. Pouze řešení NX nabízí optimalizaci topologie na úrovni konstruktérů bez nutnosti odborných znalostí v oblasti CAE.

Podíl elektrických a elektronických prvků ve vozidlech roste exponenciálním tempem. S tím souvisí nové výzvy v oblasti baterií, vysokonapěťových rozvodů, senzorů a systémů infotainmentu. Nepropojenost strojírenských a elektrotechnických systémů pro navrhování má za následek ztráty dat, omezenou sledovatelnost a neúplný přehled ohledně dopadu jednotlivých změn.

Řešení NX nabízí ucelený přístup k návrhům, který zahrnuje strojírenské, elektrotechnické a elektrické obory, umožňuje společnostem snadno a rychle reagovat na měnící se požadavky a dodává jim patřičnou jistotu v rámci výkonnosti jejich výrobků. Plně integrovaná 3D aplikace pro vedení kabelových svazků umožňuje uživatelům navrhovat složité sestavy a vést jimi kabelové svazky. Díky patřičné integraci mezi řešeními NX a Capital je možné sdílet data v „propojeném“ režimu, což usnadňuje vizualizaci. Změny v rámci návrhu je možné zachytit a sladit. Funkce tohoto řešení umožňují provádět křížové sondování mezi logickými prvky, kabelovými svazky a prostorem pro jejich uložení.

Řešení NX v kombinaci s řešením Simcenter 3D umožňuje vytvářet integrované modely a využívat simulační platformu pro analýzu víceoborových systémů. Řešení NX umožňuje simulovat procesy výroby a sestavování a předpovídat množství variací a jejich příčiny. Řešení NX umožňuje pomocí plně integrovaného řešení zvládat výzvy konstruktérů forem, nástrojů a výlisků. Řešení NX také v neposlední řadě nabízí robustní sadu nástrojů určenou pro navrhování zaměřené na výrobu (DfM).

Elektromobil připojený k nabíječce. Elektrický pohon vozidel je jedním z mnoha důvodů, proč se elektrotechnické a strojírenské návrhy v rámci procesů dodavatelů automobilového průmyslu stále více sbližují.