Inženýring softwaru a systémů

Vozidlo budoucnosti navrženo a vyvinuto díky inženýringu systémů založenému na modelech (MBSE)

Podmínky na trhu s automobily se mění rychleji než kdykoli předtím. Zákazníci mají zájem o vozidla s rozšířenými možnostmi konektivity. Nařízení státních orgánů usilují o zavádění ekologičtějších možností dopravy. O slovo se hlásí také noví konkurenti, kteří tyto potřeby nejen že plní, ale dokonce je překonávají. To vede ke složitějšímu procesu vývoje vozidla. Jediným řešením těchto problémů je zavedení inženýringu systémů založeného na modelech (MBSE). Díky inženýringu softwaru a systémů mohou vaše týmy tuto složitost překonat a zajistit tak včasné dodávky vozidel.

Podmínky na trhu s automobily se mění rychleji než kdykoli předtím. Zákazníci mají zájem o vozidla s rozšířenými možnostmi konektivity. Nařízení státních orgánů usilují o zavádění ekologičtějších možností dopravy. O slovo se hlásí také noví konkurenti, kteří tyto potřeby nejen že plní, ale dokonce je překonávají. To vede ke složitějšímu procesu vývoje vozidla. Jediným řešením těchto problémů je zavedení inženýringu systémů založeného na modelech (MBSE). Díky inženýringu softwaru a systémů mohou vaše týmy tuto složitost překonat a zajistit tak včasné dodávky vozidel.

Learn More

Podmínky na trhu s automobily se velmi rychle mění. Inovace v oblasti autonomních vozidel, elektrifikace a mobility zapříčinily v tomto odvětví velké změny a nic nenasvědčuje tomu, že by tomu v blízké době mělo být jinak. Požadavky zákazníků se mění každým dnem – od rozšíření možností konektivity po vylepšení bezpečnostních prvků. Státní orgány také prakticky denně schvalují nové předpisy, které odpovídají celosvětovým trendům v oblasti ekologie.

Dalším problémem je to, že nejdůležitější součástí nových vozidel je v dnešní době software. Software se používá v aplikacích, ke kterým jsou připojeni uživatelé, ve snímacích technologiích podporujících autonomní řízení, v elektronických a elektrických prvcích a také v integrovaných systémech. Software však najdeme nejen v čipech vozidel, ale také například v semaforech, které jsou součástí městské infrastruktury. Situaci ještě zhoršuje skutečnost, že startupy i technologičtí giganti nyní soupeří s tradičními výrobci OEM a jejich dodavateli o vedoucí postavení na trhu.

A výsledek? Složitost. Situace na trhu s vozidla byla vždy velmi složitá, ale se současnou situací se to vůbec nedá srovnávat. Vývoj vozidel je složitější, než si kdokoli dokázal představit. Řešení těchto výzev spočívá v revoluci v oblasti procesů, která bude podporována integrovaným inženýringem systémů založeným na modelech (MBSE). Inženýring systémů založený na modelech (MBSE) od společnosti Siemens, který pracuje s inženýringem softwaru a systémů, umožňuje výrobcům automobilů spravovat své systémy způsobem, který jim umožní zahájit práci na základě integrace a tento model si udržet i v budoucnu. Výsledkem je schopnost vyvíjet komplexní vozidla, která zákazníci chtějí a státní orgány vyžadují. Jinými slovy, zaveďte změny, které promění budoucnost mobility.