Realizace výroby v automobilovém průmyslu

Staví se podvozek automobilu, který visí na výrobní lince.

Automobiloví výrobci OEM a dodavatelé jsou vystaveni výzvám ze strany spotřebitelů, kteří požadují nové technologie, a také rostoucímu počtu ekologických předpisů o udržitelnosti. Trendy jako elektrifikace, autonomní řízení a sdílená mobilita nutí výrobce OEM doplňovat své modelové řady a zároveň pokračovat ve výrobě a servisu stávajících vozů. Většina výrobců automobilů a dodavatelů si uvědomuje, že klíčem k úspěchu v tomto novém prostředí je chytrá výroba. A ti, kteří dokážou reálně využít a uspořádat obrovské množství dat generovaných v rámci chytré výroby, získají náskok před konkurencí. Systém pro provádění výroby (MES) přebírá kontrolu nad výrobními úkony tím, že funguje jako základní most mezi podnikovými obchodními systémy (ERP), systémem správy životního cyklu výrobku (PLM), systémem řízení kvality (QMS) a automatizací výroby, aby se vyráběly správné výrobky ve správný čas a v očekávané kvalitě.

Automobiloví výrobci OEM a dodavatelé jsou vystaveni výzvám ze strany spotřebitelů, kteří požadují nové technologie, a také rostoucímu počtu ekologických předpisů o udržitelnosti. Trendy jako elektrifikace, autonomní řízení a sdílená mobilita nutí výrobce OEM doplňovat své modelové řady a zároveň pokračovat ve výrobě a servisu stávajících vozů. Většina výrobců automobilů a dodavatelů si uvědomuje, že klíčem k úspěchu v tomto novém prostředí je chytrá výroba. A ti, kteří dokážou reálně využít a uspořádat obrovské množství dat generovaných v rámci chytré výroby, získají náskok před konkurencí. Systém pro provádění výroby (MES) přebírá kontrolu nad výrobními úkony tím, že funguje jako základní most mezi podnikovými obchodními systémy (ERP), systémem správy životního cyklu výrobku (PLM), systémem řízení kvality (QMS) a automatizací výroby, aby se vyráběly správné výrobky ve správný čas a v očekávané kvalitě.

Automechanik pracující na brzdovém systému automobilu

Learn More

Chytrá výroba začíná u systému MES

Výrobci a dodavatelé automobilů čelí zcela novým výzvám a požadavkům ze strany spotřebitelů, vlád a startupů, které vstupují na trh. Pokud výrobci neřídí výrobu efektivně, povede výsledný nárůst složitosti výroby ke snížení efektivity, produktivity a zisku. Evoluce závodu s chytrým přístupem k výrobě se pro výrobce automobilů a dodavatele ukazuje jako nejefektivnější strategie, jak tuto složitost využít ve svůj prospěch. Srdcem chytré výroby je řešení MES (systém pro provádění výroby), které poskytuje klíčovou technologii pro úspěšný digitalizovaný provoz.  Hlavními funkcemi systému MES je poskytovat přehled o výrobě na lince v reálném čase, vytvářet spojení mezi automatizační vrstvou a operátory linky, aby bylo možné správně realizovat seznam procesů (BOP), a podporovat strategie typu just-in-time/just-in-sequence/Kanban. Systém MES také shromažďuje, organizuje a sdílí data generovaná procesy, dodavatelským řetězcem a novými technologiemi, jako jsou umělá inteligence (AI), strojové učení (ML) a pokročilá robotika. Tyto chytré údaje lze vložit do digitálního dvojčete výroby, aby systém uzavřené zpětné vazby podporoval neustálé zlepšování, prediktivní údržbu a pokročilé hospodaření s energií.

Řešení MES by mělo být přizpůsobitelné, škálovatelné a otevřené

V automobilové výrobě je řešení MES klíčovým faktorem pro shromažďování, propojování a uvolňování hodnoty z dat generovaných chytrou výrobou. Protože každý výrobce je jedinečný, nejefektivnějším řešením MES je hybridní řešení, které lze přizpůsobit, škálovat a nasadit na pracovišti, v cloudu nebo na hranici sítě. Mělo by mít otevřený ekosystém, který umožňuje bezproblémovou komunikaci všech zúčastněných stran, včetně partnerů, dodavatelů a zákazníků. Mělo by také poskytovat efektivní rozhraní mezi informačními a výrobními technologiemi pro rychlou výměnu dat a flexibilitu při správě autonomních operací z jakéhokoli zařízení a místa. Řešení MES/MOM funguje jako mozek chytré výroby a katalyzátor neustálého zlepšování. V současném automobilovém průmyslu nebudou předními výrobci ti, kteří generují nejvíce dat, ale ti, kteří svá data transformují na digitální páteř, která prochází celou společností a zlepšuje rozhodování, produktivitu a ziskovost.

Automechanik pracující na brzdovém systému automobilu

Produkty