Výrobní inženýrství pro pohonné sestavy

S našim řešením pro výrobu pohonů mohou výrobci automobilových součástí snadno naplánovat všechny výrobní operace. Pro jednotlivé fáze operací lze definovat cesty obráběcího nástroje CNC a vypočítat čas obráběcích cyklů. Pomocí integrované simulace obráběcího stroje využívající G kódu je možné odhalit a vyhnout se potenciálním kolizím součástí, strojů a upínek. Pracovní balík CNC lze navíc předat přímo do strojů. Zjednodušený řetězec procesů pomáhá snižovat čas potřebný pro přípravu výroby pohonů a zvyšovat jejich kvalitu.

S našim řešením pro výrobu pohonů mohou výrobci automobilových součástí snadno naplánovat všechny výrobní operace. Pro jednotlivé fáze operací lze definovat cesty obráběcího nástroje CNC a vypočítat čas obráběcích cyklů. Pomocí integrované simulace obráběcího stroje využívající G kódu je možné odhalit a vyhnout se potenciálním kolizím součástí, strojů a upínek. Pracovní balík CNC lze navíc předat přímo do strojů. Zjednodušený řetězec procesů pomáhá snižovat čas potřebný pro přípravu výroby pohonů a zvyšovat jejich kvalitu.

Learn More

Se zvyšující se poptávkou po automobilech s nižší spotřebou pohonných hmot vzrůstá také poptávka po odlehčených materiálech a snižování velikosti pohonných součástí. Tento trend způsobuje, že se automobiloví výrobci při výrobě pohonů musí vypořádat s vyšší náročností obrábění a procesů sestav.

Díky našim integrovaným řešením se provedené změny okamžitě projeví v návrhu a ve fázích výrobního inženýrství. Díky tomu lze ještě před samotnou výrobou pohonů zohlednit výrobní kapacity, technické problémy, logistiku, nástroje a omezení specifická pro daný stroj. Díky jednotnému prostředí pro CAM, programování CMM a plánování procesů součástí můžete plánovat výrobu pohonů a zapojit do tohoto procesu různé týmy.

Kromě toho můžete díky našim pokročilým funkcím programování vytvářet efektivnější programy pro CNC obrábění, čímž snížíte čas obrábění, zabráníte chybám a zvýšíte kvalitu součástí. Díky programování a simulaci kontroly CMM můžete prověřit kontrolní programy a zajistit, že bude během výroby rychle dosaženo požadovaných rozměrů a tolerancí. Naše knihovna s výrobními prostředky vám umožní využít potenciál vašeho výrobního provozu – včetně obráběcích nástrojů, upínek a strojního vybavení. S našim řešením můžete hotové plány snadno přenést do výroby a propojit spravované prostředí PLM pro návrh a plánování přímo se systémy výrobního provozu.

Toto digitální vlákno propojených systémů a procesů vám pomůže dosáhnout větší efektivity prostřednictvím virtuálního návrhu, inženýrství a simulací výrobků v podobě digitálního dvojčete.

Vybrané úspěchy zákazníků

Miba

Drive train component manufacturer uses Siemens Opcenter Quality software to minimize tolerances while reducing machining time

Siemens Digital Industries Software solution helps Miba streamline global quality assurance work in pursuit of zero-defects initiative

Další informace

Možnosti řešení

Prohlédněte si klíčové oblasti tohoto řešení.

Additive Manufacturing Data & Process Management

Provádějte správu dat spojených s aditivními výrobními postupy včetně samotného procesu tisku i správu materiálů a výrobních operací bezpečným způsobem.

Author Manufacturing Process Plans More Efficiently

Vytvářejte, analyzujte, řiďte a sdílejte výrobní plány a informace efektivně napříč celou firmou i společností v širším kontextu.

Bill of Materials Management

Díky využití jednotného zdroje informací rozpisky v rámci celé společnosti je možné snadno pokrýt poptávku trhu po inovativních a různorodých výrobcích.

Deliver More Complete Manufacturing Work Instructions

Vytvořte podrobné výrobní pokyny a předejte je do výroby, čímž zlepšíte jasnost procesů a dílčích kroků v dílenském provozu.

Gain Flexibility & Efficiency with Robotics & Automation

Zvyšte výrobní efektivitu a flexibilitu u složitějších operací prostřednictvím robotiky a automatizace.

Improve Ergonomics & Plan Safer Workplaces

Navrhujte své výrobky s ohledem na ergonomii a zohledněte ve výrobních operacích lidský faktor, čímž dosáhnete větší bezpečnosti na pracovištích.

Navigate, Access & Visualize Manufacturing Information

Díky digitálním dvojčatům výrobních závodů je možné aktuální informace o výrobě snadno procházet a vizualizovat bez ohledu na jejich umístění.

Optimize Factory Logistics & Material Flow

Vytvářejte, simulujte a optimalizuje návrhy 3D továren rychleji a zlepšete její logistiku a operace toku materiálu ještě před zavedením plného objemu výroby.