Inženýrství výroby pro lakovny

Autolakovny musí být maximálně dostupné, energeticky efektivní, nepřetržitě v provozu a musí fungovat i v drsném prostředí. Společnost Siemens PLM Software nabízí software, který umožňuje simulovat procesy lakování včetně nástrojů a periferií. Díky tomu můžete zlepšit mezioborovou komunikaci a koordinaci ve výrobě a činit tak chytřejší rozhodnutí.
Autolakovny musí být maximálně dostupné, energeticky efektivní, nepřetržitě v provozu a musí fungovat i v drsném prostředí. Společnost Siemens PLM Software nabízí software, který umožňuje simulovat procesy lakování včetně nástrojů a periferií. Díky tomu můžete zlepšit mezioborovou komunikaci a koordinaci ve výrobě a činit tak chytřejší rozhodnutí.

Learn More

Součástí našeho řešení jsou nástroje pro procesy lakování a postřikování, které jsou vytvořeny na míru pro uživatele v automobilovém a dopravním průmyslu.  Díky tomu si mohou uživatelé plánovat dráhy pro robotické lakování a prostřednictvím simulace a vizualizace získat přehled o celkovém pokrytí. 
 
Dále si mohou snadno vytvářet intuitivní nepřetržité operace s určitým vzorem pokrývání. S našim nástrojem mohou uživatelé vytvářet vzory využívající tahy s konstantním posunem.  Pro vzor lze vytvořit náhled a upravit jej snadno ještě před samotnou tvorbou operací lakování, leštění, natírání, postřikování a dalšími. 
 
Software také umožňuje analyzovat počet vrstev materiálu nebo tahů a upravit je během simulace. Pro každou vrstvu lze nakonfigurovat barvu a simulovat pokrytí a tloušťku materiálu aplikovaného na plochu pomocí barevné mapy.

Možnosti řešení

Prohlédněte si klíčové oblasti tohoto řešení.

Additive Manufacturing Data & Process Management

Provádějte správu dat spojených s aditivními výrobními postupy včetně samotného procesu tisku i správu materiálů a výrobních operací bezpečným způsobem.

Author Manufacturing Process Plans More Efficiently

Vytvářejte, analyzujte, řiďte a sdílejte výrobní plány a informace efektivně napříč celou firmou i společností v širším kontextu.

Bill of Materials Management

Díky využití jednotného zdroje informací rozpisky v rámci celé společnosti je možné snadno pokrýt poptávku trhu po inovativních a různorodých výrobcích.

Deliver More Complete Manufacturing Work Instructions

Vytvořte podrobné výrobní pokyny a předejte je do výroby, čímž zlepšíte jasnost procesů a dílčích kroků v dílenském provozu.

Gain Flexibility & Efficiency with Robotics & Automation

Zvyšte výrobní efektivitu a flexibilitu u složitějších operací prostřednictvím robotiky a automatizace.

Improve Ergonomics & Plan Safer Workplaces

Navrhujte své výrobky s ohledem na ergonomii a zohledněte ve výrobních operacích lidský faktor, čímž dosáhnete větší bezpečnosti na pracovištích.

Navigate, Access & Visualize Manufacturing Information

Díky digitálním dvojčatům výrobních závodů je možné aktuální informace o výrobě snadno procházet a vizualizovat bez ohledu na jejich umístění.

Optimize Factory Logistics & Material Flow

Vytvářejte, simulujte a optimalizuje návrhy 3D továren rychleji než kdy předtím. Zlepšete logistiku a toky materiálů ještě před zahájením výroby.