Správa výrobních dat

Propojení osob, systému a strojů pomocí digitálního vlákna informací od návrhu až po výrobu a opravy na místě u zákazníka umožňuje integraci inteligentních výrobních systémů. Výsledkem je, že zaměstnanci napříč společností mohou okamžitě a bezpečně spolupracovat na návrhu výrobku a plánování procesů. Díky konzistentnímu a přesnému spojení plánování s výrobou je zajištěno, že se do výroby dostanou správná výrobní data.

Propojení osob, systému a strojů pomocí digitálního vlákna informací od návrhu až po výrobu a opravy na místě u zákazníka umožňuje integraci inteligentních výrobních systémů. Výsledkem je, že zaměstnanci napříč společností mohou okamžitě a bezpečně spolupracovat na návrhu výrobku a plánování procesů. Díky konzistentnímu a přesnému spojení plánování s výrobou je zajištěno, že se do výroby dostanou správná výrobní data.

Learn More

V éře projektu Průmysl 4.0 dochází k dramatickým změnám výroby. Základním pilířem této revoluce jsou informace. Způsob, jakým jsou informace o návrhu a výrobních postupech výrobku vytvářeny, sdíleny a zpracovávány, ovlivňuje to, jak bude společnost konkurenceschopná na trhu. Informační sila všech procesů jsou spojena do jednoho digitálního vlákna, které sdružuje a řídí pokročilé návrhové, výrobní a podpůrné systémy. Výsledkem je digitální dvojče všech výrobků, procesů a služeb. 

Siemens PLM Software umožňuje v rámci správy výrobních postupů a dat zákazníkům společně vytvářet, ověřovat a optimalizovat výrobní plány současně s návrhem výrobku. Díky jednotnému prostředí pro více oborů, které sdílí stejné požadavky, je možné pomocí digitálního dvojčete výrazně zvýšit kvalitu a objem výroby, snížit náklady a vyhnout se zpožděním.

Možnosti řešení

Prohlédněte si klíčové oblasti tohoto řešení.

Adaptable Integrated BOM

Využijte flexibilní strategii správy rozpisek, která díky jednotné přesné definici výrobku umožňuje, aby všichni, kteří s ní pracují, dostali vždy pomocí digitálního vlákna úplné a aktuální informace.

Adaptable PLM Foundation

Spolupráce napříč celou společností přes webový prohlížeč na libovolném zařízení s konstrukčními a kancelářskými aplikacemi, které lidé každodenně využívají, a flexibilními možnostmi nasazení (lokálně, v cloudu a přednastavené).

Additive Manufacturing Data Management

Provádějte správu dat spojených s aditivními výrobními postupy včetně samotného procesu tisku i správu materiálů a výrobních operací bezpečným způsobem.

Assembly Manufacturing Process & Data Management

Využívejte jeden zdroj informací o návrhu výrobku a plánování výroby a dosáhněte tak výrazného zlepšení spolupráce mezi vývojovými činnostmi spojenými s výrobkem a procesy a současně snižte náklady na výrobu vysoce kvalitních výrobků.

Automation Design Data Management

Integrujte konstrukční know-how, plánování a konstrukci s automatizací a řízením a dosáhněte tak zcela nové úrovně efektivity a automatizace využití výrobního výkonu.

Business Intelligence & Reporting

Samoobslužná tvorba zpráv v přirozeném jazyce usnadňue efektivní tvorbu nových analýz a předpřipravených zpráv, díky čemuž je možné rychleji pochopit informace spojené s výrobky a procesy.

Change Management & Workflow

Automatizujte, monitorujte a spolupracujte se zúčastněnými osobami na PLM procesech napříč obory, díky čemuž se můžete zaměřit na potřebné úkoly, správná data a činit včas správná rozhodnutí.

Factory & Line Design Data Management

Spojte schopnosti svých týmů pro plánování závodů a návrh linek díky integrovanému systému pro správu dat a procesů závodu.

Geographic-based Part Manufacturing Information Access

Díky digitálním dvojčatům výrobních závodů je možné aktuální informace o výrobě snadno procházet a vizualizovat bez ohledu na jejich umístění.