Řízení požadavků životního cyklu

K tvorbě automobilových a dopravních systémů budoucnosti je třeba opravdu chápat dynamiku trhu a zákazníků. Pokud jsou požadavky udržovány mimo životní cyklus vývoje výrobku nebo se dodávají jako samostatné dokumenty a tabulky, je spolupráce složitější a výrobky není možné doručovat efektivně. Spolupráce na požadavcích je klíčem k úspěšné realizaci výrobků a inovacím. Naše řešení umožňuje zaznamenávat, dodržovat a doručovat požadavky v rámci celé společnosti.

K tvorbě automobilových a dopravních systémů budoucnosti je třeba opravdu chápat dynamiku trhu a zákazníků. Pokud jsou požadavky udržovány mimo životní cyklus vývoje výrobku nebo se dodávají jako samostatné dokumenty a tabulky, je spolupráce složitější a výrobky není možné doručovat efektivně. Spolupráce na požadavcích je klíčem k úspěšné realizaci výrobků a inovacím. Naše řešení umožňuje zaznamenávat, dodržovat a doručovat požadavky v rámci celé společnosti.

Learn More

Automobilový průmysl zažil v posledních letech mnoho nových technologií a obchodních modelů, které umožnily nástup inteligentních vozidel, elektrických pohonů, autonomních vozidel a sdílené mobility. Pochopení a zaznamenání požadavků zákazníků a provozních požadavků je v rámci těchto velmi složitých dopravních systémů opravdu náročné.

To je možné u složitých sofistikovaných systémů řešit návrhem a simulací digitálního dvojčete ještě před skutečnou výrobou. Integrace požadavků napříč celou společností a v průběhu celého životního cyklu výrobku je jediným způsobem, jak je možné tyto inovativní výrobky vytvářet. To však vyžaduje, aby byly všechny požadavky zaznamenány, provázány a správně udržovány. Díky svázání požadavků s následným procesem implementace a monitorování těchto požadavků je možné výrazně snížit riziko, že výsledný výrobek nebude tyto požadavky splňovat.

Naše řešení umožňuje řešit složité návrhy s ohledem na potřeby uživatele, protože inteligentně vyhodnocuje vliv změn během celého životního cyklu výrobku. Tento systematický a opakovatelný přístup k zahrnutí požadavků zákazníka umožňuje snadno zaznamenávat, bezpečně spravovat, přesně ověřovat a spolehlivě udržovat všechny požadavky.

Možnosti řešení

Prohlédněte si klíčové oblasti tohoto řešení.

Verification & Validation

Díky funkcím pro ověření a validaci požadavků se uzavírá smyčka požadavků. Výsledky ověření a validace požadavků jsou přiřazeny ke konkrétním požadavkům a umožňují tak lépe zacílit testování. 

Apply Product Configuration to Requirements

Požadavky jsou součástí všech řízených výrobních procesů, na něž mají vliv procesy životního cyklu výrobku, konfigurace, varianty, změny, výrobní postupy, řízení přístupu a další standardní postupy.

Integrate Requirements Across PLM & ALM

Možnost sledování je klíčovým prvkem úspěšného vývoje výrobku, protože umožňuje sledovat požadavky napříč více obory. Díky tomu je možné úspěšné vyvíjet i mechanické a softwarově řízené elektronické systémy.

PLM Foundation

Spolupráce napříč celou společností přes webový prohlížeč na libovolném zařízení s konstrukčními a kancelářskými aplikacemi, které lidé každodenně využívají, a flexibilními možnostmi nasazení (lokálně, v cloudu a přednastavené).

Program Planning & Project Execution

Pokud je plánování a provádění integrováno v rámci jednoho systému, mohou týmy z různých oborů při vývoji složitých výrobků efektivně spolupracovat a vyměňovat si klíčové informace, což zkracuje dobu dodání na trh.

Report & Specification Generation

Standardní výpisy požadavků, přehledové pohledy a specifikace je možné generovat snadno a rychle. Výpisy mohou obsahovat požadavky, sledování, ověření, odchylky, stav a analýzu dopadu a jsou dostupné v celém procesu vývoje výrobku.

Requirements Allocation & Tracelinking

Požadavky je možné propojit se všemi aspekty definice výrobku včetně specifikací, dalších požadavků, rozpisky, programových a projektových úkolů, testovacích scénářů, 1D a 3D modelů, výrobních postupů atd.

Requirements Capture & Authoring

Díky zaznamenávání požadavků je možné požadavky začlenit do celého životního cyklu výrobku a opakovaně používat možnosti spojené se standardními procesy správy výrobku včetně změn nebo pracovních postupů a zahrnout je i do standardních výpisů, přehledů atd.

Requirements Change

Požadavky je možné začlenit do standardních postupů pro správu změn jako proces změny požadavků, zahrnout je mezi změny na úrovni výrobku nebo je začlenit do globálního plánování nebo správy změn výrobku.