IoT a analýza životních cyklů pro odvětví dopravy a automobilového průmyslu

IoT a analýza životních cyklů pro odvětví dopravy a automobilového průmyslu

Využijte vozidla připojená k technologii internetu věcí a shromažďujte data z těchto chytrých systémů přímo na cestách. Společnostem v automobilovém průmyslu pomáháme propojit skutečné vozidlo s technickými poznatky obsaženými v digitálním inovačním řešení – jinými slovy, v „digitálním dvojčeti“ vozidla. Software PLM od společnosti Siemens poskytuje výrobcům OEM a dodavatelům potřebný přehled o výrobcích, který potřebují k tomu, aby mohli zlepšovat návrhy svých výrobků a výrobní procesy.

Využijte vozidla připojená k technologii internetu věcí a shromažďujte data z těchto chytrých systémů přímo na cestách. Společnostem v automobilovém průmyslu pomáháme propojit skutečné vozidlo s technickými poznatky obsaženými v digitálním inovačním řešení – jinými slovy, v „digitálním dvojčeti“ vozidla. Software PLM od společnosti Siemens poskytuje výrobcům OEM a dodavatelům potřebný přehled o výrobcích, který potřebují k tomu, aby mohli zlepšovat návrhy svých výrobků a výrobní procesy.

IoT a analýza životních cyklů pro odvětví dopravy a automobilového průmyslu

Learn More

Chytřejší a propojenější vozidla mění způsoby, jakými automobilové společnosti navrhují, vyrábějí a zpeněžují své výrobky. Před výrobci OEM a dodavateli, kteří dokážou sledovat výkonnost výrobků a využití dat prostřednictvím řešení na bázi technologie internetu věcí (IoT), se rozprostírá moře nových příležitostí.

Množství řešení konektivity, jejichž výrobě se automobilové společnosti v dnešní době věnují, však s sebou přináší další výzvy v oblasti kontroly kvality. Propojené výrobky v tomto odvětví způsobují nárůst nákladů spojených se zárukami, opravami a svoláváním vozidel. Využití dat zařízení s podporou technologie IoT za účelem zlepšení návrhu výrobků, míry inovací a výkonnosti však dále komplikují nespolupracující zdroje dat. Technologie IoT hraje klíčovou roli také při shromažďování dat o závodech, systémech a strojích. Společnostem v automobilovém průmyslu nabízí obrovskou příležitost ke zvýšení efektivity výroby. 

Náš přístup spočívá ve využití vozidla připojeného k technologii IoT a shromažďování dat z připojených systémů na cestách. Společnostem v automobilovém průmyslu pomáháme propojit skutečné vozidlo s technickými poznatky obsaženými v digitálním inovačním řešení – jinými slovy, v „digitálním dvojčeti“ vozidla. Software PLM od společnosti Siemens poskytuje výrobcům OEM a dodavatelům potřebný přehled o výrobcích, který potřebují k tomu, aby mohli zlepšovat návrhy svých výrobků a výrobní procesy.

IoT a analýza životních cyklů pro odvětví dopravy a automobilového průmyslu

Záznam webináře | 24 minut

The Closed-Loop Digital Twin

Zjistěte, jaká data o výkonnosti přináší IIoT v rámci inovací v uzavřené smyčce

Podívejte se na webinář