Přejít k obsahu

Integrované řízení kvality

Integrované řízení kvality

V současném konkurenčním prostředí je velmi obtížné doručit výrobky splňující všechny technické a funkční požadavky včas a s předpokládanými náklady. Naše řešení pro řízení kvality umožňuje zvyšovat kvalitu a snižovat náklady v rámci celého životního cyklu výrobku. Díky znalostem všech platných norem vám toto řešení umožní stát se jedničkou v oblasti zákonných norem, kvality a efektivity.

V současném konkurenčním prostředí je velmi obtížné doručit výrobky splňující všechny technické a funkční požadavky včas a s předpokládanými náklady. Naše řešení pro řízení kvality umožňuje zvyšovat kvalitu a snižovat náklady v rámci celého životního cyklu výrobku. Díky znalostem všech platných norem vám toto řešení umožní stát se jedničkou v oblasti zákonných norem, kvality a efektivity.

Integrované řízení kvality

Learn More

Digitalizace automobilového a dopravního průmyslu:

Stále složitější výrobky a náročnější požadavky zákazníků představují spolu se zkracováním doby potřebné k uvedení na trh pro výrobce zásadní problém.

Jedinečnou výhodou našeho řešení pro řízení kvality je možnost zvyšovat kvalitu a snižovat náklady v rámci celého životního cyklu výrobku díky optimalizaci všech výrobních kroků a postupů. Naše řešení pro řízení kvality vyhovuje požadavkům a potřebám automobilového a dopravního průmyslu a umožňuje našim zákazníkům získat konkurenční výhodu. Díky možnosti přístupu ke všem platným normám vám toto řešení umožní stát se jedničkou v oblasti zákonných norem, kvality a efektivity.

Integrované řízení kvality

Webinář na vyžádání

How End to End Quality is Driving Business Forward

Siemens PLM – Quality Management

Learn how Siemens PLM's Quality Management solution can support automotive suppliers in driving their business forward.

Podívejte se na webinář

Možnosti řešení

Prohlédněte si klíčové oblasti tohoto řešení.

Continuous Quality Improvement

Fáze soustavného vylepšování v rámci životního cyklu výrobku začíná jeho dodáním. Z hlediska kvality se podpora používaných výrobků provádí především v rámci zákaznické podpory.

Ensure Dimensional Quality

Zajistěte kvalitu výrobku z pohledu rozměrové přesnosti.

Issue Management & CAPA

Zajistěte kvalitu výrobku v rámci celého životního cyklu. Zaznamenávejte stížnosti, poruchy a nesoulad v digitální podobě a předcházejte vzniku nesouladu díky proaktivnímu zapojení celé společnosti.

Quality Management in Production

Při vyhodnocování postupů se využívají KPI včetně hodnot ppm, Cpk a pareto analýzy defektů. Sledování dat kvality umožňuje zajistit úplnou dokumentaci historie kvality výrobku.

Quality Operations Management

Ensure end-to-end quality management across your manufacturing process. Focus on prevention to streamline compliance and reduce the cost of quality.

Quality Planning / Advanced Product Quality Planning

Zjednodušte různé postupy (například APQP) a zajistěte konzistenci dat v digitální podobě, čímž zajistíte efektivní plánování kontrol a procesy kontroly prvního vzorku v rámci digitálního dvojčete.

Solve Build Quality Issues More Effectively

Splňte požadavky na kvalitu výrobků díky řešením pro efektivní zajištění kvality a analýzy.

Validate Quality

Pomocí propojení CMM programování, exekucí a analýzou naměřených dat mohou naši zákazníci snadno splnit požadavky na kvalitu výrobku.

Interested in [[global-preference-center-interest-placeholder]]?

Subscribe to [[global-preference-center-interest-placeholder]] updates

Oops

We're very sorry, but we weren't able to capture your submission. Please try again.

Thanks for signing up! First time subscribing? Be sure to check your email to confirm your subscription.