Harness Manufacturing Engineering

Zvýšený elektrický obsah a složitost, nové požadavky na procesy a stále se zvyšující počet inženýrských změn způsobují, že dodavatelé kabelových svazků 1. úrovně musí upravit své způsoby podnikání

Výrobce kabelových svazků silně ovlivňují nové technologické trendy v automobilovém průmyslu. Zvýšený elektrický obsah a složitost, nové požadavky na procesy a stále se zvyšující počet inženýrských změn způsobují, že dodavatelé kabelových svazků 1. úrovně musí upravit své způsoby podnikání. Koncept digitálních dvojčat výrobků a výrobních procesů může podnikům pomoci dosáhnout úspěchu.

Výrobce kabelových svazků silně ovlivňují nové technologické trendy v automobilovém průmyslu. Zvýšený elektrický obsah a složitost, nové požadavky na procesy a stále se zvyšující počet inženýrských změn způsobují, že dodavatelé kabelových svazků 1. úrovně musí upravit své způsoby podnikání. Koncept digitálních dvojčat výrobků a výrobních procesů může podnikům pomoci dosáhnout úspěchu.

Řešení společnosti Siemens umožňují dodavatelům kabelových svazků 1. úrovně uspokojovat poptávku po elektrickém obsahu a jeho složitosti.

Learn More

Zvyšující se počet E/E prvků klade důraz na kabelové svazky, které napájejí a propojují různé systémy moderních vozidel. Zvyšující se poptávka po elektrickém obsahu ve vozidlech způsobuje růst v odvětví výroby kabelových svazků. S tímto růstem přichází také nové problémy a tlaky. Z tohoto důvodu musí výrobci zohlednit různé variace kabelových svazků, kterých mohou být desítky miliónů. Podniky musí dodržovat přísné harmonogramy, uspokojovat kvalitativní požadavky a postupně provádět digitální transformaci svých obchodních procesů. Řešení společnosti Siemens jim umožňuje stát se skutečnými digitálními podniky.

Řešení společnosti Siemens umožňují dodavatelům kabelových svazků 1. úrovně uspokojovat poptávku po elektrickém obsahu a jeho složitosti.

Záznam webináře | 38 minut

Methodologies for obtaining Functional Safety using AUTOSAR

Digital layered image of car, featuring network bandwidth and back seat form

Obtain functional safety using AUTOSAR in E/E architecture

Podívejte se na webinář

Možnosti řešení