Rozvržení výroby, návrh linek a optimalizace

Rozvržení výroby, návrh linek a optimalizace

Továrny se navrhují a simulují virtuální pomocí digitalizovaného procesu, aby bylo možné navrhnout inteligentní továrnu budoucnosti. Virtuální továrna se vytváří ve 3D s využitím nástrojů pro rozvržení a optimalizaci, které umožnují vytvořit návrh, rozvržení a konfiguraci prostředí továrny tak, aby byl optimalizován její provoz. Tím, že plánovacím a konstruktérským týmům dáte možnost vidět virtuální výsledky plánů, se vyhnete dodatečným nákladům vzniklým v případě, že se problémy objeví až ve skutečné továrně.

Továrny se navrhují a simulují virtuální pomocí digitalizovaného procesu, aby bylo možné navrhnout inteligentní továrnu budoucnosti. Virtuální továrna se vytváří ve 3D s využitím nástrojů pro rozvržení a optimalizaci, které umožnují vytvořit návrh, rozvržení a konfiguraci prostředí továrny tak, aby byl optimalizován její provoz. Tím, že plánovacím a konstruktérským týmům dáte možnost vidět virtuální výsledky plánů, se vyhnete dodatečným nákladům vzniklým v případě, že se problémy objeví až ve skutečné továrně.

Rozvržení výroby, návrh linek a optimalizace

Learn More

Při návrhu a plánování linek je s využitím běžných nástrojů pro návrh rozvržení obtížné odhadnout vliv umístění a přístupnosti vybavení. Pochopení výkonnosti jednotlivých linek v továrně je pro výrobce zásadní, stejně jako pochopení toho, jakým způsobem se v rámci závodu pohybuje materiál. Pokud nejste schopni optimalizovat rozvržení továrny na základě dat získaných během fází plánování a analýzy výroby, mohou neefektivně navržené části ovlivnit výkonnost celé továrny a výrobních systémů.

Plánování továrny nemůže být úspěšné bez řádné komunikace mezi různými týmy, které jsou zapojeny do procesu plánování rozvržení, díky čemuž vzniká potřeba plně integrovaného řešení pro návrh linek založený na výrobních datech a datech z digitálního vlákna. Naše řešení digitalizují celý výrobní postup a pomáhají vytvořit inteligentní továrnu budoucnosti. Díky tomu můžete maximalizovat produktivitu, zvýšit ziskovost a vyrábět inovativní výrobky, které se podaří vyrobit napoprvé s očekávanými maržemi, v patřičné kvalitě a s kratší dobou dodání na trh.

Rozvržení výroby, návrh linek a optimalizace

Možnosti řešení

Prohlédněte si klíčové oblasti tohoto řešení.

Bill of Materials Management

Díky využití jednotného zdroje informací rozpisky v rámci celé společnosti je možné snadno pokrýt poptávku trhu po inovativních a různorodých výrobcích.

Factory & Line Design

V jediném systému tak je možné celé rozvržení výroby je možné rychle navrhnout a vizualizovat a snadno je spojit s plánováním výroby.

Factory & Line Design Data Management

Spojte schopnosti svých týmů pro plánování závodů a návrh linek díky integrovanému systému pro správu dat a procesů závodu.

Geographic-based Part Manufacturing Information Access (Intosite)

Díky digitálním dvojčatům výrobních závodů je možné aktuální informace o výrobě snadno procházet a vizualizovat bez ohledu na jejich umístění.

Machine Line Planning

Operace je možné snadno vyváženě distribuovat mezí více strojů, programovat je, simulovat a zjednodušit tak velkoobjemovou výrobu složitých součástí s mnoha prvky.

Manufacturing Process & Data Management

Pomocí digitálního vlákna je možné v průběhu plánování výroby jednoduše propojit osoby, systémy a stroje, shromažďovat tak potřebné znalosti a postupně zlepšovat provoz.

Material Flow Optimization

Díky našemu systému je možné provádět inteligentní rozhodnutí, díky nimž se zkrátí trasy pro přesun součástí, velikosti dávek a množství skladových zásob.

Plant Simulation & Throughput Optimization

K analýze a optimalizaci výkonnosti výroby je možné využít simulátor diskrétních událostí a zvýšit tak výkonnost celého výrobního systému.