E/E Systems Development

Naše řešení řeší problémy současnosti pomocí rozsáhlé sady nástrojů, které umožňují dosáhnout bezkonkurenční automatizace, koherence dat a integrace pro opravdový vícedoménový vývoj výrobků.

Vedoucí automobiloví výrobci vyvíjejí vozidla s inovativními funkcemi, které překonávají současné limity v oblasti architektury a návrhu systému. S rostoucími požadavky na E/E systémy se zvyšují také náklady a složitost těchto systémů, které je navíc nutné dodávat na trh rychleji. Naše řešení tyto problémy řeší pomocí rozsáhlé sady nástrojů, které umožňují dosáhnout bezkonkurenční automatizace, koherence dat a integrace pro opravdový vícedoménový vývoj výrobků.

Vedoucí automobiloví výrobci vyvíjejí vozidla s inovativními funkcemi, které překonávají současné limity v oblasti architektury a návrhu systému. S rostoucími požadavky na E/E systémy se zvyšují také náklady a složitost těchto systémů, které je navíc nutné dodávat na trh rychleji. Naše řešení tyto problémy řeší pomocí rozsáhlé sady nástrojů, které umožňují dosáhnout bezkonkurenční automatizace, koherence dat a integrace pro opravdový vícedoménový vývoj výrobků.

Free 30-day trial

Manage automotive design complexity with E/E systems development

Simulation of an automobile frame

Discover how to manage electrical and electronic system complexity, how the benefits of integration between electrical and mechanical systems reduce your design efforts and rework, and how an automated rules/constraints and verification process ensure reliable data and minimize risks.

Naše řešení přináší úplná digitální dvojčata pro vývoj E/E systémů a podporuje různé přístupy k vývoji, například generativní návrh elektrických systémů.

Learn More

Dnešní E/E systémy se vyznačují rostoucí složitostí a přibývajícím množstvím funkcí a nových technologií, například u elektrických a autonomních vozidel. Naše řešení pro vývoj E/E systémů tyto problémy řeší pomocí výkonných funkcí pro vývoj architektury, elektrických systémů, komunikačních sítí a vestavěného softwaru. Je dodáváno s kompletní integrací systémového inženýringu podle modelů společnosti Siemens, systémy MCAD, PLM, simulacemi a výrobními nástroji, díky kterým lze vytvářet úplná digitální dvojčata výrobků.

Naše řešení přináší úplná digitální dvojčata pro vývoj E/E systémů a podporuje různé přístupy k vývoji, například generativní návrh elektrických systémů.

Naše řešení přináší úplná digitální dvojčata pro vývoj E/E systémů a podporuje různé přístupy k vývoji, například generativní návrh elektrických systémů.

Záznam webináře | 31 minut

How to use all CPU cycles in multicore ECUs

AUTOSAR-based software design for multicore devices and best practices to improve ECU performance.

AUTOSAR software design for multicore ECU devices

Podívejte se na webinář

Možnosti řešení

E/E Data Management & Integrations

Spravujte data a řídicí procesy a používejte integrační funkce při vývoji. Spravujte změny a konfigurace v obou doménách a zapojte do vývoje libovolné MCAD a PLM nástroje.

E/E Systems Definition & Optimization

Optimalizujte elektrické architektury z různých hledisek, například nákladů, hmotnosti a šířky pásma. Definujte a konsolidujte funkce. Vytvářejte a analyzujte elektronický vestavěný software a specifikace sítě.

Electrical Document Publication & Use

Opakovaně používejte data návrhů při tvorbě technických publikací, dokumentujte veškeré změny návrhu a využijte pokročilých funkcí pro diagnostiku elektrických zařízení. Automatizujte tvorbu publikací a související úkony, například dělení schémat s vodiči, grafický design a vícejazykovou podporu.

Electrical Systems Engineering

Vyvíjejte a simulujte elektrické distribuční systémy díky interaktivním funkcím pro návrh logických systémů, vodičů a pro automatický generativní inženýring. Integrujte a ověřujte implementace elektrických systémů. Optimalizujte složitost elektrických zařízení a analyzujte je díky aktuálním metrickým údajům a pokročilým kontrolám pravidel návrhu.

Embedded Software Design

Efektivně navrhujte, testujte a nasazujte palubní software v souladu s přístupem podle modelů a v prostředí, které je společné pro systémové i softwarové inženýry. Vyvíjejte přesné a prověřené softwarové architektury. Navrhujte, simulujte, implementujte a ověřujte softwarové komponenty. Vytvářejte „softwarové smlouvy“, které ve výsledku zvýší jeho kvalitu.

Embedded Software Implementation

Vyvíjejte vestavěný software pro elektronické řídicí jednotky automobilů (ECU), který splňuje požadavky na funkční a kybernetickou bezpečnost. Integrujte základní a aplikační software AUTOSAR. Simulujte a ověřujte implementace vestavěného softwaru. Konfigurujte vestavěný software AUTOSAR s možností aktualizací ECU.

Harness Engineering & Manufacturing

Navrhujte a ověřujte elektrické kabelové svazky určené k výrobě. Optimalizujte náklady a výrobní a montážní procesy kabelových svazků a dosáhněte vyšší výkonnosti a ziskovosti. Vytvářejte přesnou a optimalizovanou výrobní dokumentaci kabelových svazků a zvyšte efektivitu.

Network Design

Navrhujte správně dimenzované komunikační sítě s podrobnou analýzou časování. Optimalizujte a ověřujte návrhy sítí a zajistěte jejich kvalitu a rychlý vývoj. Implementujte výkonné prvky komunikačních sítí.