Electric Vehicle Manufacturing

Námořní architekty a konstrukční týmy, které chtějí více využívat simulace a zvýšit tak realističnost svých predikcí. Prodeje elektromobilů (EV) neustále a setrvale rostou díky stále lepší technologii baterií, tlaku různých nařízení, výrazným investicím a rozšiřující se infrastruktuře nabíjecích stanic.

Jak se poptávka zvyšuje, musí zavedení i začínající automobiloví výrobci rychle zavádět výrobu EV a snižovat náklady na výrobu tak, aby dosáhli konkurenční výhody. Výroba elektromobilů však automobilovým společnostem přináší řadu jedinečných problémů.

Díky využívání digitálních dvojčat výrobků i výroby mohou výrobci navrhovat a ověřovat postupy sestavování i provoz celých závodů virtuálně, zvyšovat tak kvalitu a zrychlovat růst objemu výroby.

Námořní architekty a konstrukční týmy, které chtějí více využívat simulace a zvýšit tak realističnost svých predikcí. Prodeje elektromobilů (EV) neustále a setrvale rostou díky stále lepší technologii baterií, tlaku různých nařízení, výrazným investicím a rozšiřující se infrastruktuře nabíjecích stanic.

Jak se poptávka zvyšuje, musí zavedení i začínající automobiloví výrobci rychle zavádět výrobu EV a snižovat náklady na výrobu tak, aby dosáhli konkurenční výhody. Výroba elektromobilů však automobilovým společnostem přináší řadu jedinečných problémů.

Díky využívání digitálních dvojčat výrobků i výroby mohou výrobci navrhovat a ověřovat postupy sestavování i provoz celých závodů virtuálně, zvyšovat tak kvalitu a zrychlovat růst objemu výroby.

Learn More

Tvorba digitálního dvojčete výrobku a výroby mohou vyřešit některé problémy spojené s elektromobily díky rozostření hranice mezi návrhem a výrobou a propojení skutečného a digitálního světa.

Tato digitální dvojčata sbírají z výrobků a závodů v provozu data o výkonnosti skutečného vybavení. Data z inteligentních propojených výrobků v provozu a z vybavení továren lze agregovat, analyzovat a integrovat do návrhu výrobku jako informace k provádění, čímž vznikne prostředí pro průběžné optimalizace se zcela uzavřenou smyčkou. Tento přístup bude podmínkou přechodu na dynamičtější a rychlejší výrobu vozidel.

Takové komplexní digitální dvojče vám umožní plánovat a implementovat výrobní postupy pro odlehčené návrhy a modulární platformy při současném snížení nákladů na výrobu baterií a koordinaci napříč složitými dodavatelskými ekosystémy.

Společnost Siemens Digital Industries Software vám může pomoci s tvorbou digitálního dvojčete a řešením těchto problémů. #siemenschip2city

Vybrané úspěchy zákazníků

Guangzhou MINO Auto Equipment Co., Ltd.

MINO saves time with Tecnomatix virtual commissioning solutions

MINO saves time with Tecnomatix virtual commissioning solutions

MINO exchanges data and collaborates with automakers throughout the planning, simulation and commissioning stages, reducing project cycles by 20 to 30 percent

Další informace

Záznam webináře | 22 minut

Moving electric vehicle production into the fast lane

Electric vehicle manufacturing with Siemens

The automotive industry is clearly in transition.

Podívejte se na webinář