Návrh a simulace elektromotorů

Návrh a simulace elektromotorů

Výrobci OEM v automobilovém průmyslů se při vývoji elektrifikovaných vozidel důkladně věnují jízdním vlastnostem vozidla. Elektromotory, generátory a výkonová elektronika výrazně ovlivňují energetickou účinnost a výkon vozidla.

Společnost Siemens Digital Industries Software nabízí integrovanou multifyzikální platformu pro modelování a testování elektromotorů ve více měřítkách spolu s inženýrskými a poradenskými službami na podporu vývoje spolehlivých a energeticky účinných elektromotorů.

Výrobci OEM v automobilovém průmyslů se při vývoji elektrifikovaných vozidel důkladně věnují jízdním vlastnostem vozidla. Elektromotory, generátory a výkonová elektronika výrazně ovlivňují energetickou účinnost a výkon vozidla.

Společnost Siemens Digital Industries Software nabízí integrovanou multifyzikální platformu pro modelování a testování elektromotorů ve více měřítkách spolu s inženýrskými a poradenskými službami na podporu vývoje spolehlivých a energeticky účinných elektromotorů.

Webinar Series

Develop reliable and energy-efficient electric machines using simulation

Our simulation solutions enable you to accelerate electric machines modeling from electromagnetics to vehicle integration as well as vibro-acoustics.

Our simulation solutions enable you to accelerate electric machines modeling from electromagnetics to vehicle integration as well as vibro-acoustics.

Návrh a simulace elektromotorů

Learn More

Vývoj konkurenceschopných elektrifikovaných vozidel pro masové využití je v programu výrobců OEM v automobilovém průmyslů na předních místech. Volba technologie, topologie, materiálů, strategie řízení a chladicího systému má u elektrifikovaných vozidel významný vliv na výkon, jízdní vlastnosti a úroveň hluku a vibrací. Možnost modelovat různé topologie elektromotorů a simulovat jejich výkonnost od jednotlivých systémů v té nejvěrnější možné podobě v integrovaném prostředí může výrazně zkrátit dobu vývoje a otevřít dveře inovacím, které vám umožní splnit očekávání trhu. 

Společnost Siemens Digital Industries Software nabízí řešení pro simulace návrhu a testování elektromotorů spolu s inženýrskými a poradenskými službami, které pomáhají zrychlit proces návrhu a inženýringu elektromotorů prostřednictvím virtuálního procházení variant návrhů a vyhodnocování výkonnosti na více úrovních. Naše řešení zahrnují vše od analytických elektromagnetických simulací v té nejvěrnější možné podobě přes simulace na úrovni systémů až po optimalizaci návrhu. Inženýři mohou díky našim nástrojům pracovat s rychlými modely založenými na magnetických obvodech a simulacemi založenými na metodě konečných prvků. Tuto synergii lze také automatizovat a využít ji k vývoji a návrhu pracovních postupů pro rychlou a přesnou analýzu všech typů elektrických prvků, a to včetně motorů, generátorů a jejich pohonů. Naše řešení konstruktérům také umožňují zohlednit vliv ztrát výkonových elektronických dílů, strategii řízení, správu teplotních podmínek založenou na systému EMAG-CFD a analýzu hluku a vibrací elektromotorů. 

Návrh a simulace elektromotorů
Vybrané úspěchy zákazníků

GKN Automotive

Leveraging multidimensional simulation to reduce time-to-market and prototype loops for electric vehicles

Leveraging multidimensional simulation to reduce time-to-market and prototype loops for electric vehicles

GKN Automotive uses Simcenter Amesim to optimize its next-generation eDrive technologies

Další informace

Možnosti řešení

Design Exploration

Posuňte simulaci na vyšší úroveň a bleskově předvídejte výsledky změn v rámci návrhu a jejich dopady na výkonnost vozidla.

Electrified Vehicle Simulation

Využijte výhody efektivních pracovních postupů modelování, které podpoří vaše inženýrské úsilí od vytváření architektury až po integraci, a to včetně podrobného návrhu.

Electromagnetics Simulation

Rozšiřte své znalosti v oblasti výkonnosti elektromechanických dílů, přeměny energie, návrhu a umístění antén, elektromagnetické kompatibility (EMC) a elektromagnetického rušení (EMI).

Engineering Services & Consulting

Získejte podporu při řešení složitých inženýrských výzev od našich odborníků z celého světa, kteří se s vámi ochotně podělí o své technické znalosti.

Rotating Machinery Testing

Optimalizujte výkonnost rotačních prvků v oblasti hluku a vibrací na základě získaných poznatků a analýzy dopadů rozhodnutí v rámci návrhu na hluk, (torzní) vibrace a energetickou účinnost.

Simulace elektrických systémů

Vyhodnocujte dopad elektrických podsystémů na celkové vlastnosti vašeho výrobku virtuálně pomocí pokročilého víceúrovňového modelování. Simcenter vám umožní maximalizovat výkonnost elektrických systémů od návrhu koncepce až po validaci řídicích systémů.

Thermal Analysis

Porozumějte tepelným vlastnostem, chování a přenosům tepla mezi jednotlivými díly a přizpůsobte své systémy pro správu teplotních podmínek elektrických zařízení a jejich řízení pro optimální výkonnost.

Thermal Management System Simulation

Navrhujte efektivní a spolehlivé systémy a mějte jistotu, že teplota jednotlivých dílů nepřesahuje optimální hodnoty a že je přebytečné teplo patřičně odváděno nebo opětovně využíváno pro zvýšení výkonnosti a efektivity

Video

Řešení Simcenter pro elektromotory

Představujeme řešení Simcenter, která podporují multifyzikální simulace pro inovativní návrh elektromotorů a přesné modelování v rámci množství odvětví, která se na jeho vývoji podílejí, pro patřičné vyhodnocení výkonnosti elektromotoru v kontextu vozidla.

Přehrát video