Soulad s požadavky a udržitelnost

Soulad s požadavky a udržitelnost

Přední společnosti v automobilovém průmyslu si jsou vědomy skutečnosti, že dodržování ekologických předpisů, zajištění udržitelnosti a zavedení ekologických provozních iniciativ je nezbytnou součástí procesů, v rámci kterých tyto společnosti navrhují, vyrábějí a prodávají svá vozidla. Naše řešení podporuje soulad s ekologickými předpisy a cíli udržitelnosti a pomáhá maximalizovat přehled o stavu dodržování ekologických předpisů ve všech fázích životního cyklu výrobků, díky čemuž můžete vyvíjet inovativnější a ekologicky přívětivější výrobky.

Přední společnosti v automobilovém průmyslu si jsou vědomy skutečnosti, že dodržování ekologických předpisů, zajištění udržitelnosti a zavedení ekologických provozních iniciativ je nezbytnou součástí procesů, v rámci kterých tyto společnosti navrhují, vyrábějí a prodávají svá vozidla. Naše řešení podporuje soulad s ekologickými předpisy a cíli udržitelnosti a pomáhá maximalizovat přehled o stavu dodržování ekologických předpisů ve všech fázích životního cyklu výrobků, díky čemuž můžete vyvíjet inovativnější a ekologicky přívětivější výrobky.

Soulad s požadavky a udržitelnost

Learn More

Přední společnosti v automobilovém průmyslu si jsou vědomy skutečnosti, že dodržování ekologických předpisů a zavádění udržitelných iniciativ je nezbytnou součástí procesů, v rámci kterých tyto společnosti navrhují, vyrábějí a prodávají svá vozidla. Pokud si společnosti vybudují image postavenou na udržitelnosti, může se to pozitivně odrazit v prodejích vozidel, a dodržování ekologických předpisů sníží riziko vysokých pokut. Společnosti v automobilovém průmyslu se zajímají o nástroje, které by jim umožnily nákladově efektivně spravovat požadavky pro REACH, RoHS, konfliktní suroviny a podobné regulační směrnice. Naše řešení pro správu souladu s požadavky vám umožní začlenit ekologicky přívětivé automobilové technologie do vašich výrobků a zajistit splnění požadavků na shodu u vozidel a jednotlivých dodávaných dílů. Naše řešení podporuje soulad s ekologickými předpisy a cíli udržitelnosti a pomáhá maximalizovat přehled o stavu dodržování ekologických předpisů ve všech fázích životního cyklu výrobků, díky čemuž můžete vyvíjet inovativnější a ekologicky přívětivější výrobky.

Soulad s požadavky a udržitelnost

Možnosti řešení

Automate Supplier Declaration processing

Spravujte procesy zveřejňování informací o látkách s vašimi dodavateli v automobilovém průmyslu pomocí vysoce automatizovaných funkcí, které zajišťují integraci s databázemi materiálů dodavatelů, jako jsou například databáze IMDS a BOMcheck.

Bill of Materials Management

Integrujte informace o materiálech a látkách do kusovníků vozidel, abyste je mohli shrnout na úrovni struktury výrobku, což vám umožní lépe porozumět úrovním koncentrace látek ve všech výrobcích.

Business Intelligence & Reporting Tools

Vytvářejte výstupy o stavu udržitelnosti, regulačních předpisech a zveřejňování informací v rámci dodavatelského řetězce a získejte u svých vozidel lepší přehled o procesech dodržování předpisů.

Compliance Grading and Reporting

Zhodnoťte své výrobky v rámci automobilového průmyslu z hlediska souladu s ekologickými a společenskými předpisy, jako jsou REACH, RoHS, konfliktní suroviny a další přizpůsobená pravidla. Díky zprávám o souladu je možné snadno zpřístupnit informace o souladu s předpisy.

Integrated material data lifecycle management

Integrujte data o materiálech do životního cyklu výrobku v každé fázi vývoje vozidla, abyste si zajistili patřičný přehled ohledně použitých materiálů v automobilových dílech, a to až po jednotlivé látky.

Sustainability framework

Spravujte u svých vozidel soulad s ekologickými předpisy a zelenými iniciativami, a to pomocí nástrojů, které podporují hodnocení kusovníků, ekologicky přívětivé procesy navrhování a integraci s aplikacemi pro posouzení životního cyklu (LCA).

Vendor Management

Uvádějte informace o automobilových dílech dodavatelů do kusovníku vozidla a zajistěte si tak během procesu posuzování materiálů lepší spolupráci s dodavateli na jednotlivých úrovních.