Uzavřený proces správy kvality od návrhu po výrobu

Dvě osoby v pracovním prostředí sledující monitor s údaji o výkonu

V automobilové výrobě je trvale vysoká kvalita hlavním aspektem špičkové provozní úrovně. Se zrychlující se evolucí automobilového průmyslu je však stále více ohrožena schopnost výrobců plnit smělé cíle v oblasti kvality. Výrobci a dodavatelé automobilů dnes čelí výzvám v podobě přísnějších požadavků na udržitelnost a regulačních požadavků, požadavků spotřebitelů na konektivitu a personalizaci vozidel a nutnosti rychlých inovací v oblasti alternativních pohonů a autonomie. Výrobci, kteří pokračují v tradičním, izolovaném přístupu ke kvalitě, budou muset počítat s prodlevami při uvádění na trh, náklady na přepracování a vyššími zárukami. Zavedením chytrého a integrovaného řešení kvality výroby propojuje digitální transformace procesy kvality, které ve společnosti často běží nezávisle na sobě. Tím se zajišťuje účinná a efektivní správa kvality od začátku až do konce s prostorem pro inovace.

V automobilové výrobě je trvale vysoká kvalita hlavním aspektem špičkové provozní úrovně. Se zrychlující se evolucí automobilového průmyslu je však stále více ohrožena schopnost výrobců plnit smělé cíle v oblasti kvality. Výrobci a dodavatelé automobilů dnes čelí výzvám v podobě přísnějších požadavků na udržitelnost a regulačních požadavků, požadavků spotřebitelů na konektivitu a personalizaci vozidel a nutnosti rychlých inovací v oblasti alternativních pohonů a autonomie. Výrobci, kteří pokračují v tradičním, izolovaném přístupu ke kvalitě, budou muset počítat s prodlevami při uvádění na trh, náklady na přepracování a vyššími zárukami. Zavedením chytrého a integrovaného řešení kvality výroby propojuje digitální transformace procesy kvality, které ve společnosti často běží nezávisle na sobě. Tím se zajišťuje účinná a efektivní správa kvality od začátku až do konce s prostorem pro inovace.

Osoba stojící vedle robotické ruky v závodě pracuje na tabletu a kontroluje výkon

Learn More

Digitalizace správa kvality

S rostoucí oblibou elektromobilů a autonomního řízení a s nástupem řady předpisů, které mají kompenzovat změnu klimatu, je návrh vozidel složitější než kdykoli předtím. Výrobci a dodavatelé, kteří myslí na budoucnost, si uvědomují, že získají konkurenční výhodu, pokud využijí digitalizaci k tomu, aby tuto složitost přijali, místo aby s ní bojovali. Poslední průmyslová revoluce změnila způsob navrhování a výroby automobilů díky novým technologiím, jako jsou umělá inteligence (AI) a technologie průmyslového internetu věcí (IoT). Pro digitální transformaci výroby je zásadní zajištění kvality. Strategickým využitím inovativních technologií v systému správy kvality mohou výrobci automobilů a jejich dodavatelé rychle zvýšit kvalitu, a to díky poznatkům a zlepšením získaným z dat, která jsou získávána z dílny a zpětně přenášena do systému.

Dodržování předpisů na základě uzavřeného systému kvality

Správa kvality v uzavřeném cyklu poskytuje ideální podporu pro naplnění mezinárodních směrnic a norem, včetně ISO 9001, IATF 16949, Automotive Industry Action Group (AIAG), norem VDA od Německého sdružení automobilového průmyslu a dalších. Toto kombinované digitální řešení začíná u požadavků zákazníka. Poskytuje nepřetržitý přístup k aktualizovaným informacím v rámci celého hodnotového řetězce a v průběhu celého životního cyklu výrobku, čímž předchází nákladným a neefektivním případům nedodržování předpisů. Díky digitální páteři, která prochází celým ekosystémem, distribuuje proces správy změn připravované technické změny a specifikace všem zúčastněným stranám, aby se mohly řádně koordinovat a realizovat.

Ucelený přístup ke správě kvality

Portfolio chytré výroby Siemens Digital Industries Software zahrnuje řešení pro uzavřený systém kvality, které umožňuje výrobcům OEM a dodavatelům překonávat bariéry a upravovat procesy na základě získaných zkušeností s cílem eliminovat poruchy dříve, než k nim dojde. Poskytuje se bezproblémová podpora procesům kvality a certifikaci, včetně APQP, FMEA, PFMEA a PPAP, což výrobcům umožňuje integrovat správu kvality ve všech oblastech a efektivně podporovat interní a externí audity. Komplexní řešení společnosti Siemens pro správu kvality pomáhá výrobcům OEM a dodavatelům minimalizovat překročení nákladů, dodržovat časový plán, plnit mezinárodní normy a směrnice a získat náskok před konkurencí.

Osoba stojící vedle robotické ruky v závodě pracuje na tabletu a kontroluje výkon

Produkty