Modelování a simulace baterií

Modelování a simulace baterií

Jedním z klíčových prvků elektrifikace vozidel je technologie ukládání elektrické energie. Systémy pro ukládání elektrické energie se vyrábějí v různých provedeních a s různým chemickým složením, aby vyhovovaly širokému spektru využití, různým vozidlům a očekávaným úrovním výkonnosti. Návrh, dimenzování a výběr nejvhodnějšího systému pro ukládání energie proto vždy vede ke kompromisu mezi klíčovými vlastnostmi, jako jsou kapacita, spolehlivost, velikost, hmotnost a životnost.

Společnost Siemens Digital Industries Software nabízí simulační řešení spolu s inženýrskými službami pro podporu modelování a testování baterií ve více měřítkách, a to od elektrochemického složení mikrostruktury přes model dílů baterie až po model bateriových systémů a celkové hodnocení výkonnosti baterií během integrace.

Jedním z klíčových prvků elektrifikace vozidel je technologie ukládání elektrické energie. Systémy pro ukládání elektrické energie se vyrábějí v různých provedeních a s různým chemickým složením, aby vyhovovaly širokému spektru využití, různým vozidlům a očekávaným úrovním výkonnosti. Návrh, dimenzování a výběr nejvhodnějšího systému pro ukládání energie proto vždy vede ke kompromisu mezi klíčovými vlastnostmi, jako jsou kapacita, spolehlivost, velikost, hmotnost a životnost.

Společnost Siemens Digital Industries Software nabízí simulační řešení spolu s inženýrskými službami pro podporu modelování a testování baterií ve více měřítkách, a to od elektrochemického složení mikrostruktury přes model dílů baterie až po model bateriových systémů a celkové hodnocení výkonnosti baterií během integrace.

Řešení Simcenter pro návrh baterií a inženýring akumulátorů

Zrychlení návrhu a inženýringu baterií za účelem získání konkurenční výhody

Návrhy baterií a systémů pro ukládání energie: Představujeme řešení Simcenter, která podporují modelování a testování baterií ve více měřítkách, a to od elektrochemického složení mikrostruktury přes model dílů baterie až po model bateriových systémů a celkové hodnocení výkonnosti baterií během integrace.

Podívejte se na video
Modelování a simulace baterií

Learn More

Vývoj konkurenceschopných bateriových elektromobilů (BEV) pro masové využití je pro výrobce automobilů zásadní prioritou. Velkou výzvou však zůstává jeden klíčový systém, kterým je baterie. Návrh akumulátoru není jen otázkou optimalizace rozložení jednotlivých prvků a velikosti, aby se vešel do vyhrazeného prostoru ve vozidle. Volba geometrie, chemie, článků a chladicího systému má velký vliv na výkonnost, bezpečnost, životnost a dojezd vozidla. Schopnost modelovat různé architektury akumulátorů a simulovat jejich výkon v kontextu vozidla může ušetřit značný čas při vývoji a posunout úroveň inovací tak, aby splňovaly očekávání trhu.

Společnost Siemens Digital Industries Software nabízí řešení pro modelování a simulaci baterií spolu s inženýrskými a poradenskými službami, která pomáhají zrychlit proces návrhu a inženýringu baterií prostřednictvím virtuálního procházení variant návrhů a vyhodnocování výkonnosti na více úrovních. Naše řešení sahají od systémových simulací až po 3D a CFD simulace a pokrývají široký rozsah inženýrských oblastí potřebných pro návrh bateriových systémů. Inženýři mohou snadno modelovat různé chemické složení článků a návrhy akumulátorů a vyhodnocovat celkový výkon v kontextu vozidla. Naše řešení pro modelování a simulace baterií také umožňují zohlednit aspekty nabíjení a správy teplotních podmínek baterií a procházet nejlepší možné strategie řízení pro optimální výkonnost. 

Modelování a simulace baterií
Vybrané úspěchy zákazníků

IFP Energies nouvelles (Batteries)

Enhancing lifetime battery modeling for longer-life green vehicles

Další informace

Webinář živě

Why you need simulation-based designs for EV battery packs

Thermal runaway and battery safety simulation

Learn how to optimize battery pack designs to inhibit thermal runway propagation and mitigate safety issues.

Zaregistrujte se na webinář

Možnosti řešení

Design Exploration

Posuňte simulaci na vyšší úroveň, bleskově předvídejte výsledky změn v rámci výkonnosti a definujte pracovní postupy návrhu a automatické procesy sdílení dat mezi simulačním softwarem pro optimální vyvážení výkonnosti.

Electrochemistry Simulation

Předpovídejte prostorové rozložení iontů a potenciálu v libovolné oblasti vícefázové mikrostruktury a využijte rastrovací elektronový mikroskop (SEM) ve virtuálním prostředí, abyste pochopili dopady různých chemických složení.

Fluid Dynamics Simulation

Předpovídejte chování jednofázových a vícefázových kapalin, přesně vypočítávejte charakteristiky kapalinových okruhů a určete, jak aerodynamika vozidel ovlivňuje jejich dojezd a výkonnost elektromotorů.

Simcenter Engineering & Consulting

Získejte podporu při řešení složitých inženýrských výzev od našich odborníků z celého světa, kteří se s vámi ochotně podělí o své technické znalosti.

Simulace elektrických vozidel

Zvládněte složitost spojenou s elektrifikací vozidel. Simcenter nabízí modelovací přístupy pro simulace všech důležitých podsystémů. Ať už se zabýváte dimenzováním baterií nebo návrhem elektroniky, díky efektivním modelovacím pracovním postupům můžete snadněji vytvářet a integrovat architektury a podrobné návrhy.

Thermal Simulation

Porozumějte tepelným vlastnostem, chování a také přenosům tepla mezi jednotlivými systémy a přizpůsobte systémy pro správu teplotních podmínek elektrických zařízení a jejich řízení pro optimální výkonnost.

Série webinářů

Předpovídání výkonnosti baterií a palivových článků pomocí návrhu založeného na modelech, od jednotlivých článků až po jejich integraci

Obrázek palivových článků

Zjistěte, jak přesně vyhodnotit výkonnost systémů pro ukládání energie, od elektrochemie a definice článků až po návrh a integraci obalových prvků.