Systémy ADAS a vývoj autonomních vozidel

Muž kráčející sebevědomě a bezpečně před autonomním vozidlem.

Autonomní vozidla a prvky je možné úspěšně zavést pouze tehdy, jsou-li bezpečné, zabezpečené a certifikované. Zjistili jsme však, že naučit počítač řídit stejně bezpečně nebo bezpečněji než člověk je složitější, než kdokoli předpokládal. Společnost Siemens však nabízí přizpůsobené řešení, které vám umožní nejen inovovat, optimalizovat a ověřovat návrhy, ale díky kterému se budete moci také podrobněji věnovat oblasti pokročilých asistenčních systémů řidiče (ADAS) a autonomních vozidel (AV). Naše výkonné nástroje umožňují využívat funkční digitální dvojče, simulace, záznamy z reálného světa a naši patentovanou metodiku kritických scénářů, přičemž tyto možnosti vám umožní urychlit realizaci bezpečného, zabezpečeného a výkonného autonomního řízení v souladu s předpisy.

Autonomní vozidla a prvky je možné úspěšně zavést pouze tehdy, jsou-li bezpečné, zabezpečené a certifikované. Zjistili jsme však, že naučit počítač řídit stejně bezpečně nebo bezpečněji než člověk je složitější, než kdokoli předpokládal. Společnost Siemens však nabízí přizpůsobené řešení, které vám umožní nejen inovovat, optimalizovat a ověřovat návrhy, ale díky kterému se budete moci také podrobněji věnovat oblasti pokročilých asistenčních systémů řidiče (ADAS) a autonomních vozidel (AV). Naše výkonné nástroje umožňují využívat funkční digitální dvojče, simulace, záznamy z reálného světa a naši patentovanou metodiku kritických scénářů, přičemž tyto možnosti vám umožní urychlit realizaci bezpečného, zabezpečeného a výkonného autonomního řízení v souladu s předpisy.

Drive your digital transformation

Register for the EE design and engineering event of the year!

IESF Automotive Conference is taking place in Munich this November 30. It's the place that brings together a global network of automotive industry engineers and executives. You'll explore the challenges facing electrical/electronic design engineers and their teams; gain visibility into key automotive trends and design solutions for digital transformation; and expand your proficiency and perspective.

 Rušná ulice ve městě, na které je velký provoz.

Learn More

Maximalizujte hodnotu svých systémů ADAS a autonomních vozidel

Abyste mohli určit, které prvky systémů ADAS a autonomního řízení přinesou vašemu projektu největší přidanou hodnotu, musíte již v počáteční fázi vývojového cyklu zjistit, zda je možné je bezpečně, spolehlivě a efektivně začlenit do dané elektrické a elektronické architektury (systémů E/E), aniž by došlo k porušení systémových omezení. Pokud provedete předběžný návrh a optimalizaci těchto prvků pomocí funkčního digitálního dvojčete, můžete vyhodnotit rizika a rozhodnout o potřebném hardwaru, softwaru a příslušných scénářích. Díky tomu nebudou náklady na technické změny v pozdější fázi vývoje neúnosně vysoké. Důvěryhodné modely, které tvoří funkční digitální dvojče, navíc zajišťují sledovatelnost a umožňují ve virtuálním prostředí ověřit, že jste splnili 100 % požadavků ještě před zahájením fyzického testování.

Mějte jistotu i v rámci neznámých a nebezpečných kritických scénářů

Vystavit systémy ADAS a systémy autonomních vozidel všem neznámým a nebezpečným scénářům není možné, ani když s vozidly ujedete miliony kilometrů. Vaše systémy však musí být schopné vnímat, předvídat a efektivně reagovat za všech okolností. Díky našemu řešení pro vývoj autonomních vozidel můžete zaznamenávat, organizovat a ukládat údaje o jízdě v reálném prostředí, a to včetně dat ze senzorů, dynamiky vozidla a informací o prostředí. Tato data pak můžete přenést do virtuálního světa a pomocí patentované metodiky společnosti Siemens, umělé inteligence a strojového učení objevit další neznámé a nebezpečné scénáře, rozšířit svou databázi a splnit požadavky podle metodiky SOTIF. Vaši inženýři budou moci pracovat ve virtuálním prostředí a rychle zdokonalovat a testovat senzory, algoritmy a ovládací prvky, které umožňují systému vnímat, myslet a jednat správně.

Ověřujte návrhy autonomních vozidel a systémů ADAS ve virtuálním prostředí na všech úrovních

Autonomní vozidla musí vnímat okolí a být s ním propojena, aby byla zajištěna bezpečnost všech osob ve vozidle i v jeho okolí. Náš autonomní inženýrský software podporuje komplexní síť ověřování, která zahrnuje všechny interní a externí systémy, které interagují s vozidlem. Můžete provádět vybrané testy v několika úrovních simulovaných prostředí v reálném čase, jako je software ve smyčce, hardware ve smyčce, řidič ve smyčce a vozidlo ve smyčce, přičemž každý z nich se zaměřuje na testování konkrétních systémů vozidla. Poznatky získané během ověřování je možné promítnout do návrhu a umožnit tak jeho neustálé zlepšování. Naše řešení pro vývoj systémů ADAS a autonomních vozidel se stará o bezpečnost a zajišťuje shodu s předpisy, umožňuje ověřit, zda váš návrh splňuje požadavky a cíle, a také díky němu můžete zkontrolovat, zda váš konečný výrobek funguje podle návrhu.

 Rušná ulice ve městě, na které je velký provoz.

Záznam webináře | 45 minut

Closed-loop engineering for autonomous vehicles

A child crossing the street trusts that your self-driving vehicles are safe and reliable. Create the trust your customers need and develop the self-driving vehicles the world is waiting for with Siemens Autonomous Vehicle Development

Find the keys to a successful transition towards autonomous vehicle development

Podívejte se na webinář