Přejít k obsahu

Správa nákladů na výrobek

Správa nákladů na výrobek

Při získávání nových zakázek musí dodavatelé v automobilovém průmyslu dokázat předvést, že jsou schopni splnit odhad cílové ceny a zapojit se v programech pro snížení nákladů. Naše integrované řešení pro správu nákladů na výrobek spojuje sílu celosvětově nejlepší PLM platformy se sofistikovanými nástroji pro řízení nákladů na výrobek a dodavatelé tak mohou předpovídat a analyzovat konečné náklady, stanovovat podle nákladů nejnižší možnou cenu a ziskovou prodejní cenu.

Při získávání nových zakázek musí dodavatelé v automobilovém průmyslu dokázat předvést, že jsou schopni splnit odhad cílové ceny a zapojit se v programech pro snížení nákladů. Naše integrované řešení pro správu nákladů na výrobek spojuje sílu celosvětově nejlepší PLM platformy se sofistikovanými nástroji pro řízení nákladů na výrobek a dodavatelé tak mohou předpovídat a analyzovat konečné náklady, stanovovat podle nákladů nejnižší možnou cenu a ziskovou prodejní cenu.

Webinar

Quickly Reveal Cost Reduction Potentials with Nonlinear Performance Pricing (NLPP)

Quickly Reveal Cost Reduction Potentials with Nonlinear Performance Pricing (NLPP)

Find out which of your thousands of parts have the potential for cost reduction or are overpriced.

Správa nákladů na výrobek

Learn More

Výrobci a dodavatelé 1. úrovně očekávají, že jejich subdodavatelé budou v rámci postupného zlepšování snižovat ceny. V rámci konsolidace výrobců hledají automobilky dodavatele, kteří dokáží předvést, že jsou schopni splnit odhad cílové ceny a zapojit se v programech pro snížení nákladů. Schopnost předpovídat přesně náklady je pro dodavatele v automobilovém průmyslu naprosto kritická.

Naše integrované řešení pro správu nákladů na výrobek spojuje sílu celosvětově nejlepší PLM platformy se sofistikovanými nástroji pro řízení nákladů na výrobek do jednoho systému. Dodavatelé v automobilovém průmyslu využívají standardizované metody určování nákladů a analyzují přesné odhady výrobních nákladů.

Znalost faktorů ovlivňujících náklady a toho, jak konstrukční změny ovlivní odhady, jsou při stanovení konečných nákladů naprosto kritické. Integrace s platformou PLM umožňuje nákladovým inženýrům pracovat v kontextu celého životního cyklu výrobku a určit tak spolehlivé odhady nákladů, ať už jde o konečné náklady, nejlepší nákupní ceny nebo ziskové prodejní ceny.

Správa nákladů na výrobek
Vybrané úspěchy zákazníků

MANN+HUMMEL

Supplier MANN+HUMMEL reduces costs by using the Teamcenter product costing solution

Teamcenter helps reduce procurement costs for manufactured parts up to 16 percent

Supplier MANN+HUMMEL reduces costs by using the Teamcenter product costing solution

Další informace

Záznam webináře

Cost Engineering For Purchased Parts & Tools

Podívejte se na webinář

Možnosti řešení

Bill of Materials Management

Díky využití jednotného zdroje informací rozpisky v rámci celé společnosti je možné snadno pokrýt poptávku trhu po inovativních a různorodých výrobcích.

Design-to-Cost

V našem řešení pro určení nákladů na výrobek je možné zobrazit celou cenovou strukturu a nákladoví inženýři tak mohou kdykoliv vyhodnotit dopad změn návrhu na cenu a určit tak klíčové faktory včas.

Profitability Calculation

Díky výpočtům ziskovosti mohou řídicí pracovníci a manažeři zabezpečit návratnost investic vložených do výrobku tím, že předpoví budoucí náklady na jednotku a ceny v průběhu celého životního cyklu výrobku a následně je rozpadnou na roční náklady, příjmy a cash flow.

Purchase Price Analysis

Provedení spolehlivých odhadů nákladů dodavatelských součástí v rámci různých komodit („stínových výpočtů“) vám může pomoci při vyjednávání o struktuře nákladů s dodavateli k vyjednání lepších konečných cen nebo nákupních cen.

Quotation Costing

Nabízí rychlejší a přesnější odpovědí na poptávku, což společnostem pomáhá vyhrávat více zakázek a vyjednávat při stanovení ceny se zákazníky nad „optimalizovanými ale srozumitelnými“ daty o nákladech v různých formátech.

Target Costing

Určete náklady na výrobek již v raných fázích předběžného nacenění a konečné náklady celé cenové struktury výrobků a jejich variant na základě rozpisek a seznamů procesů.

Tool Purchase Price Analysis

Nákladoví inženýři mohou provádět vlastní výpočty a ověřovat tak správnost výpočtů dodavatelů. Získejte k výpočtům nákladů různé související informace, například technologická data, popisy součástí nebo 3D data.

Tool Quotation Costing

Naše parametrické výpočtové řešení pro stanovení nákladů na nástroje umožňuje dosáhnout rovnováhy mezi přesností a časovou náročností díky přesným výpočetním nástrojům a transparentním rozpadům nákladů dostupným v krátkém čase.

Zajímá vás [[global-preference-center-interest-placeholder]]?

Přihlaste se k odběru novinek [[global-preference-center-interest-placeholder]]

Jejda

Nepodařilo se nám přijmout vaše data, omlouváme se. Zkuste to znovu později.

Děkujeme za registraci! Je to vaše první předplatné? Nezapomeňte zkontrolovat svůj e-mail a potvrdit předplatné.

Toto pole je povinné Je vyžadována platná e-mailová adresa
Toto pole je povinné Hodnota je neplatná nebo příliš dlouhá