Správa nákladů na výrobek

Správa nákladů na výrobek

Při získávání nových zakázek musí dodavatelé v automobilovém průmyslu dokázat předvést, že jsou schopni splnit odhad cílové ceny a zapojit se v programech pro snížení nákladů. Naše integrované řešení pro správu nákladů na výrobek spojuje sílu celosvětově nejlepší PLM platformy se sofistikovanými nástroji pro řízení nákladů na výrobek a dodavatelé tak mohou předpovídat a analyzovat konečné náklady, stanovovat podle nákladů nejnižší možnou cenu a ziskovou prodejní cenu.

Při získávání nových zakázek musí dodavatelé v automobilovém průmyslu dokázat předvést, že jsou schopni splnit odhad cílové ceny a zapojit se v programech pro snížení nákladů. Naše integrované řešení pro správu nákladů na výrobek spojuje sílu celosvětově nejlepší PLM platformy se sofistikovanými nástroji pro řízení nákladů na výrobek a dodavatelé tak mohou předpovídat a analyzovat konečné náklady, stanovovat podle nákladů nejnižší možnou cenu a ziskovou prodejní cenu.

Accelerating your transition to net-zero while operating profitably

Product Carbon Footprint Calculator

The pressure is growing on manufacturing companies to respond to the threat of global warming. To meet the 2015 Paris Agreement’s global-warming cap, emissions must be reduced to reach net-zero by 2050. Manufacturing companies struggle to make trade-offs between driving down carbon dioxide equivalent (CO2e) emissions, reducing product costs and addressing customer value demands. But how can companies advance their carbon-reduction goals while operating profitably?

Správa nákladů na výrobek

Learn More

Výrobci a dodavatelé 1. úrovně očekávají, že jejich subdodavatelé budou v rámci postupného zlepšování snižovat ceny. V rámci konsolidace výrobců hledají automobilky dodavatele, kteří dokáží předvést, že jsou schopni splnit odhad cílové ceny a zapojit se v programech pro snížení nákladů. Schopnost předpovídat přesně náklady je pro dodavatele v automobilovém průmyslu naprosto kritická.

Naše integrované řešení pro správu nákladů na výrobek spojuje sílu celosvětově nejlepší PLM platformy se sofistikovanými nástroji pro řízení nákladů na výrobek do jednoho systému. Dodavatelé v automobilovém průmyslu využívají standardizované metody určování nákladů a analyzují přesné odhady výrobních nákladů.

Znalost faktorů ovlivňujících náklady a toho, jak konstrukční změny ovlivní odhady, jsou při stanovení konečných nákladů naprosto kritické. Integrace s platformou PLM umožňuje nákladovým inženýrům pracovat v kontextu celého životního cyklu výrobku a určit tak spolehlivé odhady nákladů, ať už jde o konečné náklady, nejlepší nákupní ceny nebo ziskové prodejní ceny.

Správa nákladů na výrobek
Vybrané úspěchy zákazníků

KLEINER

Price and cost transparency help lead to higher profit margins

Price and cost transparency help lead to higher profit margins

KLEINER relies on Teamcenter for improved cost estimation

Další informace

Záznam webináře | 29 minut

Identify savings potentials in procurement with knowledge-based cost engineering

Insight for knowledge-based cost engineering

Learn about the latest improvements on our knowledge database supporting savings potentials in procurement

Podívejte se na webinář

Možnosti řešení

Bill of Materials Management

Díky využití jednotného zdroje informací rozpisky v rámci celé společnosti je možné snadno pokrýt poptávku trhu po inovativních a různorodých výrobcích.

Design-to-Cost

V našem řešení pro určení nákladů na výrobek je možné zobrazit celou cenovou strukturu a nákladoví inženýři tak mohou kdykoliv vyhodnotit dopad změn návrhu na cenu a určit tak klíčové faktory včas.

Profitability Calculation

Díky výpočtům ziskovosti mohou řídicí pracovníci a manažeři zabezpečit návratnost investic vložených do výrobku tím, že předpoví budoucí náklady na jednotku a ceny v průběhu celého životního cyklu výrobku a následně je rozpadnou na roční náklady, příjmy a cash flow.

Purchase Price Analysis

Provedení spolehlivých odhadů nákladů dodavatelských součástí v rámci různých komodit („stínových výpočtů“) vám může pomoci při vyjednávání o struktuře nákladů s dodavateli k vyjednání lepších konečných cen nebo nákupních cen.

Quotation Costing

Nabízí rychlejší a přesnější odpovědí na poptávku, což společnostem pomáhá vyhrávat více zakázek a vyjednávat při stanovení ceny se zákazníky nad „optimalizovanými ale srozumitelnými“ daty o nákladech v různých formátech.

Target Costing

Určete náklady na výrobek již v raných fázích předběžného nacenění a konečné náklady celé cenové struktury výrobků a jejich variant na základě rozpisek a seznamů procesů.

Tool Purchase Price Analysis

Nákladoví inženýři mohou provádět vlastní výpočty a ověřovat tak správnost výpočtů dodavatelů. Získejte k výpočtům nákladů různé související informace, například technologická data, popisy součástí nebo 3D data.

Tool Quotation Costing

Naše parametrické výpočtové řešení pro stanovení nákladů na nástroje umožňuje dosáhnout rovnováhy mezi přesností a časovou náročností díky přesným výpočetním nástrojům a transparentním rozpadům nákladů dostupným v krátkém čase.