Přejít k obsahu

Správa nákladů na výrobek

Správa nákladů na výrobek

Při získávání nových zakázek musí dodavatelé v automobilovém průmyslu dokázat předvést, že jsou schopni splnit odhad cílové ceny a zapojit se v programech pro snížení nákladů. Naše integrované řešení pro správu nákladů na výrobek spojuje sílu celosvětově nejlepší PLM platformy se sofistikovanými nástroji pro řízení nákladů na výrobek a dodavatelé tak mohou předpovídat a analyzovat konečné náklady, stanovovat podle nákladů nejnižší možnou cenu a ziskovou prodejní cenu.

Při získávání nových zakázek musí dodavatelé v automobilovém průmyslu dokázat předvést, že jsou schopni splnit odhad cílové ceny a zapojit se v programech pro snížení nákladů. Naše integrované řešení pro správu nákladů na výrobek spojuje sílu celosvětově nejlepší PLM platformy se sofistikovanými nástroji pro řízení nákladů na výrobek a dodavatelé tak mohou předpovídat a analyzovat konečné náklady, stanovovat podle nákladů nejnižší možnou cenu a ziskovou prodejní cenu.

Webinar

Accelerate quotation costing for cost-effective and carbon-abated products

Accelerate quotation costing for cost-effective and carbon-abated products

See how manufacturers can shorten quotation cycles and win higher quote rate

Správa nákladů na výrobek

Learn More

Výrobci a dodavatelé 1. úrovně očekávají, že jejich subdodavatelé budou v rámci postupného zlepšování snižovat ceny. V rámci konsolidace výrobců hledají automobilky dodavatele, kteří dokáží předvést, že jsou schopni splnit odhad cílové ceny a zapojit se v programech pro snížení nákladů. Schopnost předpovídat přesně náklady je pro dodavatele v automobilovém průmyslu naprosto kritická.

Naše integrované řešení pro správu nákladů na výrobek spojuje sílu celosvětově nejlepší PLM platformy se sofistikovanými nástroji pro řízení nákladů na výrobek do jednoho systému. Dodavatelé v automobilovém průmyslu využívají standardizované metody určování nákladů a analyzují přesné odhady výrobních nákladů.

Znalost faktorů ovlivňujících náklady a toho, jak konstrukční změny ovlivní odhady, jsou při stanovení konečných nákladů naprosto kritické. Integrace s platformou PLM umožňuje nákladovým inženýrům pracovat v kontextu celého životního cyklu výrobku a určit tak spolehlivé odhady nákladů, ať už jde o konečné náklady, nejlepší nákupní ceny nebo ziskové prodejní ceny.

Správa nákladů na výrobek
Vybrané úspěchy zákazníků

MANN+HUMMEL

Supplier MANN+HUMMEL reduces costs by using the Teamcenter product costing solution

Teamcenter helps reduce procurement costs for manufactured parts up to 16 percent

Supplier MANN+HUMMEL reduces costs by using the Teamcenter product costing solution

Další informace

Záznam webináře

Automotive Industry Cost & Profitability Analysis during new product development and introduction

Automotive Industry Cost & Profitability Analysis during new product development and introduction on-demand webinar

Podívejte se na webinář

Možnosti řešení

Bill of Materials Management

Díky využití jednotného zdroje informací rozpisky v rámci celé společnosti je možné snadno pokrýt poptávku trhu po inovativních a různorodých výrobcích.

Design-to-Cost

V našem řešení pro určení nákladů na výrobek je možné zobrazit celou cenovou strukturu a nákladoví inženýři tak mohou kdykoliv vyhodnotit dopad změn návrhu na cenu a určit tak klíčové faktory včas.

Profitability Calculation

Díky výpočtům ziskovosti mohou řídicí pracovníci a manažeři zabezpečit návratnost investic vložených do výrobku tím, že předpoví budoucí náklady na jednotku a ceny v průběhu celého životního cyklu výrobku a následně je rozpadnou na roční náklady, příjmy a cash flow.

Purchase Price Analysis

Provedení spolehlivých odhadů nákladů dodavatelských součástí v rámci různých komodit („stínových výpočtů“) vám může pomoci při vyjednávání o struktuře nákladů s dodavateli k vyjednání lepších konečných cen nebo nákupních cen.

Quotation Costing

Nabízí rychlejší a přesnější odpovědí na poptávku, což společnostem pomáhá vyhrávat více zakázek a vyjednávat při stanovení ceny se zákazníky nad „optimalizovanými ale srozumitelnými“ daty o nákladech v různých formátech.

Target Costing

Určete náklady na výrobek již v raných fázích předběžného nacenění a konečné náklady celé cenové struktury výrobků a jejich variant na základě rozpisek a seznamů procesů.

Tool Purchase Price Analysis

Nákladoví inženýři mohou provádět vlastní výpočty a ověřovat tak správnost výpočtů dodavatelů. Získejte k výpočtům nákladů různé související informace, například technologická data, popisy součástí nebo 3D data.

Tool Quotation Costing

Naše parametrické výpočtové řešení pro stanovení nákladů na nástroje umožňuje dosáhnout rovnováhy mezi přesností a časovou náročností díky přesným výpočetním nástrojům a transparentním rozpadům nákladů dostupným v krátkém čase.

Zajímá vás [[global-preference-center-interest-placeholder]]?

Přihlaste se k odběru novinek [[global-preference-center-interest-placeholder]]

Jejda

Nepodařilo se nám přijmout vaše data, omlouváme se. Zkuste to, prosím, znovu.

Děkujeme za registraci! Je to vaše první předplatné? Nezapomeňte zkontrolovat svůj e-mail a předplatné potvrdit.

Toto pole je povinné Je vyžadována platná e-mailová adresa
Toto pole je povinné Hodnota je neplatná nebo příliš dlouhá