Řešení pro návrh vnitřních i vnějších designových prvků automobilů

Řešení pro návrh vnitřních i vnějších ozdobných prvků automobilů

Perfektně sedící a esteticky vypadající automobilové ozdobné prvky jsou kritické pro prezentaci a přitažlivost konkrétních značek. Během návrhu je nutné pečlivě zvážit hmotnost, životnost a dopad materiálů pro tvorbu ozdobných prvků na životní prostředí. Naše úplné řešení nabízí obsáhlou sadu nástrojů pro návrh vnitřních i vnějších ozdobných prvků, která vám poskytne náskok před konkurencí. Díky možnosti práce v kontextu celého vozidla nebo subsystému můžete vytvářet kvalitní lisované komponenty a dekorativní panely.

Perfektně sedící a esteticky vypadající automobilové ozdobné prvky jsou kritické pro prezentaci a přitažlivost konkrétních značek. Během návrhu je nutné pečlivě zvážit hmotnost, životnost a dopad materiálů pro tvorbu ozdobných prvků na životní prostředí. Naše úplné řešení nabízí obsáhlou sadu nástrojů pro návrh vnitřních i vnějších ozdobných prvků, která vám poskytne náskok před konkurencí. Díky možnosti práce v kontextu celého vozidla nebo subsystému můžete vytvářet kvalitní lisované komponenty a dekorativní panely.

Whitepaper

The Future Car: Driving a Lifestyle Revolution

The automotive industry is undergoing a revolution unlike anything we have seen since horses replaced cars. This revolution will reveal the future car, which will change how we live our lives. Download this whitepaper to understand how.

Řešení pro návrh vnitřních i vnějších ozdobných prvků automobilů

Learn More

Automobily budoucnosti musí být šetrné k životnímu prostředí. V důsledku toho budou hrát v rámci snížení spotřeby paliva a zachování udržitelnosti klíčovou roli odlehčené konstrukce. Dalším bodem k zamyšlení jsou současné svařované ocelové karoserie automobilů, které budou nahrazeny různými materiály a metodami montáže. Karoserie automobilů budou výrazně lehčí kvůli stále vyššímu tlaku na úsporu energie. Spolu s vysokopevnostní ocelí volitelně vyztuženou uhlíkovými vlákny se budou využívat nové materiály, například plasty, kovy, hořčík a hliník. 

Interiéry automobilů sou stále složitější, protože jejich návrh musí vyhovovat bezpečnostním předpisům, předpisům pro materiály, požadavkům na hmotnost a vyšší míru odhlučnění. Konstruktéři také vytváří interiérové doplňky, které mají stále organičtější tvar. 

Nová generace vozidel vyžaduje novou generaci řešení. Automobilky musí brát při návrhu v potaz povrchovou úpravu, vlastnosti materiálu a charakteristiky obrábění vnitřních i vnějších ozdobných prvků. Naše úplné řešení umožňuje během celého procesu ověřovat, zda návrh splňuje všechny konstrukční i výrobní požadavky. Rychlé prostředí podporující různé CAD systémy a obsahující sofistikované vizualizační nástroje vám při výrobě vysoce kvalitních prvků umožní bezproblémovou spolupráci s partnery a dodavateli.

Řešení pro návrh vnitřních i vnějších ozdobných prvků automobilů
Vybrané úspěchy zákazníků

SCS Interiors

Using Mastertrim and NX to reduce seat-pattern development time by 40 percent

Using Mastertrim and NX to reduce seat-pattern development time by 40 percent

SCS Interiors improves the timeliness and accuracy of the customer quoting process

Další informace

Záznam webináře

Simulace pro konstruktéry používající prostředí Creo

Simulace pro konstruktéry používající prostředí Creo

Podívejte se, jak mohou uživatelé prostředí Creo používat simulace

Podívejte se na webinář

Možnosti řešení

Adaptable Integrated BOM

Spolupracujte s dodavateli a partnery v automobilovém průmyslu s využitím jednotného zdroje dat bez ohledu na to, jaký CAD systém používají.

Automotive Design

Vytvářejte návrhy automobilů budoucnosti díky pokročilému a plně integrovanému řešení pro návrh a výrobu. Spolupracujte snáze s partnery, využívejte stávající znalosti a ověřujte návrhy již při jejich tvorbě.

CAE Simulation

Odhalte problémy návrhu ozdobných prvků již v časných fázích vývoje díky víceoborové simulaci v jednotném prostředí. Zlepšování návrhů ještě před podrobnou analýzou vede k lepším a robustnějším návrhům.

Composite Design & Manufacturing

Překonejte představy zákazníků tím, že jim dodáte bezpečná lehká vozidla, která splňují nebo dokonce překračují požadavky na spotřebu díky použití kompozitních materiálů.

Design Interoperability

Naše řešení umožňuje spolupráci během celého procesu vývoje, aby bylo možné předejít konfliktům a zajistit soulad mezi všemi systémy ještě před dokončením návrhu.

Digital Mockup

Ušetřete čas a snižte výskyt chyb díky možnosti návrhu ozdobných prvků v kontextu větší části interiéru nebo exteriéru v rychlém prostředí podporujícím různé CAD systémy.

Industrial Design & Styling

Umožněte konstruktérům vnitřních i vnějších ozdobných prvků tvorbu vysoce kvalitních ploch díky bezproblémově integrovanému prostředí nejvyšší třídy pro návrh ploch, v němž je možné přímo manipulovat s body, modelovat pomocí prvků a provádět průběžné ověření v reálném čase.

Knowledge Reuse

Využijte hodnotu stávajících návrhu díky platformě pro uchovávání a opakované použití znalostí. Zaznamenejte znalosti o návrhu pomocí grafických nástrojů s pokročilými šablonami.

Model Based Definition

Začleněním informací o výrobku a procesech již ve fázi návrhu pomocí nástrojů pro tvorbu 3D poznámek můžete tyto informace předat k dalšímu zpracování, zlepšit tak komunikaci a snížit objem nutných dodatečných změn.