Formy, nástroje a výlisky v automobilovém průmyslu

Formy, nástroje a výlisky v automobilovém průmyslu

Naše digitální výrobní řešení pomáhají maximalizovat výkonnost společností díky zlepšení plánování spolupráce při výrobě, definování a optimalizaci navrhovaných výrobních procesů, navrhování a výrobě vysoce výkonných nástrojů, podpoře efektivní komunikace se systémy v dílně a v rámci výroby a sledování a kontrole kvality. Jelikož jsou tyto systémy a procesy propojeny prostřednictvím digitálního vlákna, je možné dosáhnout vyšších úrovní efektivity, a to na základě navrhování, inženýringu a simulací výrobků ve virtuálním prostředí.

Naše digitální výrobní řešení pomáhají maximalizovat výkonnost společností díky zlepšení plánování spolupráce při výrobě, definování a optimalizaci navrhovaných výrobních procesů, navrhování a výrobě vysoce výkonných nástrojů, podpoře efektivní komunikace se systémy v dílně a v rámci výroby a sledování a kontrole kvality. Jelikož jsou tyto systémy a procesy propojeny prostřednictvím digitálního vlákna, je možné dosáhnout vyšších úrovní efektivity, a to na základě navrhování, inženýringu a simulací výrobků ve virtuálním prostředí.

Formy, nástroje a výlisky v automobilovém průmyslu

Learn More

Digitální výroba pomáhá dříve eliminovat potenciální problémy a optimalizovat propustnost díky podpoře rozsáhlejší spolupráce v prostředí realizace programů založené na modelech.

Pomocí našich řešení můžete vytvářet plány na výrobu dílů, které podporují plánování a spolupráci mezi oddělením výroby, inženýringem a dodavateli. Díky tomu tak můžete využít zachycené parametry procesů, s jejich pomocí stanovovat velmi přesné cenové nabídky a ty následně použít k rychlé přípravě a aktualizaci podrobných výrobních plánů. Můžete také spravovat data výrobních plánů pod plnou kontrolou revizí a konfigurací v zabezpečeném prostředí.

Naše řešení vám v rámci návrhu a výroby nástrojů pro výlisky a formy pomohou zefektivnit řetězec procesů CAD/CAM/CNC, snížit náklady spojené s nástroji a dosáhnout včasné výroby vysoce kvalitních dílů. Tato řešení umožňují předávání vytvořených plánů do výroby, a to díky propojení spravovaného prostředí řešení PLM pro plánování návrhu a výroby se systémy v dílně.

Díky těmto řešením je také možné dosáhnout vyšší efektivity v rámci virtuálního ověřování výroby, což umožňuje identifikovat a napravit případné problémy spojené s výrobou a kvalitou v rámci digitálního dvojčete procesu výroby, a to ještě před jeho zahájením. V neposlední řadě je díky našim řešením možné sledovat a kontrolovat kvalitu a získat tak komplexní přehled o fungování závodu, dříve identifikovat problémy v rámci výroby a rychleji je vyřešit.

Formy, nástroje a výlisky v automobilovém průmyslu

Záznam webináře | 30 minut

Fluid Flow Topology Optimization

Optimization of a part for fluid flow efficiency using Star CCM+

Topology Optimization like you’ve never seen

Podívejte se na webinář

Možnosti řešení

Prohlédněte si klíčové oblasti tohoto řešení.

Additive Manufacturing

Vytvářejte revoluční výrobky díky našemu integrovanému softwaru pro aditivní výrobu. Navrhujte, simulujte, připravujte, tiskněte a ověřujte prototypy nebo vyrábějte součásti na široké škále 3D tiskáren.

Bill of Materials Management

Díky využití jednotného zdroje kusovníkových informací v rámci celé společnosti je možné snadno pokrýt poptávku trhu po inovativních a různorodých výrobcích.

CNC Machining

Efektivně naprogramujte libovolnou úlohu – od obrábění přes lisování až po 5osé frézování a automatické robotické operace – to vše v jediném CAM softwaru.

Composite Manufacturing

Zpracovávejte složité a specializované postupy výroby kompozitů pomocí inteligentního řešení pokrývajícího procesy od návrhu až po výrobu, které je možné plně integrovat do komerčních 3D CAD systémů.

Design Validation

Zajistěte řádné chlazení forem pomocí technomechanické simulace výrobního procesu. Optimalizujte návrh forem pro výrobu kompozitů díky simulaci vytvrzování a celého procesu zpracování forem.

Die Design Validation

Navrhujte, simulujte a optimalizujte přípravky a upínky pomocí pevnostní analýzy, analýzy vibrací a optimalizace topologie. Dosáhněte cílů jako je minimální tuhost, optimální váha a zamezení nechtěným vibracím.

Manufacturing Process & Data Management

Pomocí digitálního vlákna je možné v průběhu plánování výroby jednoduše propojit osoby, systémy a stroje, shromažďovat tak potřebné znalosti a postupně zlepšovat provoz.

Mnaufacturing Quality Planning

Integrujte kvalitativní parametry během návrhu výrobku, plánování výroby a i během samotné výroby, čímž ve výsledku snížíte náklady.

Progressive Die Design Validation

Vyhněte se poškození a trhlinám ve výliscích pomocí termomechanické simulace vzniku a šíření poškození.