Návrh výkonných automobilů

Návrh výkonných automobilů

Pro úspěšné řešení složitých výzev souvisejících s vývojem vozidel (například rovnováha mezi úsporou paliva, spotřebou energie a výkonem) jsou zapotřebí inovativní koncepty, které lze digitálně prozkoumat a fyzikálně ověřit.

Díky nabídce široké řady řešení pro simulace, testování a inženýrské služby společnosti Siemens Digital Industries Software můžete snadno činit náročná konstrukční rozhodnutí. Podpora výkonnostního inženýringu a validací systému mechatroniky pomocí testování a simulací zavádí koncept digitálních dvojčat, což je prvotřídní modelovací a testovací nástroj, který představuje klíčové řešení pro tvorbu bezchybných konceptů na první pokus.

Pro úspěšné řešení složitých výzev souvisejících s vývojem vozidel (například rovnováha mezi úsporou paliva, spotřebou energie a výkonem) jsou zapotřebí inovativní koncepty, které lze digitálně prozkoumat a fyzikálně ověřit.

Díky nabídce široké řady řešení pro simulace, testování a inženýrské služby společnosti Siemens Digital Industries Software můžete snadno činit náročná konstrukční rozhodnutí. Podpora výkonnostního inženýringu a validací systému mechatroniky pomocí testování a simulací zavádí koncept digitálních dvojčat, což je prvotřídní modelovací a testovací nástroj, který představuje klíčové řešení pro tvorbu bezchybných konceptů na první pokus.

30-day free trial. Start predicting in minutes!

Predict product performance and validate design changes

Predicting the structural dynamic performance of an electric vehicle with Simcenter 3D software.

Explore the integrated product validation methodologies of your free Simcenter 3D trial and discover how a comprehensive digital twin helps solve issues at an early stage, ensures high quality, fewer recalls and reduces unnecessary costs.

Návrh výkonných vozidel

Learn More

Snižování emisí, nové možnosti mobility a globalizace trhu změnily způsob, jakým výrobci navrhují a konstruují vozidla. Současní výrobci se předhánějí ve vývoji autonomních vozidel a vozidel s nízkou mírou emisí, která mohou představovat konkurenční výhodu značky na globálním trhu. Aby mohla oddělení zabývající se vývojem výkonných vozidel dosáhnout optimálního jízdního komfortu, musí ověřovat a validovat programy a aplikace pomocí simulací a testování v různých fázích vývoje, od prototypu až po samotnou výrobu.

Společnost Siemens Digital Industries Software tato oddělení podporuje modelem řízeným přístupem, který jim pomáhá se složitostí systému mechatroniky. Naše řešení umožňují inženýrům vozidlo digitálně zkoumat a fyzikálně ověřit, aby mohli dosáhnout rovnováhy mezi všemi výkonnostními ukazateli.

Návrh výkonných vozidel
Vybrané úspěchy zákazníků

Volvo Trucks Brazil

Volvo Trucks Brazil uses Simcenter durability testing solutions to realize significant time and cost savings

Volvo Trucks Brazil uses Simcenter durability testing solutions to realize significant time and cost savings

South American heavy truck manufacturer uses Siemens solution to optimize product evaluation

Další informace

Záznam webináře | 30 minut

Definování optimálního tepelného chování vozidla již v raných fázích vývoje

Optimalizace tepelného chování vozidla pomocí řešení Simcenter Amesim

Podívejte se, jak může řešení Simcenter simulovat a optimalizovat tepelné chování vozidla

Podívejte se na webinář

Možnosti řešení

Podívejte se na klíčové oblasti tohoto řešení.

ADAS & Integrated Safety

Optimalizujte bezpečnost a výkon související se systémy ADAS tím, že spojíte kontrolu výsledného chování s aktivními a pasivními bezpečnostními systémy.

Aerodynamics

Získejte lepší představu o proudění a aerodynamice a zvyšte účinnost, komfort a bezpečnost vozidla. Zlepšete ovladatelnost vozidla a snižte hluk, který vydává.

Autonomous Driving

Realizuje efektivní průzkum, validace a ověřování návrhu ADAS a autonomních řídicích systémů na úrovni vozidla.

Controls Development, Verification & Validation

Vyvíjejte mechatronické systémy a optimalizujte mechaniku, elektroniku a software najednou jako jednotný integrovaný systém.

Driving Dynamics

Vytvářejte předběžné návrhy podsystémů podvozku, architektury, detailních prvků, pohonu a řízení.

Industrial Quality Testing

Jak využít výkonné a spolehlivé testování během výroby Náš systém testování kvality kombinuje všechny potřebné snímače, přesný hardware pro záznam zvuku a vibrací, inteligentní analýzu signálů a flexibilní software pro řízení testů, díky nimž můžete provádět přesné testy typu prošlo/selhalo a získat tak formální důkaz, že součást splňuje specifikace nebo že provoz stroje je bezpečný.

Model Based Systems Engineering

MBSE within Teamcenter brings together multi-domain product development – mechanical, electrical, and software – and considerations like cost, reliability, and manufacturability.

NVH & Acoustics

Navrhujte, optimalizujte a validujte vozidlo z hlediska jízdního komfortu pomocí simulací a testování hluku, vibrací i akustiky.

Powertrain Performance Engineering

Discover how Simcenter simulation and testing solutions enable to balance powertrain fuel economy, drivability, energy management, NVH and acoustics.