Správa nákladů na výrobek

Systém správy nákladů pro automobilové výrobce

Zákonné normy, měnící se preference zákazníků a silná konkurence v oblasti automobilového průmyslu vytváří u výrobců velký tlak na optimalizaci nákladů na výrobek. Naše integrované řešení pro správu nákladů na výrobek spojuje sílu celosvětově nejlepší PLM platformy se sofistikovanými nástroji pro řízení nákladů na výrobek a výrobci tak mohou snadno řídit proces analýzy předpokládaných nákladů na součástí od dodavatelů a používané nástroje.

Zákonné normy, měnící se preference zákazníků a silná konkurence v oblasti automobilového průmyslu vytváří u výrobců velký tlak na optimalizaci nákladů na výrobek. Naše integrované řešení pro správu nákladů na výrobek spojuje sílu celosvětově nejlepší PLM platformy se sofistikovanými nástroji pro řízení nákladů na výrobek a výrobci tak mohou snadno řídit proces analýzy předpokládaných nákladů na součástí od dodavatelů a používané nástroje.

Accelerating your transition to net-zero while operating profitably

Product Carbon Footprint Calculator

The pressure is growing on manufacturing companies to respond to the threat of global warming. To meet the 2015 Paris Agreement’s global-warming cap, emissions must be reduced to reach net-zero by 2050. Manufacturing companies struggle to make trade-offs between driving down carbon dioxide equivalent (CO2e) emissions, reducing product costs and addressing customer value demands. But how can companies advance their carbon-reduction goals while operating profitably?

Správa nákladů na výrobek pro výrobce v automobilovém průmyslu

Learn More

Zákonné požadavky související s plošným snižováním emisí tvoří spolu s povinnými bezpečnostními prvky pro výrobce automobilů další výrazné náklady. Výrobci potřebují efektivní způsob, jak při uvádění těchto nových řešení na trh současně plnit priority vývoje a výroby. Měnící se preference zákazníků a silná konkurence vytváří u výrobců velký tlak na optimalizaci nákladů na výrobek. Řízení nákladů na vývoj a cen je kritickým faktorem určujícím, jak bude daný výrobce automobilů na dnešním silně konkurenčním globálním trhu úspěšný.

Naše integrované řešení pro správu nákladů na výrobek spojuje sílu celosvětově nejlepší PLM platformy se sofistikovanými nástroji pro řízení nákladů na výrobek do jednoho systému.

Automobilky mohou využívat standardizované metody určování nákladů a analyzovat přesné odhady výrobních nákladů. Správu nákladů je možné ještě lépe využít díky spolupráci, sdílení znalostí o outsourcované přidané hodnotě a holistickému přístupu k optimalizaci celkových nákladů na výrobek. Umožňuje propojovat a řídit činnosti nákladového inženýrství a díky vyšší efektivitě dosahovat vyšších úspor nákladů a snižovat nákupní ceny součástí a nástrojů.

Správa nákladů na výrobek pro výrobce v automobilovém průmyslu
Vybrané úspěchy zákazníků

Brose Group

Teamcenter helps reduce procurement costs for manufactured parts up to 15 percent

Teamcenter helps reduce procurement costs for manufactured parts up to 15 percent

Supplier Brose relies on Teamcenter product cost management for innovative purchasing

Další informace

Záznam webináře | 33 minut

How quotation costing helps in negotiations with you customers

Learn how automotive suppliers can use Teamcenter product cost management to do accurate quotation costing and lead effective customer negotiations.

Podívejte se na webinář

Možnosti řešení