Digital Enterprise Industry Solutions for Automotive OEMs

Automotive OEMs are remaking themselves in an era of digital disruptions sweeping the industry. Increasing product complexity, accelerating technological change and heightened competition put pressure on OEMs to innovate faster. Our solutions are built on open standards to allow for seamless integration across product development disciplines.

více >

Digital Enterprise Industry Solutions for Automotive OEMs

Automotive OEMs are remaking themselves in an era of digital disruptions sweeping the industry. Increasing product complexity, accelerating technological change and heightened competition put pressure on OEMs to innovate faster. Our solutions are built on open standards to allow for seamless integration across product development disciplines.

Strategies to build software-rich automotive products1

On-Demand Webinar

Strategies to build software-rich automotive products

Today in the automotive industry, innovation is mostly driven by software, requiring significant changes in the design and development processes of vehicles. Learn about our ALM-PLM integration solution for the automotive industry.

Společnost Electra Meccanica zavádí digitalizaci

Společnost Electra Meccanica sídlící ve Vancouveru navrhla, simulovala a vyrobila nové tříkolové elektrické vozidlo SOLO pro jednoho cestujícího za dva roky s malým týmem mladých inženýrů a softwarovými řešeními společnosti Siemens.

Vybrané úspěchy zákazníků

Hyundai Motor Company

Global automotive OEM adopts Siemens Digital Industries Software solutions to minimize transmission gear noise

Global automotive OEM adopts Siemens Digital Industries Software solutions to minimize transmission gear noise

Simcenter 3D helps Hyundai reduce gear whine in drivetrains

Další informace

Podívejte se na řešení pro toto odvětví.

Lifecycle Collaboration

Today’s Automotive & Transportation industry has never been more cost-competitive, and efficiencies need to be gained wherever possible as vehicles are getting more complex.  A lifecycle approach to process and data management is critical to meet these challenges.  Our solutions address how you manage change, execute work processes, drive quality, and connect to external suppliers and customers. Our lifecycle management approach to centralizing technical information and keeping it up to date and accessible, means knowledge workers can be more efficient and achieve higher levels of performance.

Řízení požadavků životního cyklu

K tvorbě automobilových a dopravních systémů budoucnosti je třeba opravdu chápat dynamiku trhu a zákazníků. Pokud jsou požadavky udržovány mimo životní cyklus vývoje výrobku nebo se dodávají jako samostatné dokumenty a tabulky, je spolupráce složitější a výrobky není možné doručovat efektivně. Spolupráce na požadavcích je klíčem k úspěšné realizaci výrobků a inovacím. Naše řešení umožňuje zaznamenávat, dodržovat a doručovat požadavky v rámci celé společnosti.

Program Management

Designing and simulating the Automobile and Transportation systems of the future that are more complex and sophisticated requires a sophisticated program management tool. Siemens PLM software provides a systems approach to project planning integrating cost, schedule and technical requirements in a fully planned, resourced and budgeted program management solution to accelerate vehicle product development to design, engineer, reproduce and optimize vehicle platforms.

Ochrana duševního vlastnictví a řízení exportu

Optimalizujte postup dodání výrobků na trh, využijte plně stávající portfolio součástí a maximalizujte míru jejich opakovaného použití díky našemu řešení pro správu duševního vlastnictví. Toto řešení pomůže vašemu týmu zkrátit dobu cyklu, snížit náklady a eliminovat rizika související s dodržením požadavků a sporů se zákazníkem. Uživatelsky přívětivé funkce pro vyhledávání umožňují jednotlivým týmům bezpečně vyhledávat a používat nejlepší existující řešení. Naše platforma zajišťuje také lepší dostupnost sdílených dat a díky řízení přístupu zajišťuje i ochranu duševního vlastnictví.

Spolehlivost, provozní a systémová bezpečnost

Návrhy pro výrobce stále častěji vytvářejí jejich partneři a vedlejší dodavatelé, a proto výrobci potřebují data od těchto partnerů efektivně využít a použít je jako základ pro analýzu rizik. Tím mohou zajistit spolehlivost velmi složitých kyberneticko-fyzikálních systémů využívaných dopravními systémy nové generace. Díky integrované podpoře návrhů naše řešení zvyšuje spolehlivost systému a snižuje úsilí vynaložené na jeho správu a logistiku, což má přímý vliv na výsledné hospodaření společnosti.

Vehicle Verification Management

The Verification Management solution enables companies to achieve faster time to certification by providing a single integrated environment. This ensures that all product verification events, whether simulation modeling and analysis or physical tests, are driven by requirements, planned and executed in the correct sequence. Our solutions provide full traceability by linking individual tests and analyses to the necessary resources.

Powertrain Design & Engineering

Stricter fuel economy and emissions regulations are driving automakers and suppliers to develop more efficient powertrains and vehicles. Vehicle teams must collaborate with powertrain engineers to reduce vehicle energy demands. 

Our solution provides a modeling environment to quickly create design studies to evaluate powertrains using digital mockups of the vehicle compartment, subsystems and components.

Automotive Embedded Software

Zabudovaný software v automobilovém průmyslu stále více nahrazuje v posuzování automobilů jejich mechanickou konstrukci. Výrobci automobilů čelí neustálému tlaku na zajištění vyššího komfortu při cestování nebo eliminaci rizik. Rozdíly již nebudou spatřovány ve vlastní konstrukci automobilu, ale v komfortu umožněném funkcemi pro autonomní provoz, bezpečnost a konektivitu, které zajišťuje software a elektronika. Vývoj zabudovaného softwaru v automobilovém průmyslu stále více prosazuje jeho nahrazení při posuzování automobilů namísto jejich mechanické konstrukce. Pro zajištění budoucnosti cestování je zabudovaný software naprosto zásadní.

Návrh výkonných automobilů

Prozkoumejte naše řešení pro simulaci a testování, díky kterému můžete v procesu vývoje získat předběžný náhled na výkonnostní atributy vozidla a inovovat systém mechatroniky.

Powertrain Performance Engineering

Discover how Simcenter simulation and testing solutions enable to balance powertrain fuel economy, drivability, energy management, NVH and acoustics.

Additive Engineering & Manufacturing

The power of additive manufacturing is the ability to generate new designs that could not be developed by traditional manufacturing processes. This capability allows us to create organic shapes that normally are impossible to manufacture. Additive manufacturing permits exploration of multiple design alternatives to find optimal designs quickly. Our solutions for additive manufacturing enable you to reimagine products, retool manufacturing and rethink business models.

Spolupráce s dodavatelským řetězcem

Většina výrobců v automobilovém průmyslu již nepůsobí pouze jako samostatné společnosti. Často jsou také účastníky integrovaných dodavatelských řetězců. Synchronizace procesů a spolupráce na datech mezi jednotlivými výrobci a dodavateli je tudíž velice důležitá. Společnost Siemens PLM Software nabízí jednoduchou a bezpečnou platformu pro spolupráci s dodavateli, včetně dodavatelů mimo prostředí PLM. Naše řešení podporuje celou řadu různých případů užití, například výměnu dat návrhů, přímý nákup materiálů a správu dodavatelského programu.

Výrobní inženýrství pro sestavy karoserií

Aby mohli automobiloví výrobci uspokojit navyšující se poptávku po autonomních, elektrických a hybridních vozidlech, potřebují vysoce integrované výrobní procesy, které jim umožní vyrábět složitější vozidla, dosáhnout vyšších marží a urychlit dodání vozidel na trh. Naše řešení do automobilového průmyslu přináší systémový přístup, který propojuje všechny aspekty návrhu vozidel v rámci kompletního digitálního vlákna, které pokrývá návrhové, simulační i výrobní aplikace. Díky tomu mohou výrobci a dodavatelé vytvářet automobilové a dopravní systémy budoucnosti.

Výrobní inženýrství pro konečné sestavy

Výrobci v oblasti automobilového průmyslu v současnosti vytvářejí více modelů automobilů s příslušnými prvky karoserie na jedné montážní lince. Správa této smíšené výroby představuje opravdovou výzvu, protože se složitost vyráběných vozidel neustále zvyšuje. Díky našemu digitálnímu řešení výroby můžete vyhodnotit čas cyklu již v rané fázi a díky tomu přesně určit rozpočty a analyzovat výrobní náklady. Naše řešení nabízí funkce jako vyvážení linky, plánování firemních procesů, důkladnou analýzu a plánování prostředků. S těmito nástroji můžete snížit množství nutných inženýrských změn (ECO) a navýšit konečnou produktivitu montáže.

Inženýrství výroby pro lakovny

Autolakovny musí být maximálně dostupné, energeticky efektivní, nepřetržitě v provozu a musí fungovat i v drsném prostředí. Společnost Siemens PLM Software nabízí software, který umožňuje simulovat procesy lakování včetně nástrojů a periferií. Díky tomu můžete zlepšit mezioborovou komunikaci a koordinaci ve výrobě a činit tak chytřejší rozhodnutí.

Výrobní inženýrství pro pohonné sestavy

S našim řešením pro výrobu pohonů mohou výrobci automobilových součástí snadno naplánovat všechny výrobní operace. Pro jednotlivé fáze operací lze definovat cesty obráběcího nástroje CNC a vypočítat čas obráběcích cyklů. Pomocí integrované simulace obráběcího stroje využívající G kódu je možné odhalit a vyhnout se potenciálním kolizím součástí, strojů a upínek. Pracovní balík CNC lze navíc předat přímo do strojů. Zjednodušený řetězec procesů pomáhá snižovat čas potřebný pro přípravu výroby pohonů a zvyšovat jejich kvalitu.

Správa výrobních dat

Propojení osob, systémů a strojů pomocí digitálního vlákna informací od návrhu až po výrobu a opravy na místě u zákazníka umožňuje integraci inteligentních výrobních systémů. Výsledkem je, že pracovníci napříč společností mohou okamžitě a bezpečně spolupracovat na návrhu výrobku a plánování procesů. Díky konzistentnímu a přesnému spojení plánování s výrobou je zajištěno, že se do výroby dostanou správná výrobní data.

Body Manufacturing Stamping

Automotive stamping dies and press lines are high-cost, long lead-time investments. To maximize return on investment (ROI), it’s important to streamline development and commissioning of new lines, while flexibly adapting existing lines to new designs. Our automotive stamping solutions are used by leading companies to optimize operational efficiency and reduce time, cost and errors in design, planning and production of sheet metal parts and dies. Performance improvement include: reduction of try-out time by 70 percent, reduction of tooling design costs by 20 percent, reduction of stamping die design errors by 90 percent, and increase of stroke rate by 10 percent.

Výroba pohonů

Snadno si naplánujte kompletní operace výroby pohonů, urychlete přípravu výroby pohonů a zvyšte kvalitu výsledných výrobků.

Návrh nástrojů a upínek

Digitalizujte automobilovou výrobu a podpořte svou konkurenceschopnost, snižte náklady a dosáhněte větší efektivity. Naše řešení zjednodušuje celý proces vývoje nástrojů včetně návrhu jednotlivých součástí, tvorby rozvržení, sestavy a podrobného návrhu nástroje a jeho ověření. Díky pokročilým funkcím, pokynům krok za krokem a asociativitě s návrhy součástí můžete pracovat i na návrzích pro ty nejsložitější nástroje a upínky.

Rozvržení výroby, návrh linek a optimalizace

Továrny se navrhují a simulují virtuální pomocí digitalizovaného procesu, aby bylo možné navrhnout inteligentní továrnu budoucnosti. Virtuální továrna se vytváří ve 3D s využitím nástrojů pro rozvržení a optimalizaci, které umožnují vytvořit návrh, rozvržení a konfiguraci prostředí továrny tak, aby byl optimalizován její provoz. Tím, že plánovacím a konstruktérským týmům dáte možnost vidět virtuální výsledky plánů, se vyhnete dodatečným nákladům vzniklým v případě, že se problémy objeví až ve skutečné továrně.

Automation Engineering & Commissioning for Automotive

When systems and machines are connected in a digital thread, they are easy to simulate. Automation equipment that is controlled by programmable logic controller (PLC) programs can be virtually tested to meet performance requirements, resulting in reduced system startup time. With our solutions, you can debug PLC codes in a virtual environment before integrating them into real systems and machines.

Production Planning & Scheduling for Automotive

The smart factory of the future will connect people, systems, and machines through a digital thread from design, manufacturing, and field support. Synchronization of production planning and scheduling is pivotal to maintain a digital thread within the enterprise. Siemens PLM Software Advanced Planning and Scheduling is a solution for constraint-based production planning and shop floor scheduling.

Integrované řízení kvality

V současném konkurenčním prostředí je velmi obtížné doručit výrobky splňující všechny technické a funkční požadavky včas a s předpokládanými náklady. Naše řešení pro řízení kvality umožňuje zvyšovat kvalitu a snižovat náklady v rámci celého životního cyklu výrobku. Díky znalostem všech platných norem vám toto řešení umožní stát se jedničkou v oblasti zákonných norem, kvality a efektivity.

Odlehčení vozidel

Cenová dostupnost a hromadná výroba kompozitních materiálů představují klíčové výzvy automobilového průmyslu. Návrh, analýza a výroba kompozitních výrobků musí projít revolucí. Naše prověřená softwarová řešení pro vývoj pokročilých kompozitních součástí vám umožní lépe pochopit, jaký vliv budou mít změny v konstrukci na náklady a časové plánování tak, abyste mohli kompozitní výrobky ve svých CAD a PLM aplikacích řádně navrhovat, simulovat, testovat a ověřovat.

Správa nákladů na výrobek

Zákonné normy, měnící se preference zákazníků a silná konkurence v oblasti automobilového průmyslu vytváří u výrobců velký tlak na optimalizaci nákladů na výrobek. Naše integrované řešení pro správu nákladů na výrobek spojuje sílu celosvětově nejlepší PLM platformy se sofistikovanými nástroji pro řízení nákladů na výrobek a výrobci tak mohou snadno řídit proces analýzy předpokládaných nákladů na součástí od dodavatelů a používané nástroje.

Technická dokumentace pro odvětví dopravy a automobilového průmyslu

Společnosti v automobilovém průmyslu se potýkají s trendem, v rámci kterého se zvyšuje složitost vývoje a revizí technické dokumentace pro globální programy vozidel. Řešení pro vytváření technické dokumentace spravovaná v prostředí řešení PLM umožňují tvůrcům obsahu ušetřit čas a snížit úsilí potřebné k provedení aktualizace těchto dokumentů.

IoT a analýza životních cyklů pro odvětví dopravy a automobilového průmyslu

Využijte vozidla připojená k technologii internetu věcí a shromažďujte data z těchto chytrých systémů přímo na cestách. Společnostem v automobilovém průmyslu pomáháme propojit skutečné vozidlo s technickými poznatky obsaženými v digitálním inovačním řešení – jinými slovy, v „digitálním dvojčeti“ vozidla. Software PLM od společnosti Siemens poskytuje výrobcům OEM a dodavatelům potřebný přehled o výrobcích, který potřebují k tomu, aby mohli zlepšovat návrhy svých výrobků a výrobní procesy.

Soulad s požadavky a udržitelnost

Přední společnosti v automobilovém průmyslu si jsou vědomy skutečnosti, že dodržování ekologických předpisů, zajištění udržitelnosti a zavedení ekologických provozních iniciativ je nezbytnou součástí procesů, v rámci kterých tyto společnosti navrhují, vyrábějí a prodávají svá vozidla. Naše řešení podporuje soulad s ekologickými předpisy a cíli udržitelnosti a pomáhá maximalizovat přehled o stavu dodržování ekologických předpisů ve všech fázích životního cyklu výrobků, díky čemuž můžete vyvíjet inovativnější a ekologicky přívětivější výrobky.

Správa inženýrských dat v automobilovém průmyslu

Rostoucí poptávka zákazníků po konektivitě a autonomních funkcích je hnací silou pro stále rozšířenější zavádění integrovaného softwaru a elektroniky do systémů vozidel, což výrobce automobilů nutí přijímat integrovanější přístup ke zvládání složitosti víceoborových systémů. Výrobci automobilů mohou nyní spravovat víceoborové inženýrské týmy pomocí integrovaného systému pro správu inženýrského životního cyklu, který využívá správu požadavků, bezpečnou spolupráci s dodavateli a platformu pro správu inženýringu, která propojuje strojírenská, elektrotechnická, softwarová a simulační data do jediného prostředí, v kterém je možné patřičně spolupracovat.

NVH a akustika

Vyřešte problémy s pohodlím posádky (NVH) a akustikou ve vašich vozidlech, systémy nebo jednotlivými díly a zlepšete image značky, zkraťte dobu potřebnou k uvedení výrobků na trh a vyhněte se nákladným úpravám návrhu.

Automotive Chassis Design

Market demands are forcing automotive companies to adopt new materials and production methods to improve strength, durability, and NVH. Today, chassis design involves adding more electronically-controlled systems while continuing to look for new ways to reduce weight. Siemens Digital Industries Software provides an integrated platform for chassis design, engineering simulation, and manufacturing validation of chassis parts. Our solution helps you achieve high-performance design, simulation, documentation, tooling, and manufacturing of chassis systems.

Řešení pro návrh vnitřních i vnějších designových prvků automobilů

Perfektně sedící a esteticky vypadající automobilové ozdobné prvky jsou kritické pro prezentaci a přitažlivost konkrétních značek. Během návrhu je nutné pečlivě zvážit hmotnost, životnost a dopad materiálů pro tvorbu ozdobných prvků na životní prostředí. Naše řešení nabízí obsáhlou sadu nástrojů pro návrh vnitřních i vnějších ozdobných prvků, která vám poskytne náskok před konkurencí. Díky možnosti práce v kontextu celého vozidla nebo subsystému můžete vytvářet kvalitní lisované komponenty a dekorativní panely.

Automotive Concept Design & Styling

In automotive styling, creativity, productivity and the ability to rapidly iterate different design concepts are critical for success. Our tools for concept design, reverse engineering and high-end rendering give you the power and freedom to push your creativity, all in one system. For exterior and interior Class A surfaces, we provide pole manipulation and surface alignment tools while giving you full control and real-time analysis of surface quality.

Automotive Body Design & Engineering

Changing consumer preferences and regulatory pressures are forcing automotive companies to find new ways to improve vehicle aerodynamics, enhance visual appeal, and increase interior space. Today, automotive companies rely on a systems-driven approach for automotive body engineering and manufacturing to realize body systems innovations. Our solutions provide an integrated automotive body systems design, simulation, and manufacturing solution in a managed environment to help you respond quickly to changing market demands.

Automotive Instrument Panel & HVAC Design

The user experience in the vehicle’s interior is becoming one of the most important buying criteria for today’s consumers, making innovation, quality and improved feature content critical success factors when designing instrument panels and HVAC systems. Siemens PLM Software offers a comprehensive design solution for interior and HVAC systems. From concept to finished design and manufacturing, you can work in the context of the vehicle, perform electrical and mechanical routing, work seamlessly with ECAD solutions to integrate your electronic systems, and continuously validate against customer and regulatory requirements.

Driving Dynamics

Address the driving dynamics performance of your vehicle, chassis or suspension with Simcenter tools and services to ensure your vehicle has precisely the desired driving characteristics.

ADAS & Integrated Safety

Explore our simulation and testing solutions to optimize safety and performance linked to ADAS by validating resulting behavior when integrating active and passive safety systems.

Aerodynamics

Get better insights on airflows and aerodynamics to increase vehicle efficiency, comfort and safety, improve handling and reduce noise using 3D CFD simulation.

Vodárenství a odpady

Zvyšte bezpečnost řidiče a spolehlivost vozidla analýzou interakce vozidla s vodou a nečistotami a předpovídáním jeho chování v drsných podmínkách.

Řízení spotřeby energie vozidel

Optimalizujte celkové řízení spotřeby v souladu s inovativními ekologickými trendy a zároveň zlepšete ovladatelnost, tepelný komfort a výkon vozidla.

Controls Development, Verification & Validation

Successfully develop mechatronics systems and optimize mechanics, electronics and software simultaneously as an integrated system.

NVH a akustika pro hybridní a elektrická vozidla

Zažijte optimální pocit z jízdy s přidaným komfortem tichého hybridního nebo elektrického pohonu. Optimalizuje NVH a akustické chování pohonů nebo vozidla díky nástrojům a službám Simcenter.

Řízení tepla a energie pro konvenční pohony

Získejte detailní informace o výkonu motorů a pohonných systémů již v rané fázi návrhového cyklu, abyste mohli snadno plnit požadavky na úspory paliva, emise a ovladatelnost.

Digital Mockup, Virtual & Augmented Reality for Automotive OEMs

Our physical world is being designed and simulated virtually through digitalized processes as a digital twin before a physical product is even created. This is done using the 3D Visualization and Digital Mockup capabilities. Virtual Reality (VR) is a computer-generated simulation of a real-life environment; immersing the user to experience the simulated reality first hand. Augmented Reality (AR) merges computer-generated graphics on top of real world, to digitally enhance what we see.

Strength & Durability

Strength and durability solutions for automotive performance engineering.

Chytrá výroba

Výrobci automobilů se potýkají s neustálými změnami, které ovlivňují jejich odvětví a vyvíjejí na ně stále větší tlak, a to včetně globalizace, přísnějších požadavků na udržitelnost a regulačních požadavků a rostoucí poptávky spotřebitelů po nových inovativních designech a funkcích.

Návrh nové generace

Nová generace vozidel vyžaduje návrhářská řešení nové generace, která zmenšují bariéry inovací díky integrované sadě nástrojů pro návrh a ověření. Naše řešení nabízí úplnou sadu nástrojů pro tvorbu nové generace vozidel.

Návrh výkonných autonomních vozidel

Realizuje efektivní průzkum a ověřování návrhu ADAS a autonomních řídicích systémů na úrovni vozidla.

NVH a akustika pro konvenční pohony

Ekologická opatření ovlivňují NVH a akustický výkon pohonů. Aplikace Simcenter pomáhá diagnostikovat, analyzovat a řešit problémy s NVH pohonů.

Řízení tepla a energie pro elektrické pohony

Dosáhněte požadovaných jízdních vlastností a výkonu vyplývajících z důležitých komponent a podsystémů elektrických a hybridních vozidel díky možnosti jejich virtuálního zobrazení a fyzického ověření.

Elektrifikace vozidel

Elektrifikace vozidel je hnacím motorem probíhající revoluce v automobilovém průmyslu. Schopnost rychle a ziskově konstruovat elektromobily, které by byly pro zákazníky zajímavé, je obrovskou výzvou. Naše řešení nabízí integrovaná přesná digitální dvojčata elektromobilů a pomáhá s řešení problémů ve všech jejich doménách. Naše řešení pomáhá výrobcům automobilů a dodavatelskému řetězci pro elektrifikaci zkrátit čas vývoje a dodávat vysoce kvalitní řešení díky tomu, že je možné se přizpůsobit změnám již v raných fázích vývoje.

Electric Vehicle Manufacturing

Elektromobilita má výrazný potenciál způsobit v automobilovém průmyslu v krátké době naprostý převrat. Výroba elektromobilů však automobilovým společnostem přináší řadu jedinečných problémů. Díky využívání digitálních dvojčat výrobků i výroby mohou výrobci navrhovat a ověřovat postupy sestavování i provoz celých závodů virtuálně, zvyšovat tak kvalitu a zrychlovat růst objemu výroby.

Harness Manufacturing Engineering

Na výrobce kabelových svazků má velký vliv zvýšený elektrický obsah a složitost, nové požadavky na procesy a stále se zvyšující počet inženýrských změn. Dodavatelé kabelových svazků 1. úrovně proto musí upravit své způsoby podnikání. Koncept digitálních dvojčat výrobků a výrobních procesů může podnikům pomoci dosáhnout úspěchu. Řešení společnosti Siemens Digital Industries Software jim umožňuje stát se skutečnými digitálními podniky.

E/E Systems Development

Naše řešení přináší úplná digitální dvojčata pro vývoj E/E systémů a podporuje různé přístupy k vývoji, například generativní návrh elektrických systémů.

Návrh a simulace elektromotorů

Urychlete návrh a inženýring elektromotorů díky virtuálnímu procházení variant návrhů a vyhodnocování výkonnosti na více úrovních.

Modelování a simulace baterií

Zaveďte integrovaný přístup k modelování a simulacím baterií ve více měřítkách, který vám umožní zavádět inovace a vylepšovat návrhy, a to od elektrochemického složení jednotlivých článků až po integraci bateriových systémů a ověřování jejich výkonu.

Simulace a testování výkonové elektroniky

Porozumějte chování výkonové elektroniky a výkonových modulů pomocí cyklického napájení, strukturálních funkcí a kalibračních metod pro zvýšení celkové spolehlivosti a snižte náklady.

Inženýring softwaru a systémů

Podmínky na trhu s automobily se neustále mění. Zákazníci mají zájem o vozidla s rozšířenými možnostmi konektivity. Nařízení státních orgánů usilují o zavádění ekologičtějších možností dopravy. O slovo se hlásí také noví konkurenti, kteří tyto potřeby nejen že plní, ale dokonce je překonávají. To vede ke složitějšímu procesu vývoje vozidla. Jediným řešením těchto problémů je zavedení inženýringu systémů založeného na modelech (MBSE). Díky inženýringu softwaru a systémů mohou vaše týmy tuto složitost překonat a zajistit tak včasné dodávky vozidel.

Systémy ADAS a vývoj autonomních vozidel

Autonomní vozidla a prvky je možné úspěšně zavést pouze tehdy, jsou-li bezpečné, zabezpečené a certifikované. Zjistili jsme však, že naučit počítač řídit stejně bezpečně nebo bezpečněji než člověk je složitější, než kdokoli předpokládal. Společnost Siemens však nabízí přizpůsobené řešení, které vám umožní nejen inovovat, optimalizovat a ověřovat návrhy, ale díky kterému se budete moci také podrobněji věnovat oblasti pokročilých asistenčních systémů řidiče (ADAS) a autonomních vozidel (AV). Naše výkonné nástroje umožňují využívat funkční digitální dvojče, simulace, záznamy z reálného světa a naši patentovanou metodiku kritických scénářů, přičemž tyto možnosti vám umožní urychlit realizaci bezpečného, zabezpečeného a výkonného autonomního řízení v souladu s předpisy.

Displaying of solutions.

Lifecycle Collaboration

Today’s Automotive & Transportation industry has never been more cost-competitive, and efficiencies need to be gained wherever possible as vehicles are getting more complex.  A lifecycle approach to process and data management is critical to meet these challenges.  Our solutions address how you manage change, execute work processes, drive quality, and connect to external suppliers and customers. Our lifecycle management approach to centralizing technical information and keeping it up to date and accessible, means knowledge workers can be more efficient and achieve higher levels of performance.

Řízení požadavků životního cyklu

K tvorbě automobilových a dopravních systémů budoucnosti je třeba opravdu chápat dynamiku trhu a zákazníků. Pokud jsou požadavky udržovány mimo životní cyklus vývoje výrobku nebo se dodávají jako samostatné dokumenty a tabulky, je spolupráce složitější a výrobky není možné doručovat efektivně. Spolupráce na požadavcích je klíčem k úspěšné realizaci výrobků a inovacím. Naše řešení umožňuje zaznamenávat, dodržovat a doručovat požadavky v rámci celé společnosti.

Program Management

Designing and simulating the Automobile and Transportation systems of the future that are more complex and sophisticated requires a sophisticated program management tool. Siemens PLM software provides a systems approach to project planning integrating cost, schedule and technical requirements in a fully planned, resourced and budgeted program management solution to accelerate vehicle product development to design, engineer, reproduce and optimize vehicle platforms.

Správa programů

Návrh a simulace automobilových a dopravních systémů budoucnosti vyžaduje sofistikované nástroje pro správu programů. Společnost Siemens PLM software nabízí systémový přístup, který zahrnuje integraci nákladů, rozvrhů a technických požadavků do uceleného řešení v podobě plně plánovaného, sourcovaného a financovaného programu, díky kterému lze dosáhnout rychlejšího vývoje, návrhu, konstrukce, simulace a optimalizace automobilových platforem.

Automotive Supplier Program Management

Designing and simulating automobile and transportation systems of the future requires a sophisticated program management tool. Our solutions bring a systems approach to project planning, resulting in accelerated vehicle product development.

Ochrana duševního vlastnictví a řízení exportu

Optimalizujte postup dodání výrobků na trh, využijte plně stávající portfolio součástí a maximalizujte míru jejich opakovaného použití díky našemu řešení pro správu duševního vlastnictví. Toto řešení pomůže vašemu týmu zkrátit dobu cyklu, snížit náklady a eliminovat rizika související s dodržením požadavků a sporů se zákazníkem. Uživatelsky přívětivé funkce pro vyhledávání umožňují jednotlivým týmům bezpečně vyhledávat a používat nejlepší existující řešení. Naše platforma zajišťuje také lepší dostupnost sdílených dat a díky řízení přístupu zajišťuje i ochranu duševního vlastnictví.

Spolehlivost, provozní a systémová bezpečnost

Návrhy pro výrobce stále častěji vytvářejí jejich partneři a vedlejší dodavatelé, a proto výrobci potřebují data od těchto partnerů efektivně využít a použít je jako základ pro analýzu rizik. Tím mohou zajistit spolehlivost velmi složitých kyberneticko-fyzikálních systémů využívaných dopravními systémy nové generace. Díky integrované podpoře návrhů naše řešení zvyšuje spolehlivost systému a snižuje úsilí vynaložené na jeho správu a logistiku, což má přímý vliv na výsledné hospodaření společnosti.

Vehicle Verification Management

The Verification Management solution enables companies to achieve faster time to certification by providing a single integrated environment. This ensures that all product verification events, whether simulation modeling and analysis or physical tests, are driven by requirements, planned and executed in the correct sequence. Our solutions provide full traceability by linking individual tests and analyses to the necessary resources.

Řízení ověřování vozidel

Řešení pro řízení ověřování umožňuje společnostem rychleji dosáhnout certifikací díky jednotnému integrovanému prostředí. Díky tomu jsou všechny události ověřování výrobků (ať už jde o modelování pomocí simulací nebo fyzické testování) řízeny požadavky a jsou plánovány tak, aby byly provedeny ve správném pořadí. Díky tomu, že jsou jednotlivé testy a analýzy propojeny se souvisejícími prostředky, naše řešení nabízí úplnou sledovatelnost.

Powertrain Design & Engineering

Stricter fuel economy and emissions regulations are driving automakers and suppliers to develop more efficient powertrains and vehicles. Vehicle teams must collaborate with powertrain engineers to reduce vehicle energy demands. 

Our solution provides a modeling environment to quickly create design studies to evaluate powertrains using digital mockups of the vehicle compartment, subsystems and components.

Automotive Embedded Software

Zabudovaný software v automobilovém průmyslu stále více nahrazuje v posuzování automobilů jejich mechanickou konstrukci. Výrobci automobilů čelí neustálému tlaku na zajištění vyššího komfortu při cestování nebo eliminaci rizik. Rozdíly již nebudou spatřovány ve vlastní konstrukci automobilu, ale v komfortu umožněném funkcemi pro autonomní provoz, bezpečnost a konektivitu, které zajišťuje software a elektronika. Vývoj zabudovaného softwaru v automobilovém průmyslu stále více prosazuje jeho nahrazení při posuzování automobilů namísto jejich mechanické konstrukce. Pro zajištění budoucnosti cestování je zabudovaný software naprosto zásadní.

Návrh výkonných automobilů

Prozkoumejte naše řešení pro simulaci a testování, díky kterému můžete v procesu vývoje získat předběžný náhled na výkonnostní atributy vozidla a inovovat systém mechatroniky.

Powertrain Performance Engineering

Discover how Simcenter simulation and testing solutions enable to balance powertrain fuel economy, drivability, energy management, NVH and acoustics.

Additive Engineering & Manufacturing

The power of additive manufacturing is the ability to generate new designs that could not be developed by traditional manufacturing processes. This capability allows us to create organic shapes that normally are impossible to manufacture. Additive manufacturing permits exploration of multiple design alternatives to find optimal designs quickly. Our solutions for additive manufacturing enable you to reimagine products, retool manufacturing and rethink business models.

Spolupráce s dodavatelským řetězcem

Většina výrobců v automobilovém průmyslu již nepůsobí pouze jako samostatné společnosti. Často jsou také účastníky integrovaných dodavatelských řetězců. Synchronizace procesů a spolupráce na datech mezi jednotlivými výrobci a dodavateli je tudíž velice důležitá. Společnost Siemens PLM Software nabízí jednoduchou a bezpečnou platformu pro spolupráci s dodavateli, včetně dodavatelů mimo prostředí PLM. Naše řešení podporuje celou řadu různých případů užití, například výměnu dat návrhů, přímý nákup materiálů a správu dodavatelského programu.

Výrobní inženýrství pro sestavy karoserií

Aby mohli automobiloví výrobci uspokojit navyšující se poptávku po autonomních, elektrických a hybridních vozidlech, potřebují vysoce integrované výrobní procesy, které jim umožní vyrábět složitější vozidla, dosáhnout vyšších marží a urychlit dodání vozidel na trh. Naše řešení do automobilového průmyslu přináší systémový přístup, který propojuje všechny aspekty návrhu vozidel v rámci kompletního digitálního vlákna, které pokrývá návrhové, simulační i výrobní aplikace. Díky tomu mohou výrobci a dodavatelé vytvářet automobilové a dopravní systémy budoucnosti.

Výrobní inženýrství pro konečné sestavy

Výrobci v oblasti automobilového průmyslu v současnosti vytvářejí více modelů automobilů s příslušnými prvky karoserie na jedné montážní lince. Správa této smíšené výroby představuje opravdovou výzvu, protože se složitost vyráběných vozidel neustále zvyšuje. Díky našemu digitálnímu řešení výroby můžete vyhodnotit čas cyklu již v rané fázi a díky tomu přesně určit rozpočty a analyzovat výrobní náklady. Naše řešení nabízí funkce jako vyvážení linky, plánování firemních procesů, důkladnou analýzu a plánování prostředků. S těmito nástroji můžete snížit množství nutných inženýrských změn (ECO) a navýšit konečnou produktivitu montáže.

Inženýrství výroby pro lakovny

Autolakovny musí být maximálně dostupné, energeticky efektivní, nepřetržitě v provozu a musí fungovat i v drsném prostředí. Společnost Siemens PLM Software nabízí software, který umožňuje simulovat procesy lakování včetně nástrojů a periferií. Díky tomu můžete zlepšit mezioborovou komunikaci a koordinaci ve výrobě a činit tak chytřejší rozhodnutí.

Výrobní inženýrství pro pohonné sestavy

S našim řešením pro výrobu pohonů mohou výrobci automobilových součástí snadno naplánovat všechny výrobní operace. Pro jednotlivé fáze operací lze definovat cesty obráběcího nástroje CNC a vypočítat čas obráběcích cyklů. Pomocí integrované simulace obráběcího stroje využívající G kódu je možné odhalit a vyhnout se potenciálním kolizím součástí, strojů a upínek. Pracovní balík CNC lze navíc předat přímo do strojů. Zjednodušený řetězec procesů pomáhá snižovat čas potřebný pro přípravu výroby pohonů a zvyšovat jejich kvalitu.

Supplier Assembly Manufacturing Engineering

Suppliers need to maximize profitability in automotive part manufacturing by improving collaboration with OEMs. Our digital manufacturing solutions help automotive part suppliers maximize business performance by improving manufacturing planning collaboration, defining and optimizing proposed manufacturing processes, designing and manufacturing high-performance tooling, supporting effective communication with production and shop floor systems, and monitoring and controlling quality.

Správa výrobních dat

Propojení osob, systémů a strojů pomocí digitálního vlákna informací od návrhu až po výrobu a opravy na místě u zákazníka umožňuje integraci inteligentních výrobních systémů. Výsledkem je, že pracovníci napříč společností mohou okamžitě a bezpečně spolupracovat na návrhu výrobku a plánování procesů. Díky konzistentnímu a přesnému spojení plánování s výrobou je zajištěno, že se do výroby dostanou správná výrobní data.

Formy, nástroje a výlisky v automobilovém průmyslu

Naše digitální výrobní řešení pomáhají maximalizovat výkonnost společností díky zlepšení plánování spolupráce při výrobě, definování a optimalizaci navrhovaných výrobních procesů, navrhování a výrobě vysoce výkonných nástrojů, podpoře efektivní komunikace se systémy v dílně a v rámci výroby a sledování a kontrole kvality. Jelikož jsou tyto systémy a procesy propojeny prostřednictvím digitálního vlákna, je možné dosáhnout vyšších úrovní efektivity, a to na základě navrhování, inženýringu a simulací výrobků ve virtuálním prostředí.

Body Manufacturing Stamping

Automotive stamping dies and press lines are high-cost, long lead-time investments. To maximize return on investment (ROI), it’s important to streamline development and commissioning of new lines, while flexibly adapting existing lines to new designs. Our automotive stamping solutions are used by leading companies to optimize operational efficiency and reduce time, cost and errors in design, planning and production of sheet metal parts and dies. Performance improvement include: reduction of try-out time by 70 percent, reduction of tooling design costs by 20 percent, reduction of stamping die design errors by 90 percent, and increase of stroke rate by 10 percent.

Výroba pohonů

Snadno si naplánujte kompletní operace výroby pohonů, urychlete přípravu výroby pohonů a zvyšte kvalitu výsledných výrobků.

Návrh nástrojů a upínek

Digitalizujte automobilovou výrobu a podpořte svou konkurenceschopnost, snižte náklady a dosáhněte větší efektivity. Naše řešení zjednodušuje celý proces vývoje nástrojů včetně návrhu jednotlivých součástí, tvorby rozvržení, sestavy a podrobného návrhu nástroje a jeho ověření. Díky pokročilým funkcím, pokynům krok za krokem a asociativitě s návrhy součástí můžete pracovat i na návrzích pro ty nejsložitější nástroje a upínky.

Electronics Manufacturing Planning for Automotive Suppliers

Automotive and Transportation systems are exponentially adopting sophisticated electronics, sensors, and internet of things (IoT) devices. Electronics manufacturers are using digitalization technologies to deliver more sophisticated and reliable electronics at scale. Our solutions provide a suite of digitalization technologies used by electronics manufacturers to design and manufacture electronic systems to help achieve this new level of innovation and efficiency.

Rozvržení výroby, návrh linek a optimalizace

Továrny se navrhují a simulují virtuální pomocí digitalizovaného procesu, aby bylo možné navrhnout inteligentní továrnu budoucnosti. Virtuální továrna se vytváří ve 3D s využitím nástrojů pro rozvržení a optimalizaci, které umožnují vytvořit návrh, rozvržení a konfiguraci prostředí továrny tak, aby byl optimalizován její provoz. Tím, že plánovacím a konstruktérským týmům dáte možnost vidět virtuální výsledky plánů, se vyhnete dodatečným nákladům vzniklým v případě, že se problémy objeví až ve skutečné továrně.

Automation Engineering & Commissioning for Automotive

When systems and machines are connected in a digital thread, they are easy to simulate. Automation equipment that is controlled by programmable logic controller (PLC) programs can be virtually tested to meet performance requirements, resulting in reduced system startup time. With our solutions, you can debug PLC codes in a virtual environment before integrating them into real systems and machines.

Production Planning & Scheduling for Automotive

The smart factory of the future will connect people, systems, and machines through a digital thread from design, manufacturing, and field support. Synchronization of production planning and scheduling is pivotal to maintain a digital thread within the enterprise. Siemens PLM Software Advanced Planning and Scheduling is a solution for constraint-based production planning and shop floor scheduling.

Integrované řízení kvality

V současném konkurenčním prostředí je velmi obtížné doručit výrobky splňující všechny technické a funkční požadavky včas a s předpokládanými náklady. Naše řešení pro řízení kvality umožňuje zvyšovat kvalitu a snižovat náklady v rámci celého životního cyklu výrobku. Díky znalostem všech platných norem vám toto řešení umožní stát se jedničkou v oblasti zákonných norem, kvality a efektivity.

Automotive Chassis Design

Market demands are forcing automotive companies to adopt new materials and production methods to improve strength, durability, and NVH. Today, chassis design involves adding more electronically-controlled systems while continuing to look for new ways to reduce weight. Siemens Digital Industries Software provides an integrated platform for chassis design, engineering simulation, and manufacturing validation of chassis parts. Our solution helps you achieve high-performance design, simulation, documentation, tooling, and manufacturing of chassis systems.

Řešení pro návrh vnitřních i vnějších designových prvků automobilů

Perfektně sedící a esteticky vypadající automobilové ozdobné prvky jsou kritické pro prezentaci a přitažlivost konkrétních značek. Během návrhu je nutné pečlivě zvážit hmotnost, životnost a dopad materiálů pro tvorbu ozdobných prvků na životní prostředí. Naše řešení nabízí obsáhlou sadu nástrojů pro návrh vnitřních i vnějších ozdobných prvků, která vám poskytne náskok před konkurencí. Díky možnosti práce v kontextu celého vozidla nebo subsystému můžete vytvářet kvalitní lisované komponenty a dekorativní panely.

Automotive Concept Design & Styling

In automotive styling, creativity, productivity and the ability to rapidly iterate different design concepts are critical for success. Our tools for concept design, reverse engineering and high-end rendering give you the power and freedom to push your creativity, all in one system. For exterior and interior Class A surfaces, we provide pole manipulation and surface alignment tools while giving you full control and real-time analysis of surface quality.

Automotive Body Design & Engineering

Changing consumer preferences and regulatory pressures are forcing automotive companies to find new ways to improve vehicle aerodynamics, enhance visual appeal, and increase interior space. Today, automotive companies rely on a systems-driven approach for automotive body engineering and manufacturing to realize body systems innovations. Our solutions provide an integrated automotive body systems design, simulation, and manufacturing solution in a managed environment to help you respond quickly to changing market demands.

Automotive Instrument Panel & HVAC Design

The user experience in the vehicle’s interior is becoming one of the most important buying criteria for today’s consumers, making innovation, quality and improved feature content critical success factors when designing instrument panels and HVAC systems. Siemens PLM Software offers a comprehensive design solution for interior and HVAC systems. From concept to finished design and manufacturing, you can work in the context of the vehicle, perform electrical and mechanical routing, work seamlessly with ECAD solutions to integrate your electronic systems, and continuously validate against customer and regulatory requirements.

Driving Dynamics

Address the driving dynamics performance of your vehicle, chassis or suspension with Simcenter tools and services to ensure your vehicle has precisely the desired driving characteristics.

ADAS & Integrated Safety

Explore our simulation and testing solutions to optimize safety and performance linked to ADAS by validating resulting behavior when integrating active and passive safety systems.

Aerodynamics

Get better insights on airflows and aerodynamics to increase vehicle efficiency, comfort and safety, improve handling and reduce noise using 3D CFD simulation.

Vodárenství a odpady

Zvyšte bezpečnost řidiče a spolehlivost vozidla analýzou interakce vozidla s vodou a nečistotami a předpovídáním jeho chování v drsných podmínkách.

Řízení spotřeby energie vozidel

Optimalizujte celkové řízení spotřeby v souladu s inovativními ekologickými trendy a zároveň zlepšete ovladatelnost, tepelný komfort a výkon vozidla.

Controls Development, Verification & Validation

Successfully develop mechatronics systems and optimize mechanics, electronics and software simultaneously as an integrated system.

NVH a akustika pro hybridní a elektrická vozidla

Zažijte optimální pocit z jízdy s přidaným komfortem tichého hybridního nebo elektrického pohonu. Optimalizuje NVH a akustické chování pohonů nebo vozidla díky nástrojům a službám Simcenter.

Řízení tepla a energie pro konvenční pohony

Získejte detailní informace o výkonu motorů a pohonných systémů již v rané fázi návrhového cyklu, abyste mohli snadno plnit požadavky na úspory paliva, emise a ovladatelnost.

Digital Mockup, Virtual & Augmented Reality for Automotive OEMs

Our physical world is being designed and simulated virtually through digitalized processes as a digital twin before a physical product is even created. This is done using the 3D Visualization and Digital Mockup capabilities. Virtual Reality (VR) is a computer-generated simulation of a real-life environment; immersing the user to experience the simulated reality first hand. Augmented Reality (AR) merges computer-generated graphics on top of real world, to digitally enhance what we see.

Digitální maketa, virtuální a rozšířená realita

Náš skutečný svět lze před samotnou výrobou navrhovat a simulovat virtuálně pomocí digitálního dvojčete. To je možné díky možnostem 3D vizualizace a digitálních maket. Virtuální realita (VR) je počítačově generovaná simulace reálného prostředí, díky které se může uživatel ponořit do simulované reality. Rozšířená realita (AR) slučuje počítačovou grafiku s reálným světem a tím digitálně doplňuje naše pozorování.

Strength & Durability

Strength and durability solutions for automotive performance engineering.

Chytrá výroba

Výrobci automobilů se potýkají s neustálými změnami, které ovlivňují jejich odvětví a vyvíjejí na ně stále větší tlak, a to včetně globalizace, přísnějších požadavků na udržitelnost a regulačních požadavků a rostoucí poptávky spotřebitelů po nových inovativních designech a funkcích.

Návrh nové generace

Nová generace vozidel vyžaduje návrhářská řešení nové generace, která zmenšují bariéry inovací díky integrované sadě nástrojů pro návrh a ověření. Naše řešení nabízí úplnou sadu nástrojů pro tvorbu nové generace vozidel.

Návrh výkonných autonomních vozidel

Realizuje efektivní průzkum a ověřování návrhu ADAS a autonomních řídicích systémů na úrovni vozidla.

NVH a akustika pro konvenční pohony

Ekologická opatření ovlivňují NVH a akustický výkon pohonů. Aplikace Simcenter pomáhá diagnostikovat, analyzovat a řešit problémy s NVH pohonů.

Řízení tepla a energie pro elektrické pohony

Dosáhněte požadovaných jízdních vlastností a výkonu vyplývajících z důležitých komponent a podsystémů elektrických a hybridních vozidel díky možnosti jejich virtuálního zobrazení a fyzického ověření.

Elektrifikace vozidel

Elektrifikace vozidel je hnacím motorem probíhající revoluce v automobilovém průmyslu. Schopnost rychle a ziskově konstruovat elektromobily, které by byly pro zákazníky zajímavé, je obrovskou výzvou. Naše řešení nabízí integrovaná přesná digitální dvojčata elektromobilů a pomáhá s řešení problémů ve všech jejich doménách. Naše řešení pomáhá výrobcům automobilů a dodavatelskému řetězci pro elektrifikaci zkrátit čas vývoje a dodávat vysoce kvalitní řešení díky tomu, že je možné se přizpůsobit změnám již v raných fázích vývoje.

Electric Vehicle Manufacturing

Elektromobilita má výrazný potenciál způsobit v automobilovém průmyslu v krátké době naprostý převrat. Výroba elektromobilů však automobilovým společnostem přináší řadu jedinečných problémů. Díky využívání digitálních dvojčat výrobků i výroby mohou výrobci navrhovat a ověřovat postupy sestavování i provoz celých závodů virtuálně, zvyšovat tak kvalitu a zrychlovat růst objemu výroby.

Harness Manufacturing Engineering

Na výrobce kabelových svazků má velký vliv zvýšený elektrický obsah a složitost, nové požadavky na procesy a stále se zvyšující počet inženýrských změn. Dodavatelé kabelových svazků 1. úrovně proto musí upravit své způsoby podnikání. Koncept digitálních dvojčat výrobků a výrobních procesů může podnikům pomoci dosáhnout úspěchu. Řešení společnosti Siemens Digital Industries Software jim umožňuje stát se skutečnými digitálními podniky.

E/E Systems Development

Naše řešení přináší úplná digitální dvojčata pro vývoj E/E systémů a podporuje různé přístupy k vývoji, například generativní návrh elektrických systémů.

Návrh a simulace elektromotorů

Urychlete návrh a inženýring elektromotorů díky virtuálnímu procházení variant návrhů a vyhodnocování výkonnosti na více úrovních.

Modelování a simulace baterií

Zaveďte integrovaný přístup k modelování a simulacím baterií ve více měřítkách, který vám umožní zavádět inovace a vylepšovat návrhy, a to od elektrochemického složení jednotlivých článků až po integraci bateriových systémů a ověřování jejich výkonu.

Simulace a testování výkonové elektroniky

Porozumějte chování výkonové elektroniky a výkonových modulů pomocí cyklického napájení, strukturálních funkcí a kalibračních metod pro zvýšení celkové spolehlivosti a snižte náklady.

Inženýring softwaru a systémů

Podmínky na trhu s automobily se neustále mění. Zákazníci mají zájem o vozidla s rozšířenými možnostmi konektivity. Nařízení státních orgánů usilují o zavádění ekologičtějších možností dopravy. O slovo se hlásí také noví konkurenti, kteří tyto potřeby nejen že plní, ale dokonce je překonávají. To vede ke složitějšímu procesu vývoje vozidla. Jediným řešením těchto problémů je zavedení inženýringu systémů založeného na modelech (MBSE). Díky inženýringu softwaru a systémů mohou vaše týmy tuto složitost překonat a zajistit tak včasné dodávky vozidel.

Návrhy nové generace pro dodavatele v automobilovém průmyslu

Zavádění inovací nebylo v dodavatelském sektoru automobilového odvětví nikdy rychlejší. Dodavatelé čelí technologickým i ekonomickým výzvám, a to kvůli potřebám zákazníků a změnám v obecné rovině prostředí, kde dochází k radikálním změnám. Elektrifikace, konektivita, autonomní řízení a odlehčené karoserie zcela mění konstrukci vozidel i způsob, jak s nimi lidé interagují. Dodavatelé musí zůstat v popředí v oblasti nových technologií, snižovat náklady a agilně se orientovat na nestálých trzích.

Systémy ADAS a vývoj autonomních vozidel

Autonomní vozidla a prvky je možné úspěšně zavést pouze tehdy, jsou-li bezpečné, zabezpečené a certifikované. Zjistili jsme však, že naučit počítač řídit stejně bezpečně nebo bezpečněji než člověk je složitější, než kdokoli předpokládal. Společnost Siemens však nabízí přizpůsobené řešení, které vám umožní nejen inovovat, optimalizovat a ověřovat návrhy, ale díky kterému se budete moci také podrobněji věnovat oblasti pokročilých asistenčních systémů řidiče (ADAS) a autonomních vozidel (AV). Naše výkonné nástroje umožňují využívat funkční digitální dvojče, simulace, záznamy z reálného světa a naši patentovanou metodiku kritických scénářů, přičemž tyto možnosti vám umožní urychlit realizaci bezpečného, zabezpečeného a výkonného autonomního řízení v souladu s předpisy.

Urychlení vývoje výrobků v automobilovém průmyslu

Nová generace vozidel vyžaduje řešení pro vývoj výrobků nové generace, která zmenšují bariéry inovací díky integrované sadě nástrojů pro vývoj a ověření. Řešení pro urychlení vývoje výrobků od společnosti Siemens nabízejí vše, co potřebujete k tomu, abyste mohli rychleji vyvíjet špičkové výrobky.

Integrovaná výroba

Integrovaná výroba je revoluční řešení, které poskytuje startupům, výrobcům OEM a dodavatelům flexibilitu při plánování, optimalizaci, automatizaci a ověřování montážních procesů souběžně s vývojem výrobků.

Simulace robotiky a virtuální zprovoznění

Řešení pro simulaci robotiky a virtuální uvedení do provozu umožňuje výrobcům automobilů navrhovat, projektovat a optimalizovat výrobní linky ve virtuální podobě před samotnou fyzickou montáží.

Uzavřený proces správy kvality od návrhu po výrobu

Zavedením chytrého a integrovaného řešení kvality výroby propojuje digitální transformace procesy kvality, které ve společnosti často běží nezávisle na sobě.

Realizace výroby v automobilovém průmyslu

Systém pro provádění výroby (MES) přebírá kontrolu nad výrobními úkony tím, že funguje jako základní most mezi podnikovými obchodními systémy (ERP), systémem správy životního cyklu výrobku (PLM), systémem řízení kvality (QMS) a automatizací výroby, aby se vyráběly správné výrobky ve správný čas a v očekávané kvalitě.

Virtuální vývoj výroby

Reálné poznatky získané díky digitalizaci výroby zabraňují nákladným chybám, eliminují časově náročné přepracování a umožňují vyrábět kvalitní díly už při spuštění výroby a v průběhu celého životního cyklu výrobku.

Rychlá evoluce závodu

Díky řešení společnosti Siemens Digital Industries Software pro chytrou výrobu mohou automobilky a dodavatelé modernizovat existující kapitál, procesy a zdroje a zvýšit tak flexibilitu, standardizaci a kybernetickou bezpečnost stávajících výrobních kapacit.

Špičková úroveň chytré výroby

S chytrými výrobními řešeními od společnosti Siemens Digital Industries Software lze automaticky a v reálném čase řešit problémy s výrobou a kvalitou. Základem je automatizace na hranici sítě, technologie průmyslového internetu věcí (IoT) a uzavřené výrobní postupy, které snižují náklady, maximalizují výrobní kapacitu a kompletně vizualizují tok hodnoty.

Displaying of solutions.

Learn More

Digital Enterprise Industry Solutions for Automotive OEMs
Digital Enterprise Industry Solutions for Automotive OEMs
Digital Enterprise Industry Solutions for Automotive OEMs

Automotive OEMs are remaking themselves in an era of digital disruptions across the industry. Product complexity, technological change, and increasing competition places pressure on OEMs to innovate faster. Leading automakers are increasingly using systems engineering processes that span the domains of mechanical, electrical and software functions to realize the innovation needed for next-gen cars.

Siemens PLM Software solutions are built on open standards to allow for seamless integration across disciplines. This gives automakers the flexibility to digitalize product development, enabling everyone to access a car’s digital twin.

Méně Více
Digital Enterprise Industry Solutions for Automotive OEMs
Digital Enterprise Industry Solutions for Automotive OEMs