Urychlení vývoje výrobků v automobilovém průmyslu

Detail brzdového systému rychle jedoucího vozidla budoucnosti.

Výrobci automobilů v dnešní době čelí mnoha výzvám a jsou nuceni uvádět na trh nové výrobky s prvky elektrické, autonomní, propojené a sdílené mobility rychleji než kdykoli předtím. Pokud společnosti chtějí urychlit vývoj výrobků, musí konstruktérům a inženýrům umožnit předem generovat a vyhodnocovat tisíce potenciálních konfigurací návrhu a vybrat k vývoji ty nejkonkurenceschopnější prvky a virtuálně je ověřovat, aby se v návrhu nevyskytovaly chyby ještě předtím, než přijde na řadu výroba fyzických prototypů. Řešení pro urychlení vývoje výrobků od společnosti Siemens je otevřené, integrované a škálovatelné softwarové řešení, které výrobcům OEM, dodavatelům a novým výrobcům umožňuje změnit vývojové procesy prostřednictvím technologií CAD a CAE, simulací a řešení PLM, přičemž všechna tato řešení hladce spolupracují a jsou propojena s aplikacemi třetích stran.

Výrobci automobilů v dnešní době čelí mnoha výzvám a jsou nuceni uvádět na trh nové výrobky s prvky elektrické, autonomní, propojené a sdílené mobility rychleji než kdykoli předtím. Pokud společnosti chtějí urychlit vývoj výrobků, musí konstruktérům a inženýrům umožnit předem generovat a vyhodnocovat tisíce potenciálních konfigurací návrhu a vybrat k vývoji ty nejkonkurenceschopnější prvky a virtuálně je ověřovat, aby se v návrhu nevyskytovaly chyby ještě předtím, než přijde na řadu výroba fyzických prototypů. Řešení pro urychlení vývoje výrobků od společnosti Siemens je otevřené, integrované a škálovatelné softwarové řešení, které výrobcům OEM, dodavatelům a novým výrobcům umožňuje změnit vývojové procesy prostřednictvím technologií CAD a CAE, simulací a řešení PLM, přičemž všechna tato řešení hladce spolupracují a jsou propojena s aplikacemi třetích stran.

Event

Join the Siemens Software community at Realize LIVE

Presentation at a past Realize LIVE event.

The can't-miss event that brings together the Siemens Software community to work smarter, operate more efficiently and produce transformative outcomes.

Boční pohled na moderní vozidlo zblízka se zaměřením na ráfky předních kol.

Learn More

Plnění stanovených cílů a zajištění souladu s předpisy

Když dojde k selhání prototypu, je to často proto, že pracovníci z různých interních oddělení pracovali na návrhu s odlišnými daty, zastaralými daty anebo k vůbec žádným datům neměli přístup. Pokud společnosti chtějí, aby veškeré systémy v jakékoli fázi vývoje pracovaly tak, jak mají, je zapotřebí, aby spolu týmy z jednotlivých oborů patřičně a nepřetržitě spolupracovaly. Tato spolupráce se odvíjí od jediného zdroje snadno dostupných informací – jakési digitální páteře, která týmům zajišťuje přísun aktuálních informací ohledně zamýšlených účelů výrobků a toho, jak má výrobek fungovat. Pomocí této digitální páteře mohou výrobci automobilů spravovat a ověřovat data, sledovat případné problémy a zajistit, že výsledné vozidlo bude splňovat příslušné předpisy, požadavky a stanovené cíle ve všech oblastech.

Automatické generování vhodného návrhu předem

V rámci tradičního vývoje automobilů mohou inovace být zdlouhavým, nákladným a neustále se opakujícím procesem, v rámci kterého je čas na procházení konfigurací návrhu značně omezený. Výrobci mohou podpořit inovace prostřednictvím řešení, která kombinují řešení CAD a CAE se strojovým učením, umělou inteligencí a automatizovanými simulacemi a umožňují rychle generovat a vyhodnocovat návrhy, což šetří drahocenný čas i zdroje. Tento automatizovaný proces zajišťuje, že výsledný návrh bude zahrnovat ty nejkonkurenceschopnější prvky a splňovat obchodní cíle a specifikace vozidla.

Virtuální ověřování výrobků a systémů

Díky řešení pro urychlení vývoje výrobků od společnosti Siemens se inženýrské změny v jedné oblasti bez problémů přenášejí do ostatních odvětví. Například změna návrhu v oblasti mechanického systému automaticky zobrazí upozornění v elektronickém, elektrotechnickém, softwarovém a kontrolním systému. Následně je možné využít simulace a s jejich pomocí identifikovat a napravit případné chyby v návrhu mezi jednotlivými odvětvími. Výrobci automobilů mohou před výrobou fyzických prototypů ušetřit čas a peníze díky virtuálnímu ověřování pomocí digitálního dvojčete celého vozidla, čímž si ověří, že se nebudou potýkat se zpožděními kvůli přepracovávání, testování a dalším úpravám. Díky průběžnému ověřování každého systému v kontextu všech ostatních systémů mohou výrobci urychlit vývoj vysoce kvalitních vozidel nové generace a dosáhnout tak požadovaného výsledku hned napoprvé.

Boční pohled na moderní vozidlo zblízka se zaměřením na ráfky předních kol.

Záznam webináře | 48 minut

Accelerating Product Development in the automotive industry

Through Siemens solutions innovation can be accelerated to unleash the next generation of vehicles.

A next-generation design solution to overcome complexity

Podívejte se na webinář

Solutions

Návrh výkonných automobilů

Prozkoumejte naše řešení pro simulaci a testování, díky kterému můžete v procesu vývoje získat předběžný náhled na výkonnostní atributy vozidla a inovovat systém mechatroniky.

Další informace

Návrh nové generace

Nová generace vozidel vyžaduje konstrukční řešení nové generace, která odstraňují překážky inovacím díky integrované sadě nástrojů pro konstrukci a validaci. Naše řešení nabízí úplnou sadu nástrojů pro výrobu vozidel nové generace.

Další informace

Spolupráce během celého životního cyklu

V oblasti automobilů a přepravy nebyl nikdy dříve tak výrazný tlak na snižování nákladů. Spolu s rostoucí složitostí vozidel se zvyšují také požadavky na efektivitu. Přístup zapojující životní cyklus do správy procesů a dat je pro čelení těmto výzvám zásadní.

Další informace

Řízení ověřování vozidel – výrobci OEM

Řešení pro řízení ověřování umožňuje společnostem rychleji dosáhnout certifikací díky jednotnému integrovanému prostředí.

Další informace

Třicetidenní zkušební verze zdarma – objevte nové možnosti během několika minut

Zkrácení doby návrhového cyklu pomocí řešení Mechanical Product Design

Zkušební verze zdarma – řešení Mechanical Product Design

Prozkoumejte konstrukční řešení nové generace, abyste mohli vyvíjet také další generace vozidel, a to s využitím jediného zdroje dat napříč jednotlivými obory. Umožní vám to provádět návrhy správně hned napoprvé a udělat mnohem více s menším počtem zdrojů. A navíc rychleji.