Urychlení vývoje výrobků v automobilovém průmyslu

Detail brzdového systému rychle jedoucího vozidla budoucnosti.

Výrobci automobilů v dnešní době čelí mnoha výzvám a jsou nuceni uvádět na trh nové výrobky s prvky elektrické, autonomní, propojené a sdílené mobility rychleji než kdykoli předtím. Pokud společnosti chtějí urychlit vývoj výrobků, musí konstruktérům a inženýrům umožnit předem generovat a vyhodnocovat tisíce potenciálních konfigurací návrhu a vybrat k vývoji ty nejkonkurenceschopnější prvky a virtuálně je ověřovat, aby se v návrhu nevyskytovaly chyby ještě předtím, než přijde na řadu výroba fyzických prototypů. Řešení pro urychlení vývoje výrobků od společnosti Siemens je otevřené, integrované a škálovatelné softwarové řešení, které výrobcům OEM, dodavatelům a novým výrobcům umožňuje změnit vývojové procesy prostřednictvím technologií CAD a CAE, simulací a řešení PLM, přičemž všechna tato řešení hladce spolupracují a jsou propojena s aplikacemi třetích stran.

Výrobci automobilů v dnešní době čelí mnoha výzvám a jsou nuceni uvádět na trh nové výrobky s prvky elektrické, autonomní, propojené a sdílené mobility rychleji než kdykoli předtím. Pokud společnosti chtějí urychlit vývoj výrobků, musí konstruktérům a inženýrům umožnit předem generovat a vyhodnocovat tisíce potenciálních konfigurací návrhu a vybrat k vývoji ty nejkonkurenceschopnější prvky a virtuálně je ověřovat, aby se v návrhu nevyskytovaly chyby ještě předtím, než přijde na řadu výroba fyzických prototypů. Řešení pro urychlení vývoje výrobků od společnosti Siemens je otevřené, integrované a škálovatelné softwarové řešení, které výrobcům OEM, dodavatelům a novým výrobcům umožňuje změnit vývojové procesy prostřednictvím technologií CAD a CAE, simulací a řešení PLM, přičemž všechna tato řešení hladce spolupracují a jsou propojena s aplikacemi třetích stran.

Třicetidenní zkušební verze zdarma – objevte nové možnosti během několika minut

Zkrácení doby návrhového cyklu pomocí řešení Mechanical Product Design

Zkušební verze zdarma – řešení Mechanical Product Design

Prozkoumejte konstrukční řešení nové generace, abyste mohli vyvíjet také další generace vozidel, a to s využitím jediného zdroje dat napříč jednotlivými obory. Umožní vám to provádět návrhy správně hned napoprvé a udělat mnohem více s menším počtem zdrojů. A navíc rychleji.

Boční pohled na moderní vozidlo zblízka se zaměřením na ráfky předních kol.

Learn More

Plnění stanovených cílů a zajištění souladu s předpisy

Když dojde k selhání prototypu, je to často proto, že pracovníci z různých interních oddělení pracovali na návrhu s odlišnými daty, zastaralými daty anebo k vůbec žádným datům neměli přístup. Pokud společnosti chtějí, aby veškeré systémy v jakékoli fázi vývoje pracovaly tak, jak mají, je zapotřebí, aby spolu týmy z jednotlivých oborů patřičně a nepřetržitě spolupracovaly. Tato spolupráce se odvíjí od jediného zdroje snadno dostupných informací – jakési digitální páteře, která týmům zajišťuje přísun aktuálních informací ohledně zamýšlených účelů výrobků a toho, jak má výrobek fungovat. Pomocí této digitální páteře mohou výrobci automobilů spravovat a ověřovat data, sledovat případné problémy a zajistit, že výsledné vozidlo bude splňovat příslušné předpisy, požadavky a stanovené cíle ve všech oblastech.

Automatické generování vhodného návrhu předem

V rámci tradičního vývoje automobilů mohou inovace být zdlouhavým, nákladným a neustále se opakujícím procesem, v rámci kterého je čas na procházení konfigurací návrhu značně omezený. Výrobci mohou podpořit inovace prostřednictvím řešení, která kombinují řešení CAD a CAE se strojovým učením, umělou inteligencí a automatizovanými simulacemi a umožňují rychle generovat a vyhodnocovat návrhy, což šetří drahocenný čas i zdroje. Tento automatizovaný proces zajišťuje, že výsledný návrh bude zahrnovat ty nejkonkurenceschopnější prvky a splňovat obchodní cíle a specifikace vozidla.

Virtuální ověřování výrobků a systémů

Díky řešení pro urychlení vývoje výrobků od společnosti Siemens se inženýrské změny v jedné oblasti bez problémů přenášejí do ostatních odvětví. Například změna návrhu v oblasti mechanického systému automaticky zobrazí upozornění v elektronickém, elektrotechnickém, softwarovém a kontrolním systému. Následně je možné využít simulace a s jejich pomocí identifikovat a napravit případné chyby v návrhu mezi jednotlivými odvětvími. Výrobci automobilů mohou před výrobou fyzických prototypů ušetřit čas a peníze díky virtuálnímu ověřování pomocí digitálního dvojčete celého vozidla, čímž si ověří, že se nebudou potýkat se zpožděními kvůli přepracovávání, testování a dalším úpravám. Díky průběžnému ověřování každého systému v kontextu všech ostatních systémů mohou výrobci urychlit vývoj vysoce kvalitních vozidel nové generace a dosáhnout tak požadovaného výsledku hned napoprvé.

Boční pohled na moderní vozidlo zblízka se zaměřením na ráfky předních kol.

Záznam webináře | 48 minut

Accelerating Product Development in the automotive industry

Through Siemens solutions innovation can be accelerated to unleash the next generation of vehicles.

A next-generation design solution to overcome complexity

Podívejte se na webinář

Solutions

Návrh výkonných automobilů

Prozkoumejte naše řešení pro simulaci a testování, díky kterému můžete v procesu vývoje získat předběžný náhled na výkonnostní atributy vozidla a inovovat systém mechatroniky.

Další informace

Návrh nové generace

Nová generace vozidel vyžaduje konstrukční řešení nové generace, která odstraňují překážky inovacím díky integrované sadě nástrojů pro konstrukci a validaci. Naše řešení nabízí úplnou sadu nástrojů pro výrobu vozidel nové generace.

Další informace

Spolupráce během celého životního cyklu

V oblasti automobilů a přepravy nebyl nikdy dříve tak výrazný tlak na snižování nákladů. Spolu s rostoucí složitostí vozidel se zvyšují také požadavky na efektivitu. Přístup zapojující životní cyklus do správy procesů a dat je pro čelení těmto výzvám zásadní.

Další informace

Řízení ověřování vozidel – výrobci OEM

Řešení pro řízení ověřování umožňuje společnostem rychleji dosáhnout certifikací díky jednotnému integrovanému prostředí.

Další informace