Spolupráce s řetězcem dodavatelů

Zde zadejte shrnutí - ne delší než 75 až 150 slov. Pokud je text delší než 75 slov, vytvořte dva odstavce. Toto je plná verze textu shrnutí, která se zobrazí v úplné verzi stránky řešení.
Zde zadejte shrnutí - ne delší než 75 až 150 slov. Pokud je text delší než 75 slov, vytvořte dva odstavce. Toto je plná verze textu shrnutí, která se zobrazí v úplné verzi stránky řešení.

Learn More

Zde zadejte podrobnosti - Dlouhá verze toho, co řešení umožňuje. Tento popis se na stránce řešení zobrazí v části Další informace.

Možnosti řešení

Prohlédněte si klíčové oblasti tohoto řešení.

Automate Supplier Declaration processing

Zpracovávejte efektivně prohlášení dodavatelů a splňte cíle díky jednoduchým metodám sběru dat od dodavatelů. Pomocí řešení Teamcenteru pro soulad s ekologickými předpisy a udržitelnost výrobku můžete efektivně sbírat data od dodavatelů a poskytovat tak úplnější popis výrobků. Automatizovaný postup zpracování prohlášení od dodavatelů umožňuje rychle pochopit úplné materiálové složení výrobků. Minimalizujte riziko chyb díky efektivnímu sběru a ověření dat prohlášení dodavatelů a splňte ekologické požadavky.

Bill of Materials Management

Teamcenter vám pomáhá udržovat úplné informace o výrobcích prostřednictvím společného zdroje informací rozpisky v celé organizaci. Bez ohledu na to, zda potřebujete základní nebo pokročilejší správu rozpisek a možnosti konfigurace s větší flexibilitou a rozšiřitelností, můžete naplnit i překročit tržní poptávku po inovativnějších a rozmanitějších výrobcích.

Design Data Exchange

Pomocí funkcí Teamcenteru pro výměnu dat návrhu lze snadno sdílet řízené balíčky dat návrhu i s dodavateli mimo prostředí Teamcenteru díky efektivním, bezpečné a škálovatelné integraci.  Díky sledovatelnosti, auditu a řízení verzí balíčků pro výměnu návrhu lze tyto postupy provádět efektivně a transparentně. Dodavatelé od vás pomocí zabezpečeného webového portálu přijímají žádosti a výměnné balíčky a mohou pomocí něj také odesílat odpovědi.

Direct Materials Sourcing

Pomocí přímého sourcingu materiálů můžete získat informace o hlavních nákladech už na začátku životního cyklu výrobku a o důsledcích pro dodavatelský řetězec ještě před schválením změn. Některé funkce tohoto řešení obsahují efektivní procesy pro podávání předběžných nabídek využívající tvorbu šablon žádostí (žádosti o informace, návrh nebo cenovou nabídku), databázi potenciálních dodavatelů rozdělenou do kategorií, řízené procesy pro správu událostí včetně opakovaného zpracování, automatického sledování a komunikace, podrobných rozpadů nákladů, analýzy nabídek a návrhu na ocenění.

Supplier Collaboration

Pomocí modulu Supplier Collaboration v Teamcenteru můžete sdílet procesy a data PLM i s dodavateli, kteří nepoužívají Teamcenter. S dodavateli lze spolupracovat prostřednictvím různých interakcí, například výměnou dat návrhů, přímým sourcingem materiálů a řízením dodavatelských programů; to vše pomocí stejného základu PLM pro dodavatelskou spolupráci.

Supplier Integration with PLM

Teamcenter umožňuje úzkou spolupráci s dodavateli, kteří mají autorizovaný přístup k prostředí aplikace Teamcenter.  Důvěryhodní dodavatelé se mohou bezpečně podílet na vašich PLM procesech a pracovat pouze s daty, ke kterým jim dáte přístup. Díky funkcím Teamcenteru pro spolupráci více pracovišť můžete selektivně sdílet a synchronizovat data dodavatelů v rámci bezpečného a řízeného PLM prostředí. Vizualizační funkce Teamcenteru umožňují dodavatelům také podílet se na kontrolách návrhů bez toho, aby museli být fyzicky přítomni nebo používat stejné nástroje CAD.

Supplier Program Management

S řízením dodavatelských programů můžete plánovat a realizovat dodavatelské projekty v kontextu celého programu. Tím jsou zajištěny informace a sledovatelnost dodavatelských výstupů, čímž se zkracuje doba cyklu a doba nutná pro uvedení na trh.

Vendor Management

Sběr a správa informací od dodavatelů mohou být velmi náročné, pokud se provádí ručně. Díky správě výrobců v Teamcenteru mají všechny zúčastněné osoby (například osoby z oblasti návrhu, inženýringu, dodržování norem a nákupu) přístup k dodavatelům, jejich datům a součástem v rámci jedné bezpečné platformy PLM. Dodavatele lze řadit do kategorií podle dodávaných výstupů, což usnadňuje hledání nejvhodnějšího dodavatele. Součásti a nabídky dodavatelů jsou propojeny i s rozpiskou, což usnadňuje přístup a analýzu.

Zajímá vás [[global-preference-center-interest-placeholder]]?

Přihlaste se k odběru novinek [[global-preference-center-interest-placeholder]]

Jejda

Nepodařilo se nám přijmout vaše data, omlouváme se. Zkuste to, prosím, znovu.

Děkujeme za registraci! Je to vaše první předplatné? Nezapomeňte zkontrolovat svůj e-mail a potvrdit předplatné.

Toto pole je povinné Je vyžadována platná e-mailová adresa
Toto pole je povinné Hodnota je neplatná nebo příliš dlouhá