Spolupráce a správa dodavatelů v odvětví letectví a obrany

Detailní záběr na křídlo a motor proudového letadla

Společnosti v oblasti letectví a obrany při vývoji výrobků spolupracují s mnoha partnery a dodavateli, což přináší nejen výhody, ale také rizika. Jelikož se složitost výrobků a požadavky na integraci neustále rozšiřují, mohlo by spoléhání se na třetí strany přinést více problémů než užitku. Pokud však společnosti využijí prvky, jako jsou přehled v reálném čase a komunikace v zabezpečeném, digitalizovaném a na spolupráci založeném prostředí vytvořeném na základě digitálního vlákna pro spolupráci a správu dodavatelů, mohou partnerství mezi výrobci OEM a dodavateli i nadále vzkvétat.

Společnosti v oblasti letectví a obrany při vývoji výrobků spolupracují s mnoha partnery a dodavateli, což přináší nejen výhody, ale také rizika. Jelikož se složitost výrobků a požadavky na integraci neustále rozšiřují, mohlo by spoléhání se na třetí strany přinést více problémů než užitku. Pokud však společnosti využijí prvky, jako jsou přehled v reálném čase a komunikace v zabezpečeném, digitalizovaném a na spolupráci založeném prostředí vytvořeném na základě digitálního vlákna pro spolupráci a správu dodavatelů, mohou partnerství mezi výrobci OEM a dodavateli i nadále vzkvétat.

Spolupráce dodavatelského řetězce v odvětví letectví a obrany

Learn More

Bezpečná spolupráce v dodavatelském řetězci

Sdílejte informace, aniž byste ohrozili ochranu duševního vlastnictví. Společnosti působící v odvětví letectví a obrany se často potýkají s potenciálními problémy v oblasti globálnějšího dodavatelského řetězce, dodržování nařízení o kontrole vývozu a patřičné ochrany duševního vlastnictví. Výrobci OEM a dodavatelé spolu v současné době obvykle komunikují prostřednictvím zasílaných dokumentů a e-mailů nebo pomocí sdílených disků. Tyto postupy jsou značně neefektivní, ale i přesto se využívají, jelikož společnosti mají mylné představy o automatizovaných systémech a bojí se vysokých nákladů a nedostatečné správy práv k datům.

Spolupráce a správa dodavatelů pomocí digitálního vlákna zajišťují, že výstupy dodavatelů odpovídají stanoveným požadavkům a lze k nim získat přístup na základě nastavených práv. Díky programovému dohledu nad citlivými informacemi si mohou být společnosti jisté, že sdílené informace budou využívány pouze oprávněnými uživateli, aniž by došlo k porušení jakýchkoli předpisů.

Správa vztahů s dodavateli

Model pro změnu. Spolupráce a správa dodavatelů pomocí digitálního vlákna umožňují společnostem přijímat informovaná počáteční rozhodnutí o vytváření vs. nákupu a efektivně spravovat žádosti o předložení návrhů, výběr zdroje a procesy spojené s uzavíráním smluv. Tento informovaný přístup ke správě a přijímání nových dodavatelů umožňuje společnostem v odvětví letectví a obrany vytvořit si tu nejlepší pozici pro uvádění výrobků na trh včas, aniž by byl překročen stanovený rozpočet.

Výhody nástrojů pro spolupráci a správu dodavatelů mohou využít také dodavatelé a partneři. Díky přístupu společnosti Siemens již spolu výrobci OEM, dodavatelé, partneři a zákazníci nemusí sdílet jednotlivé dokumenty a mohou pomocí modelů v průběhu fáze inženýringu, výroby i podpory výrobku patřičně spolupracovat. Všechny zúčastněné strany napříč dodavatelským řetězcem tak budou mít k dispozici ty nejaktuálnější informace prostřednictvím portálu dodavatele a veškeré změny požadavků a jiných modelů bude možné sdělovat okamžitě, automaticky a obousměrně. Případné dopady zpoždění ze strany dodavatelů lze nyní lépe předvídat a proaktivně plánovat.

Spolupráce dodavatelského řetězce v odvětví letectví a obrany

Možnosti řešení

Prohlédněte si klíčové oblasti tohoto řešení.

Automate Supplier Declaration processing

Automatizujte datové procesy z prohlášení dodavatelů prostřednictvím zabezpečeného webového portálu pro dodavatele. Agregujte data z prohlášení dodavatelů do struktury výrobků.

Bill of Materials Management

Spravujte definice inženýrských kusovníků od jednoduchých CAD struktur až po složité definice výrobků tvořené více týmy mechanického návrhu rozmístěnými po celém světě. Vytvářejte kdekoliv různé konfigurace výrobků díky uloženým datům návrhu z různých CAD systémů.

Design Data Exchange

Zahajte postup výměny informací s dodavateli přes bezpečný webový portál. Tyto informace zahrnují například CAD návrhy, specifikace a soubory JT.

Direct Materials Sourcing

Porozumějte včas nákladovým faktorům a dopadům na dodavatelský řetězec. Zaveďte efektivní podávání nabídek, kategorie dodavatelů, kontrolované procesy pro správu událostí, automatické sledování a komunikaci, podrobné rozpisy nákladů, analýzu nabídek a nominace na ocenění.

Supplier Collaboration

Vytvořte uzavřenou smyčku dodavatelských procesů včetně spolupráce s dodavateli mimo prostředí PLM. Zpřístupněte dodavatelům intuitivní webový portál, přes který s vámi mohou spolupracovat na správě programů.

Supplier Integration with PLM

Autorizujte a bezpečně spolupracujte s dodavateli napříč různými pracovišti. Umožněte jim účastnit se procesů PLM výrobce OEM a nechejte je pracovat pouze s daty, ke kterým jim dáte přístup.

Supplier Program Management

Plánujte a realizujte dodavatelské projekty v kontextu celého programu. Získejte patřičný přehled a sledovatelnost výstupů dodavatelů, což vám pomůže zkrátit délku pracovního cyklu a dobu potřebnou pro uvedení výrobku na trh.

Vendor Management

Spravujte své dodavatele a jejich data, výstupy a dodané díly v prostředí PLM. Začleňte dodávané součástí do produktové struktury závodu nebo provozu.

Zajímá vás [[global-preference-center-interest-placeholder]]?

Přihlaste se k odběru novinek [[global-preference-center-interest-placeholder]]

Jejda

Nepodařilo se nám přijmout vaše data, omlouváme se. Zkuste to znovu.

Děkujeme za registraci! Je to vaše první předplatné? Nezapomeňte zkontrolovat svůj e-mail a potvrdit předplatné.

Toto pole je povinné Je vyžadována platná e-mailová adresa
Toto pole je povinné Hodnota je neplatná nebo příliš dlouhá
Toto pole je povinné Je vyžadována platná e-mailová adresa