Kompozity pro vesmírné systémy

Kompozity pro vesmírné systémy

Dodavatelé vesmírných systémů musí svým kompozitním návrhům věřit, protože v této oblasti nejsou druhé šance. Potřebují řešení pro návrh, výrobu a kontrolu kompozitů, které umožňuje výrobcům vesmírných systémů splnit požadavky na dobu dodání, pevnost, hmotnost, životnost a výrobu i těch nejsložitějších součástí.

Dodavatelé vesmírných systémů musí svým kompozitním návrhům věřit, protože v této oblasti nejsou druhé šance. Potřebují řešení pro návrh, výrobu a kontrolu kompozitů, které umožňuje výrobcům vesmírných systémů splnit požadavky na dobu dodání, pevnost, hmotnost, životnost a výrobu i těch nejsložitějších součástí.

Kompozity pro vesmírné systémy

Learn More

Výhody použití kompozitů ve vesmírných systémech jsou poměrně zřejmé, protože nové systémy obsahují stále větší množství kompozitů. Využití kompozitů dává vládním i soukromým společnostem možnost uspokojit požadavky zákazníků na vesmírné systémy díky tomu, že umožňují snížit hmotnost, zvýšit výdrž a zajistit stabilitu vůči teplotním výkyvům.

Aby mohli výrobci těchto výhod dosáhnout, musí být konstruktéři vesmírných systémů schopni navrhovat a vyrábět pokročilé kompozitní součásti nebo podsystémy s vysokou přesností a vysokým výnosem výroby a současně zajistit provozní životnost, která splňuje přísné požadavky na vesmírné systémy. Naše řešení pro návrh a výrobu kompozitů pro vesmírné systémy podporuje v celém procesu návrhu od začátku až do konce využití digitálního dvojčete a digitálního vlákna, které umožňuje přenos informací mezi fázemi návrhu, analýzy, výroby a kontroly.

Kompozity pro vesmírné systémy

Možnosti řešení

Bill of Materials Management

Dosáhněte vyšší flexibility a škálovatelnosti díky přesunu od základní správy rozpisek k pokročilé správě rozpisek a jejich konfiguraci, která umožní pokrýt poptávku trhu po inovativních a různorodých výrobcích.

Composite Design & Analysis

Využijte požadavky ze systémů CAE jako vstup pro tvorbu digitálního dvojčete, které může reagovat na změny tvaru a specifikace a zajišťuje neustálou vyrobitelnost návrhu.

Composite Design Integration

Automaticky generujte pro kompozity výrobní data, která budou řídit automatizované obráběcí stroje, laserové projekční systémy, systémy kladení vláken a pásek a následně tato data sdílejte napříč celou společností.

Composite Manufacturing

Zpracovávejte složité a specializované postupy výroby kompozitů pomocí inteligentního řešení pokrývajícího procesy od návrhu až po výrobu, které je možné plně integrovat do komerčních 3D CAD systémů.

Composites

Urychlete simulaci laminátových kompozitních materiálů díky bezproblémovému spojení s moduly pro návrh kompozitů, řešiči a obsáhlým postprocesingem. Vyrábějte lehčí a pevnější výrobky díky kompozitním materiálům.

Fastening & Joining Engineering

Můžete efektivně vytvářet, ověřovat a komunikovat společné požadavky složitých sestav s důrazem na konstrukci upevnění. Můžete spravovat definici spojů struktur z různých materiálů a usnadnit tak plnění časového plánu a dosažení plánovaných nákladů.

Mechanical Design Management

Spojte všechna data mechanického návrhu (MCAD) do jednotného prostředí pro správu dat výrobku a automatizujte procesy konstrukčních změn, ověření a schvalování, zkraťte čas cyklu a zvyšte kvalitu výrobku.

Product Modeling

Vytvářejte inovativní a kvalitnější výrobky při snížení nákladů. Naše řešení nabízí vysoký výkon, efektivitu a úspory nákladů sahající za hranice samotného návrhu až do všech fází vývoje výrobku.