Správa požadavků

Záznam a komunikace požadavků z více zdrojů, například vládních nařízení, průmyslových norem, nařízení společnosti a smluvních závazků, jsou v leteckém a obranném průmyslu obzvláště důležité. Společnosti musí být schopny doložit zprávy potvrzující dodržování daných požadavků. Naše řešení umožňuje společnostem zaznamenávat, uchovávat a dodávat požadavky všem osobám zapojeným v procesu vývoje výrobku, aby mohly činit správná rozhodnutí.

Záznam a komunikace požadavků z více zdrojů, například vládních nařízení, průmyslových norem, nařízení společnosti a smluvních závazků, jsou v leteckém a obranném průmyslu obzvláště důležité. Společnosti musí být schopny doložit zprávy potvrzující dodržování daných požadavků. Naše řešení umožňuje společnostem zaznamenávat, uchovávat a dodávat požadavky všem osobám zapojeným v procesu vývoje výrobku, aby mohly činit správná rozhodnutí.

Learn More

Společnosti v leteckém a obranném průmyslu musí doložit soulad s požadavky zákazníků, vládními nařízeními i průmyslovými normami. Požadavky udržované mimo tento proces v různých dokumentech a tabulkách jsou nejlepší cestou k selhání.
 
Integrace požadavků s životním cyklem výrobku je jediným způsobem, jak dodávat úspěšné výrobky. To však vyžaduje, aby byly všechny požadavky zaznamenány, provázány a správně udržovány v kontextu výrobku. Díky svázání požadavků s následným procesem implementace a monitorování těchto požadavků je možné výrazně snížit riziko, že výsledný výrobek nebude tyto požadavky splňovat.
 
Naše řešení umožňuje řešit složité návrhy s ohledem na potřeby uživatele a soustavné zvyšování kvality, protože inteligentně vyhodnocuje vliv změn během celého životního cyklu výrobku. Tento systematický a opakovatelný přístup k zahrnutí požadavků zákazníka umožňuje snadno zaznamenávat, bezpečně spravovat, přesně ověřovat a spolehlivě udržovat všechny informace o požadavcích napříč celým životním cyklem.

Možnosti řešení

Prohlédněte si klíčové oblasti tohoto řešení.

Apply Product Configuration to Requirements

Zajistěte zahrnutí požadavků do stejných procesů životního cyklu výrobku a postupů konfigurace, variant, změn, výrobních postupů, řízení přístupu a další standardních postupů tak, aby se vztahovaly ke konkrétním verzím/variantám výrobku.

Integrate Requirements across PLM & ALM

Požadavky na software i na výrobek můžete splnit díky sledování požadavků napříč oblastmi ALM a PLM. Jasněji určete, jak se požadavky na software (obsažené v požadavcích na výrobek) při vývoji softwaru ověřují.

Program Planning & Project Execution

Umožněte víceoborovou spolupráci mezi týmy a sdílení klíčových informacím, čímž zkrátíte dobu dodání na trh. Zajistěte větší přehlednost napříč projekty a umožněte vedoucím pracovníkům předvídat problémy a vyhýbat se jim.

Report & Specification Generation

Generujte výpisy obsahující požadavky, sledování, ověření, odchylky, stav, analýzu dopadu a další informace zajišťující přehled v rámci celého procesu vývoje výrobku. Výpisy můžete upravit dle vlastních potřeb.

Requirements Allocation & Tracelinking

Propojte všechny aspekty definice výrobku, například požadavky, programové/projektové úkoly, 1D/3D modely a další. Propagujte změny takovým způsobem, jakým to dříve nebylo možné.

Requirements Capture & Authoring

Zaznamenávejte požadavky z různých zdrojů včetně dokumentů aplikace Word, souborů PDF, tabulek aplikace Excel a dalších formátu a začleňte je do životního cyklu výrobku.

Requirements Change

Začleňte požadavky do globálního plánování a správy produktových změn tak, aby byly zahrnuty do standardních postupů správy změn jako proces nebo byly zahrnuty v produktových změnách.

Software Requirements Management

Vytvářejte, rozpadávejte a spravujte softwarové požadavky, testy a rizika. V rámci celého hodnotového řetězce snadno integrujte požadavky na soulad s normami, výrobek, výkonnost a další.

Verification & Validation

Vytvořte uzavřenou smyčku požadavků díky jejich zaznamenání a spojení s výsledky ověření a validace požadavků získaných v rámci cíleného testování.