Zprávy a analýzy

Přizpůsobitelné přehledy obsažené v našem řešení usnadňují udržení přehledu v rámci celé společnosti v oblasti leteckého průmyslu nebo obrany a nabízí také novou úroveň sledovatelnosti, která pomáhá omezit počet chyb a předejít pozdějšímu výskytu problémů. Pokročilá analytika, kterou umožňuje kombinace dat z internetu věcí (IoT) ze zařízení nasazených v provozu („fyzického dvojčete“) s inženýrskými detaily (z „digitálního dvojčete“), pomáhá zvýšit dostupnost a výkonnost.

Přizpůsobitelné přehledy obsažené v našem řešení usnadňují udržení přehledu v rámci celé společnosti v oblasti leteckého průmyslu nebo obrany a nabízí také novou úroveň sledovatelnosti, která pomáhá omezit počet chyb a předejít pozdějšímu výskytu problémů. Pokročilá analytika, kterou umožňuje kombinace dat z internetu věcí (IoT) ze zařízení nasazených v provozu („fyzického dvojčete“) s inženýrskými detaily (z „digitálního dvojčete“), pomáhá zvýšit dostupnost a výkonnost.

Learn More

Společnosti v oblasti letectví a obrany v průběhu let významně investovaly do IT infrastruktury, od balíkových podnikových aplikací (jako jsou ERP, MRP, SFA, CRM, SCM, PDM, PLM atd.) po starší systémy. Tyto systémy byly často rozmísťovány jednotlivě na taktické úrovni a vytvořily tzv. „ostrovy informací“. V důsledku toho řada společností provádí rozhodnutí na základě izolovaných informací bez přístupu ke všem znalostem o těchto systémech.

V oblasti letectví a obrany jsou třeba přehledy, které dokáží načítat data z existujících systémů. Tím se zajistí sledovatelnost napříč celým procesem vývoje od požadavků a počátečních konceptů až po realizaci výrobku. V každé fázi životního cyklu výrobku od návrhu a vývoje až po výrobu, instalaci a používání je také v této oblasti nutná pokročilá datová analytika. Složitost a také množství dat, která je nutné shromáždit, zpracovat a analyzovat se v jednotlivých fázích životního cyklu zvyšuje. 

Naše řešení pomáhá společnostem využít ke sběru informací ze strojů v provozu internet věcí a vytvořit tak fyzické dvojče výrobku. Spojením těchto informací s inženýrskými daty obsaženými v systému pro správu životního cyklu výrobku („digitálním dvojčetem“) umožňuje dosáhnout úrovně znalostí potřebné k získání konkurenční výhody.

Záznam webináře | 39 minut

Modelem řízená optimalizace návrhu řídicích systémů klimatizace letadel (ECS) pomocí simulací

Simcenter Amesim pro optimalizaci řídicích systémů klimatizace

Podívejte se, jak může simulace pomoci při analýze klimatizačních systémů od počáteční analýzy až po úplný návrh vybavení ECS

Podívejte se na webinář

Možnosti řešení

Prohlédněte si klíčové oblasti tohoto řešení.