Výrobek definovaný modelem

Výrobek definovaný modelem

Složité výrobky pro oblasti letectví a obrany se vyrábí s využitím globálních dodavatelských řetězců, přičemž každá z těchto firem vytváří a zpracovává data o výrobku v různých formátech. Chybějící možnosti vzájemného propojení komplikují spolupráci a opakované využití existujících možností, což má vliv na včasné dodání a dodržení stanovených nákladů. Naše řešení využívající výrobky definované modelem umožňuje vytvořit úplnou digitální reprezentaci výrobku – 3D model, který slouží jako jediný zdroj informací pro všechna použití.

Složité výrobky pro oblasti letectví a obrany se vyrábí s využitím globálních dodavatelských řetězců, přičemž každá z těchto firem vytváří a zpracovává data o výrobku v různých formátech. Chybějící možnosti vzájemného propojení komplikují spolupráci a opakované využití existujících možností, což má vliv na včasné dodání a dodržení stanovených nákladů. Naše řešení využívající výrobky definované modelem umožňuje vytvořit úplnou digitální reprezentaci výrobku – 3D model, který slouží jako jediný zdroj informací pro všechna použití.

Výrobek definovaný modelem

Learn More

Vzhledem k počtu společností zapojených v kosmických a obranných programech (výrobců a mnoha úrovní dodavatelů), víceoborové povaze těchto projektů (vyžadují mechanický, elektrický a softwarový design) a potřebě efektivní výměny informací je nutné, aby mohly jednotlivé společnosti pracující s různými CAD formáty spolupracovat a opětovně využívat informace ve všech fázích vývoje výrobku včetně údržby. Aby toho bylo možné dosáhnout (a také kvůli přehlednosti a použitelnosti), investují společnosti do definic založených na modelu, kde 3D modely s PMI popisem obsahují všechny informace potřebné k definování výrobku a nahrazují tak tradiční výkresy. Díky používání 3D popsaných modelů v rámci balíku technických dat mohou konstruktéři formalizovat záměr návrhu pomocí geometrie a také pomocí poznámek určit specifikace, rozměry, tolerance a materiály.

Naše řešení využívající výrobky definované modelem nabízí spravované prostředí, které umožní zkrátit čas potřebný pro přenos dat, díky rychlému vyhodnocování různých variant podporuje inovace, podporuje opakované používání částí a umožňuje se vždy zaměřit přímo na požadavky trhu a požadavky zákazníků na změny.

Výrobek definovaný modelem

Záznam webináře | 60 minut

Zbrusu nový návrh výrobků v letectví díky generativnímu návrhu a pokročilým kompozitům

Objevte nové technologie, které mohou leteckým společnostem pomoci s tvorbou zbrusu nových výrobků.

Podívejte se na webinář

Možnosti řešení