Řízení materiálů a dodržování předpisů

Řízení materiálů a dodržování předpisů v oblasti letectví a obrany

Potřeba lepší správy dat v průběhu celého životního cyklu výrobku v oblasti letectví a obrany je dána požadavky na inovativní a ekologické kvalitní výrobky. Správa dat o materiálech a jejich integrace do životního cyklu výrobku je pro vývoj složitých a inovativních výrobků naprosto klíčová. 

Díky našemu řešení pro řízení materiálů a dodržování předpisů můžete udržet soulad mezi materiály pro letecké součásti a rozpiskou (BOM), což je zásadní pro dodávání úspěšných inovativních výrobků, které jsou v souladu s předpisy.

Potřeba lepší správy dat v průběhu celého životního cyklu výrobku v oblasti letectví a obrany je dána požadavky na inovativní a ekologické kvalitní výrobky. Správa dat o materiálech a jejich integrace do životního cyklu výrobku je pro vývoj složitých a inovativních výrobků naprosto klíčová. 

Díky našemu řešení pro řízení materiálů a dodržování předpisů můžete udržet soulad mezi materiály pro letecké součásti a rozpiskou (BOM), což je zásadní pro dodávání úspěšných inovativních výrobků, které jsou v souladu s předpisy.

Řízení materiálů a dodržování předpisů v oblasti letectví a obrany

Learn More

Poptávka po ekologických platformách, které jsou v souladu s předpisy, stále roste, protože země po celém světe hledají způsob, jak snížit dopad těchto platforem na životní prostředí. Roste také počet předpisů a průmyslových norem, které musí letecké společnosti dodržovat, aby byly prohlášeny za ekologické. Pokud má společnost pověst udržitelné letecké společnosti, může to pomoci jejímu růstu, zatímco soulad s ekologickými předpisy může snížit riziko pokut a ztráty podílu na trhu.

Součástí našeho řešení jsou ekologické požadavky, procesy komunikace s dodavateli, sledování dodržování předpisů a zpráv o jejich dodržování a systém udržitelnosti, který je navržen na míru současným i budoucím ekologickým potřebám. Můžete omezit používání nebezpečných látek v leteckých platformách a snížit rizika nedodržení předpisů a směrnic (REACH, RoHS, Conflict Minerals a dalších). Vývojem inovativních a „zelených“ výrobků můžete rozvíjet svou obchodní činnost, získat si věrnost zákazníků a současně podporovat ochranu životního prostředí.

Řízení materiálů a dodržování předpisů v oblasti letectví a obrany

Možnosti řešení

Automate Supplier MSDs Declaration Processing

Zpracovávejte popisy materiálů a látek od leteckých dodavatelů automaticky díky integraci s databázemi materiálu jednotlivých dodavatelů (IMDS, kontrola rozpisky). Zaznamenávejte, ověřujte a agregujte prohlášení dodavatelů materiálů v námořním průmyslu.

Bill of Materials Management

Integrujte materiály a látky do rozpisky letecké platformy. Začleňte materiály a položky jednotlivých látek a mějte přehled o množství a úrovni koncentrace těchto látek ve výrobcích.

Business Intelligence & Reporting

Generujte zprávy o udržitelnosti výrobků, souladu s předpisy a stavu zveřejněného dodavateli. Přednastavené zprávy nabízí přehled o souladu letecké platformy s ekologickými a společenskými normami a stavu zveřejněného dodavateli.

Compliance Grading & Reporting

Hodnoťte letecké platformy z hlediska souladu s ekologickými a společenskými předpisy, například REACH, RoHS, Conflict Minerals a dalšími. Díky zprávám o souladu je možné snadno zpřístupnit informace o souladu s předpisy.

Integrated Material Data & Lifecycle Management

Provádějte holistickou správu dat o materiálech, která integruje životní cyklus dat o materiálech do životního cyklu letecké platformy. Integrujte data o materiálech do životního cyklu platformy ve všech fázích až na úroveň jednotlivých látek.

Sustainability Framework

Pomocí platformy pro udržitelnost je možné řídit soulad s ekologickými předpisy a iniciativami. Dosáhněte cílů souladu a udržitelnosti díky podpoře hodnocení rozpisek, ekologických procesů a integraci do nástrojů pro hodnocení životního cyklu.

Vendor Management

Integrujte součásti od dodavatelů v oblasti leteckého průmyslu do rozpisky letecké platformy. Mějte přehled o tom, které součásti v rozpisce jsou komerční, a spolupracujte s dodavateli v rámci zveřejňování informací o materiálech.

Zajímá vás [[global-preference-center-interest-placeholder]]?

Přihlaste se k odběru novinek [[global-preference-center-interest-placeholder]]

Jejda

Nepodařilo se nám přijmout vaše data, omlouváme se. Zkuste to znovu.

Děkujeme za registraci! Je to vaše první předplatné? Nezapomeňte zkontrolovat svůj e-mail a potvrdit předplatné.

Toto pole je povinné Je vyžadována platná e-mailová adresa
Toto pole je povinné Hodnota je neplatná nebo příliš dlouhá
Toto pole je povinné Je vyžadována platná e-mailová adresa