Ochrana duševního vlastnictví a řízení exportu

Ochrana duševního vlastnictví a řízení exportu

V průmyslových odvětvích, která podléhají intenzivním kontrolám (například v letectví a obraně), je jedním z nejnáročnějších cílů dosáhnout programových cílů a přitom dodržet všechna nařízení týkající se ochrany duševního vlastnictví a řízení exportu (ITAR). Dalším obtížným cílem je dosažení spolupráce a zavádění inovací na globální úrovni. V obou případech je pro všechny zúčastněné strany – dodavatele, partnery, smluvní dodavatele, zákazníky, pobočky a společné podniky – naprosto klíčové, aby bylo možné sdílet citlivá firemní data a data o výrobku v bezpečném prostředí pro spolupráci.

V průmyslových odvětvích, která podléhají intenzivním kontrolám (například v letectví a obraně), je jedním z nejnáročnějších cílů dosáhnout programových cílů a přitom dodržet všechna nařízení týkající se ochrany duševního vlastnictví a řízení exportu (ITAR). Dalším obtížným cílem je dosažení spolupráce a zavádění inovací na globální úrovni. V obou případech je pro všechny zúčastněné strany – dodavatele, partnery, smluvní dodavatele, zákazníky, pobočky a společné podniky – naprosto klíčové, aby bylo možné sdílet citlivá firemní data a data o výrobku v bezpečném prostředí pro spolupráci.

Ochrana duševního vlastnictví a řízení exportu

Learn More

Pokud je při vývoji výrobku, například v oblasti letectví nebo obrany, nutné zohlednit zákonná nařízení, vystavují se rozhodující osoby výrazným pokutám nebo dokonce trestnímu postihu za jakékoliv porušení zákonných nařízení, například ochrany duševního vlastnictví nebo řízení exportu (ITAR apod.).
 
Naše technologie pro digitální správu práv (DRM) umožňuje chránit citlivé duševní vlastnictví společnosti i při stažení a sdílení mimo společnost díky řízení přístupu na úrovni dokumentů a právům k použití vázaným přímo na tyto dokumenty. Tato ochrana zůstává zachována bez ohledu na to, kde byly dokumenty staženy, kam byly nahrány, nebo zda byly sdíleny uvnitř společnosti nebo mimo ni. Práva lze nastavovat velmi podrobně a přesně tak řídit jednotlivé přístupy a případy užití.
 
Naše řešení umožňuje bezpečnou spolupráci a sdílení citlivých informací (např. dokumentů podléhajících NDA, smluv a dalších) a zajišťuje tak ochranu duševního vlastnictví i mimo samotnou společnost. Umožňuje zapojit do obchodních aktivit globální partnery a uzavírat z hlediska tvorby zisku strategické aliance s partnery a dodavateli, kteří mohou nabídnout zkušenosti na místní nebo mezinárodní úrovni.

Ochrana duševního vlastnictví a řízení exportu

Možnosti řešení

Prohlédněte si klíčové oblasti tohoto řešení.

Change Management

Informujte ostatní o všech prováděných změnách díky změnovým procesům založeným na pracovních postupech, zjistěte, kterých dat, osob a procesů se tato změna dotkne, a zajistěte tak plnou sledovatelnost.

Issue Management & CAPA

Usnadňuje sledování díky integrované správě poruch a duševního vlastnictví. Díky tomu lze zajistit kontrolu použití a úprav, komunikaci a správné využití duševního vlastnictví.

Organization & Navigation

V rámci repozitáře lze využívat rozpisku existujících součástí a synchronizovat ji s interním repozitářem návrhů. Díky tomu lze zavést v celé společnosti zásady katalogizace součástí a zajistit tak integritu dat.

PLM Foundation

Využijte globální správy sdílených dat založené na FMS. Díky tomu můžete dosáhnout silné bezpečnosti, vysoké výkonnosti, vícenásobného stahování a sledovatelnosti, asynchronní správy souborů, správy vzdálených úložišť a dalších.

PLM Foundation Extensibility

Řiďte přístupová práva napříč geograficky rozptýlenými interními a externími uživateli díky podrobné správě přístupových práv.

Search (Intuitive Search)

Vyhledávejte existující prvky podobně jako v nákupním košíku filtrováním dle vlastností, tvaru nebo klasifikace. V rámci auditu lze dohledat, kdo získal přístup a stáhnul konkrétní prvky.

Workflow Management

Zaveďte procesy kontroly a zveřejňování duševního vlastnictví založené na pracovních postupech a umožněte tak leteckým konstruktérům vyžádat si citlivé materiály od osob provádějících kontroly a zveřejňování v plně auditovatelném prostředí.