Integrované plánování a realizace programů

Integrované plánování a realizace programů v oblasti letectví a obrany

Konzistentní plánování a realizace programů je pro získání nových zakázek stěžejní. Naše řešení nabízí systémový přístup k plánování a realizaci programů díky integraci nákladů, rozvrhů a technických požadavků do systému pro správu plně plánovaných programů s dostatkem zdrojů a financí. Řešení se snadno spravuje a lze jej přizpůsobit komerčním i vládním programům libovolné velikosti. Díky integrovanému systému pro správu všech programových artefaktů lze lépe dodržet předepsané náklady a rozvrh.

Konzistentní plánování a realizace programů je pro získání nových zakázek stěžejní. Naše řešení nabízí systémový přístup k plánování a realizaci programů díky integraci nákladů, rozvrhů a technických požadavků do systému pro správu plně plánovaných programů s dostatkem zdrojů a financí. Řešení se snadno spravuje a lze jej přizpůsobit komerčním i vládním programům libovolné velikosti. Díky integrovanému systému pro správu všech programových artefaktů lze lépe dodržet předepsané náklady a rozvrh.

Webinář na vyžádání

Integrované plánování a provádění programů v leteckém a vojenském průmyslu

Digitalizace přispívá k bezchybnosti provádění programů

Společnosti v leteckém a vojenském průmyslu chtějí zlepšit plánování a provádění plánů tak, aby dokázaly dávat přesnější nabídky, snížit náklady na jejich tvorbu a lépe řídit náklady a časové plánování programů. Zlepšení výkonnosti v rámci programů má přímý vliv na pravděpodobnost získání nových zakázek a dodržování postupů vede ke snížení množství programů, jejichž náklady se během provádění zvýšily.

Tento webinář popisuje systémový přístup k plánování a realizaci programů díky integraci nákladů, rozvrhů a technických požadavků do systému pro správu plně plánovaných programů s dostatkem zdrojů a financí.

Integrované plánování a realizace programů v oblasti letectví a obrany

Learn More

Plánování a realizace programů je v současnosti pro úspěch v oblasti letectví a obrany naprosto stěžejní. Vstup nových dodavatelů, kteří mají nižší náklady a lépe reagují, představuje výraznou hrozbu, pokud programy neustále nesplňují předpokládané náklady a cíle dodání. Vzhledem k tomu, že zavedení dodavatelé jsou tlačeni k vyšší efektivitě a snižování přímých i nepřímých nákladů, začínají se přesouvat k systémům pro integrované plánování a realizaci programů, aby byli schopni zajistit přesnost nabídek, jejich úplnost, snížit náklady a řídit náklady a časové plány programů.

Naše řešení umožňuje plánovat a realizovat programy na základě struktury WBS. Umožňuje dělat odhady na základě předchozí výkonnosti a integruje náklady, plány, požadavky, procesy, vstupy a výstupy do jedné úplné pracovní definice. Je jednotným zdrojem informací pro odhady a realizaci všech programů včetně správy rizik a příležitostí. Podporuje integraci hlavního plánu, hlavního rozvržení a správu získaných hodnot. Toto řešení umožňuje úspěšně dodávat programy v aktuálním prostředí, výrazně zvyšovat zisky, zlepšovat reputaci a schopnost investovat do nových programů a vyhrávat je.

Integrované plánování a realizace programů v oblasti letectví a obrany

Záznam webináře | 37 minut

Integrované plánování a provádění programů v leteckém a vojenském průmyslu

Digitalizace přispívá k bezchybnosti provádění programů

Dosáhněte u programů splnění očekávaných nákladů, plánů a technických požadavků

Podívejte se na webinář

Možnosti řešení

Bill of Materials Management

Vytvořte konceptuální znázornění výrobku (logické/fyzické) a spojte ji s WBS pro účely plánování. Vytvořte z tohoto znázornění během fáze realizace podrobnou rozpisku.

Change Management

Propojte změny programu přímo s plány projektu. Koordinujte návrh a vydávání položek spadajících do řízení konfigurace napříč více často nesouvisejícími projekty.

Document Management & Publishing

Udržujte návrh a dokumentaci v souladu se změnami výrobku, zkraťte tak dobu vývoje, snižte náklady a zvyšte přesnost dokumentace a efektivitu její tvorby. Umožněte podporu smluvních požadavků.

Organization & Navigation

Provádějte správu knihovny společných WBS. Vytvářejte WBS pro konkrétní programy tak, že zkopírujete vhodné prvky přímo ze společných WBS. Definujte pracovní balíky, odhady zdrojů a výstupů.

Program Planning

Vytvořte integrovaný hlavní plán obsahující události, definice úspěchů a kritéria. Identifikujte a propojte prvky WBS s jednotlivými kritérii a následně vytvářejte zprávy.

Project Management

Automaticky generujte plány na základe pracovní prvků z WBS a IMP programů. Přiřazujte zdroje a spravujte výstupy. Aktualizujte plány na základě změn WBS z hlediska prevence a řešení rizik.

Verification & Validation

Zaznamenávejte všechny relevantní požadavky na programy a projekty. Přiřazujte požadavky k položkám programu a umožněte tak sledování a realizaci se zahrnutím těchto požadavků.

Workflow Management

Řiďte evoluci programového plánu a využívejte k řízení realizace změnových položek nebo úkolů programu pracovní postupy.