Přejít k obsahu

Správa dat z provozu

Správa dat z provozu
Výrobky v oblasti letectví a obrany jsou velmi složité, musí fungovat i v extrémním prostředí, splňovat nejpřísnější normy spojené s bezpečností a spolehlivostí a obvykle mají velmi dlouhý životní cyklus. Naše řešení pro správu životního cyklu provozu umožňuje spravovat fyzickou konfiguraci vybavení a umožňuje tak údržbu s využitím charakteristik stavu a historie odebírání, přidávání nebo kontroly součástí. Díky funkcím PLM pro správu zabezpečení, pracovních postupů, změn a dokumentů umožňuje naše řešení propojit rozpisky a znalosti s fyzickou strukturou závodu a umožnit tak lepší servis.
Výrobky v oblasti letectví a obrany jsou velmi složité, musí fungovat i v extrémním prostředí, splňovat nejpřísnější normy spojené s bezpečností a spolehlivostí a obvykle mají velmi dlouhý životní cyklus. Naše řešení pro správu životního cyklu provozu umožňuje spravovat fyzickou konfiguraci vybavení a umožňuje tak údržbu s využitím charakteristik stavu a historie odebírání, přidávání nebo kontroly součástí. Díky funkcím PLM pro správu zabezpečení, pracovních postupů, změn a dokumentů umožňuje naše řešení propojit rozpisky a znalosti s fyzickou strukturou závodu a umožnit tak lepší servis.
Správa dat z provozu

Learn More

Při uvádění leteckých a obranných výrobků do provozu musí zákazníci zajistit provozní dostupnost a pokrýt náklady spojené s údržbou. Vzhledem k typicky dlouhému životnímu cyklu těchto výrobků je velmi důležitá průběžná údržba jejich konfigurace. Servisní práce se nemohou zdržet kvůli chybějícím informacím nutným k plánování, rozvržení nebo provedení údržby.

Efektivní správy dat z provozu lze dosáhnout díky využití databáze integrovaných informací z celého životního cyklu údržby zařízení spolu s uzavřenou smyčkou zpětné vazby mezi všemi obory. Toto soustavné uchovávání propojených dat a znalostí výrobku je „digitálním vláknem“ umožňujícím tvorbu uzavřené smyčky znalostí z návrhu, plánování, výroby, údržby a servisních operací až po případné vyřazení z provozu.

Naše řešení nabízí využití takového digitálního vlákna ke správě dat z provozu a umožňují tak výrobcům, vlastníkům a servisním společnostem podporovat složité výrobky v prostředí správy servisních informací. Toto prostředí řízené konfigurací nabízí fyzickou definici výrobků s ohledem na servis a informace o údržbě, které umožňují provádět kritickou údržbu přesně a rychle.

Správa dat z provozu

Možnosti řešení

Prohlédněte si klíčové oblasti tohoto řešení.

Interested in [[global-preference-center-interest-placeholder]]?

Subscribe to [[global-preference-center-interest-placeholder]] updates

Oops

We're very sorry, but we weren't able to capture your submission. Please try again.

Thanks for signing up! First time subscribing? Be sure to check your email to confirm your subscription.