Správa dat z provozu

Správa dat z provozu
Výrobky v oblasti letectví a obrany jsou velmi složité, musí fungovat i v extrémním prostředí, splňovat nejpřísnější normy spojené s bezpečností a spolehlivostí a obvykle mají velmi dlouhý životní cyklus. Naše řešení pro správu životního cyklu provozu umožňuje spravovat fyzickou konfiguraci vybavení a umožňuje tak údržbu s využitím charakteristik stavu a historie odebírání, přidávání nebo kontroly součástí. Díky funkcím PLM pro správu zabezpečení, pracovních postupů, změn a dokumentů umožňuje naše řešení propojit rozpisky a znalosti s fyzickou strukturou závodu a umožnit tak lepší servis.
Výrobky v oblasti letectví a obrany jsou velmi složité, musí fungovat i v extrémním prostředí, splňovat nejpřísnější normy spojené s bezpečností a spolehlivostí a obvykle mají velmi dlouhý životní cyklus. Naše řešení pro správu životního cyklu provozu umožňuje spravovat fyzickou konfiguraci vybavení a umožňuje tak údržbu s využitím charakteristik stavu a historie odebírání, přidávání nebo kontroly součástí. Díky funkcím PLM pro správu zabezpečení, pracovních postupů, změn a dokumentů umožňuje naše řešení propojit rozpisky a znalosti s fyzickou strukturou závodu a umožnit tak lepší servis.
Správa dat z provozu

Learn More

Při uvádění leteckých a obranných výrobků do provozu musí zákazníci zajistit provozní dostupnost a pokrýt náklady spojené s údržbou. Vzhledem k typicky dlouhému životnímu cyklu těchto výrobků je velmi důležitá průběžná údržba jejich konfigurace. Servisní práce se nemohou zdržet kvůli chybějícím informacím nutným k plánování, rozvržení nebo provedení údržby.

Efektivní správy dat z provozu lze dosáhnout díky využití databáze integrovaných informací z celého životního cyklu údržby zařízení spolu s uzavřenou smyčkou zpětné vazby mezi všemi obory. Toto soustavné uchovávání propojených dat a znalostí výrobku je „digitálním vláknem“ umožňujícím tvorbu uzavřené smyčky znalostí z návrhu, plánování, výroby, údržby a servisních operací až po případné vyřazení z provozu.

Naše řešení nabízí využití takového digitálního vlákna ke správě dat z provozu a umožňují tak výrobcům, vlastníkům a servisním společnostem podporovat složité výrobky v prostředí správy servisních informací. Toto prostředí řízené konfigurací nabízí fyzickou definici výrobků s ohledem na servis a informace o údržbě, které umožňují provádět kritickou údržbu přesně a rychle.

Správa dat z provozu

Možnosti řešení

Prohlédněte si klíčové oblasti tohoto řešení.