Správa inženýrských dat

Zde zadejte shrnutí - ne delší než 75 - 150 slov. Pokud je text delší než 75 slov, vytvořte dva odstavce. Toto je plná verze textu shrnutí, která se zobrazí v úplné verzi stránky řešení.
Zde zadejte shrnutí - ne delší než 75 - 150 slov. Pokud je text delší než 75 slov, vytvořte dva odstavce. Toto je plná verze textu shrnutí, která se zobrazí v úplné verzi stránky řešení.

Learn More

Zde zadejte podrobnosti - Dlouhá verze toho, co řešení umožňuje. Tento popis se na stránce řešení zobrazí v části Další informace.

Možnosti řešení

Prohlédněte si klíčové oblasti tohoto řešení.

Adaptable PLM Foundation

Přizpůsobitelná, bezpečná a snadno přístupná platformě pro správu životního cyklu výrobku (PLM) umožňuje rychle reagovat na změny způsobené výkyvy na trhu. Spolupráce napříč celou společností je díky přístupnosti PLM přes webový prohlížeč na libovolném zařízení s aplikacemi pro návrh a kancelářskými aplikacemi, které lidé každodenně využívají, naprosto snadná. Můžete si vybrat z různých možností nasazení (lokální, v cloudu nebo přednastavené) a dosáhnout tak rychlé návratnosti investic a nízkých nákladů vlastnictví.

Bill of Materials Management

Teamcenter vám pomáhá udržovat úplné informace o výrobcích prostřednictvím společného zdroje informací rozpisky v celé organizaci. Bez ohledu na to, zda potřebujete základní nebo pokročilejší správu rozpisek a možnosti konfigurace s větší flexibilitou a rozšiřitelností, můžete naplnit i překročit tržní poptávku po inovativnějších a rozmanitějších výrobcích.

Document Management & Publishing

Tvorba dokumentace výrobku může být nákladná, může být nutné ji udržovat dlouho, může být i velmi složitá a někdy musí splňovat i přísné normy. Pokud se však dělá správně, mohou být tyto dokumenty velmi užitečné, obzvláště v případě, kdy podporují prodej servisních úkonů. Teamcenter může vašim týmům pomoci s tvorbou specifikací, analýz, 2D/3D ilustrací, tabulek, výsledků testů a technických publikací, které jsou v souladu se změnami výrobku a zkrátit tak dobu vývoje, snížit náklady a zvýšit přesnost dokumentace a její efektivitu.

Electrical distribution system management

Teamcenter umožňuje srozumitelnou správu životního cyklu rozložení elektrických částí a kabeláže od návrhu, tvorby, analýzy, výroby a údržby až po vyřazení z provozu. Řízení dat a procesů umožňuje týmům z více oborů spolupráci a tvorbu úplných a přesných návrhů a digitálních maket obsahujících mechanické i elektrické součásti. Díky správě požadavků, pracovních postupů, konfigurací a funkcím pro řízení změn umožňuje Teamcenter návrhovým týmům zvyšovat kvalitu, zkracovat dobu dodání na trh a snižovat náklady na vývoj.

Mechanical Design Management

Teamcenter spojuje všechna data mechanického návrhu (MCAD) do jednotného prostředí pro správu dat výrobku (PDM) a zvyšuje tak produktivitu inženýringu. Bez ohledu na to, zda společnost využívá jeden nebo více nástrojů MCAD, lze ve vámi oblíbeném prostředí MCAD snadno vyhledat součásti a sestavy vytvořené v jiných nástrojích, upravit je a následně je začlenit do sestav nebo návrhů pocházejících z více CAD systémů. Procesy validace a schválení inženýrských změn lze automatizovat, zkrátit tak čas cyklu a zvýšit kvalitu výrobku.

PCB Data Management

Software Teamcenter® PCB umožňuje propojit globální týmy navrhující elektroniku s dodavateli díky shromáždění návrhů plošných spojů a dalších dat ECAD ze všech pracovišť do jednoho systému PLM. Vyhledávejte správná data o elektronice snadno a vyhněte se nekonzistentním a nepřesným datům o součástech plošných spojů díky správě knihovny součástí ECAD pro celou společnost, která je součástí PLM. Můžete také využít výhod vizualizace dat ECAD, současného návrhu ECAD-MCAD a testování a analýze sestav.

Simulation Management

Efektivně spravujte a sdílejte data CAE a simulace systému se všemi uživateli zodpovědnými za rozhodování, aby měli lepší představu o parametrech výrobku a bylo možné rychleji a spolehlivěji doručovat inovace.

Sourcing & Supplier Integration

Teamcenter nabízí komplexní přístup ke správě interakcí s dodavateli. Koordinovat procesy a spravovat informace (interně i externě) lze snadno ve všech fázích životního cyklu výrobků. Můžete podporovat zapojení dodavatelů na začátku vývoje výrobků a zajistit přehled přesných dodavatelských informací ve všech odděleních.

Verification & Validation

Díky funkcím Teamcenteru pro ověření a validaci požadavků se uzavírá smyčka požadavků. Výsledky ověření a validace požadavků jsou přiřazeny ke konkrétním požadavkům a umožňují tak lépe zacílit testování. Díky správě požadavků v Teamcenteru jsou požadavky zahrnuty v procesu uzavřené smyčky, kde jsou svázány s definicí toho, jak jsou ověřovány a validovány. Protože Teamcenter obsahuje také správu testů a ověření, lze požadavky svázat s testovacími scénáři a ověřit je.