E/E Systems Development

Naše řešení pro vývoj E/E systémů umožňuje nasadit modelový přístup, který zajišťuje souvislost digitálních dat v celém hodnotovém řetězci.

Problémy spojené s návrhem a integrací elektrických systémů vyžadují, aby výrobci v leteckém a vojenském průmyslu a jejich dodavatelé nasadili digitálně integrovaný a škálovatelný přístup a tím snížili programová a obchodní rizika. Nabízíme podnikové řešení pro vývoj podle modelů (MBE), které zajišťuje souvislost digitálních dat v celém hodnotovém řetězci: od definice elektrického systému přes jeho návrh, certifikaci a výrobu až po podporu jeho životního cyklu.

Problémy spojené s návrhem a integrací elektrických systémů vyžadují, aby výrobci v leteckém a vojenském průmyslu a jejich dodavatelé nasadili digitálně integrovaný a škálovatelný přístup a tím snížili programová a obchodní rizika. Nabízíme podnikové řešení pro vývoj podle modelů (MBE), které zajišťuje souvislost digitálních dat v celém hodnotovém řetězci: od definice elektrického systému přes jeho návrh, certifikaci a výrobu až po podporu jeho životního cyklu.

Video

Aerospace E/E systems development and the digital twin

Aerospace E/E systems development and the digital twin

Watch this video to see how Aerospace and Defense OEMs and their suppliers use a model-based engineering approach that supports the digital thread and enriches the E/E systems digital twin.

Naše prvotřídní řešení nabízí podnikový systém pro vývoj podle modelů (MBE) s integrovanými ECAD, MCAD, PLM a simulačními nástroji.

Learn More

Přísné emisní předpisy zvýšily poptávku po elektrifikaci v leteckém a vojenském průmyslu. Úspora energie ve výši několika procent výrazně zlepšuje provozní životaschopnost. Ačkoliv jsou snížená spotřeba paliva a nižší provozní náklady významnými požadavky, snižování programových rizik, certifikace a dodržování předpisů jsou i nadále klíčovými faktory.

Naše prvotřídní řešení nabízí podnikový systém pro vývoj podle modelů (MBE) s integrovanými ECAD, MCAD, PLM a simulačními nástroji.

Naše prvotřídní řešení nabízí podnikový systém pro vývoj podle modelů (MBE) s integrovanými ECAD, MCAD, PLM a simulačními nástroji.

Záznam webináře | 53 minut

6 způsobů snížení rizik v odvětví letectví a obrany

6 způsobů snížení rizik programů leteckého a vojenského průmyslu

Jak snížit rizika pomocí digitálních dvojčat elektrických systémů

Podívejte se na webinář

Možnosti řešení

E/E Data Management & Integrations

Spravujte data a řídicí procesy a používejte integrační funkce při vývoji. Spravujte změny a konfigurace v obou doménách a zapojte do vývoje libovolné MCAD a PLM nástroje.

E/E Systems Definition & Optimization

Optimalizujte elektrické architektury z různých hledisek, například nákladů, hmotnosti a šířky pásma. Definujte a konsolidujte funkce. Vytvářejte a analyzujte elektronický vestavěný software a specifikace sítě.

Electrical Compliance

Prostředí pro vývoj elektrických zařízení podle modelů (MBE) umožnuje rychle a přesně analyzovat konfigurace elektrických digitálních dvojčat.

Electrical Document Publication & Use

Opakovaně používejte data návrhů při tvorbě technických publikací, dokumentujte veškeré změny návrhu a využijte pokročilých funkcí pro diagnostiku elektrických zařízení. Automatizujte tvorbu publikací a související úkony, například dělení schémat s vodiči, grafický design a vícejazykovou podporu.

Electrical Systems Engineering

Vyvíjejte a simulujte elektrické distribuční systémy díky interaktivním funkcím pro návrh logických systémů, vodičů a pro automatický generativní inženýring. Integrujte a ověřujte implementace elektrických systémů. Optimalizujte složitost elektrických zařízení a analyzujte je díky aktuálním metrickým údajům a pokročilým kontrolám pravidel návrhu.

Harness Engineering & Manufacturing

Navrhujte a ověřujte elektrické kabelové svazky určené k výrobě. Optimalizujte náklady a výrobní a montážní procesy kabelových svazků a dosáhněte vyšší výkonnosti a ziskovosti. Vytvářejte přesnou a optimalizovanou výrobní dokumentaci kabelových svazků a zvyšte efektivitu.