E/E Systems Development

Naše řešení pro vývoj E/E systémů umožňuje nasadit modelový přístup, který zajišťuje souvislost digitálních dat v celém hodnotovém řetězci.

Problémy spojené s návrhem a integrací elektrických systémů vyžadují, aby výrobci v leteckém a vojenském průmyslu a jejich dodavatelé nasadili digitálně integrovaný a škálovatelný přístup a tím snížili programová a obchodní rizika. Nabízíme podnikové řešení pro vývoj podle modelů (MBE), které zajišťuje souvislost digitálních dat v celém hodnotovém řetězci: od definice elektrického systému přes jeho návrh, certifikaci a výrobu až po podporu jeho životního cyklu.

Problémy spojené s návrhem a integrací elektrických systémů vyžadují, aby výrobci v leteckém a vojenském průmyslu a jejich dodavatelé nasadili digitálně integrovaný a škálovatelný přístup a tím snížili programová a obchodní rizika. Nabízíme podnikové řešení pro vývoj podle modelů (MBE), které zajišťuje souvislost digitálních dat v celém hodnotovém řetězci: od definice elektrického systému přes jeho návrh, certifikaci a výrobu až po podporu jeho životního cyklu.

Video

Aerospace E/E systems development and the digital twin

Aerospace E/E systems development and the digital twin

Watch this video to see how Aerospace and Defense OEMs and their suppliers use a model-based engineering approach that supports the digital thread and enriches the E/E systems digital twin.

Naše prvotřídní řešení nabízí podnikový systém pro vývoj podle modelů (MBE) s integrovanými ECAD, MCAD, PLM a simulačními nástroji.

Learn More

Přísné emisní předpisy zvýšily poptávku po elektrifikaci v leteckém a vojenském průmyslu. Úspora energie ve výši několika procent výrazně zlepšuje provozní životaschopnost. Ačkoliv jsou snížená spotřeba paliva a nižší provozní náklady významnými požadavky, snižování programových rizik, certifikace a dodržování předpisů jsou i nadále klíčovými faktory.

Naše prvotřídní řešení nabízí podnikový systém pro vývoj podle modelů (MBE) s integrovanými ECAD, MCAD, PLM a simulačními nástroji.

Naše prvotřídní řešení nabízí podnikový systém pro vývoj podle modelů (MBE) s integrovanými ECAD, MCAD, PLM a simulačními nástroji.

Záznam webináře | 30 minut

Eliminating aerospace certification gaps utilizing the electrical systems digital twin

Learn several analysis tools which leverage the electrical system digital twin reach design aircraft certification faster.

Explore analysis tools to leverage the electrical system digital twin

Podívejte se na webinář

Možnosti řešení

E/E Data Management & Integrations

Spravujte data a řídicí procesy a používejte integrační funkce při vývoji. Spravujte změny a konfigurace v obou doménách a zapojte do vývoje libovolné MCAD a PLM nástroje.

E/E Systems Definition & Optimization

Optimalizujte elektrické architektury z různých hledisek, například nákladů, hmotnosti a šířky pásma. Definujte a konsolidujte funkce. Vytvářejte a analyzujte elektronický vestavěný software a specifikace sítě.

Electrical Compliance

Prostředí pro vývoj elektrických zařízení podle modelů (MBE) umožnuje rychle a přesně analyzovat konfigurace elektrických digitálních dvojčat.

Electrical Document Publication & Use

Opakovaně používejte data návrhů při tvorbě technických publikací, dokumentujte veškeré změny návrhu a využijte pokročilých funkcí pro diagnostiku elektrických zařízení. Automatizujte tvorbu publikací a související úkony, například dělení schémat s vodiči, grafický design a vícejazykovou podporu.

Electrical Systems Engineering

Vyvíjejte a simulujte elektrické distribuční systémy díky interaktivním funkcím pro návrh logických systémů, vodičů a pro automatický generativní inženýring. Integrujte a ověřujte implementace elektrických systémů. Optimalizujte složitost elektrických zařízení a analyzujte je díky aktuálním metrickým údajům a pokročilým kontrolám pravidel návrhu.

Harness Engineering & Manufacturing

Navrhujte a ověřujte elektrické kabelové svazky určené k výrobě. Optimalizujte náklady a výrobní a montážní procesy kabelových svazků a dosáhněte vyšší výkonnosti a ziskovosti. Vytvářejte přesnou a optimalizovanou výrobní dokumentaci kabelových svazků a zvyšte efektivitu.