Electrical Compliance

Prostředí pro vývoj elektrických zařízení podle modelů (MBE) umožnuje rychle a přesně analyzovat konfigurace elektrických digitálních dvojčat.

Problémy spojené s návrhem a složitostí elektrických systémů vyžadují, aby se v leteckém a vojenském průmyslu začaly využívat nové technologie, které budou vyhovovat současným požadavkům. Úsilí a rizika spojená s dodržováním předpisů u návrhů elektrických zařízení se zvyšují s jejich složitostí. Prostředí pro vývoj elektrických zařízení podle modelů (MBE) umožnuje rychle a přesně analyzovat konfigurace elektrických digitálních dvojčat.

Problémy spojené s návrhem a složitostí elektrických systémů vyžadují, aby se v leteckém a vojenském průmyslu začaly využívat nové technologie, které budou vyhovovat současným požadavkům. Úsilí a rizika spojená s dodržováním předpisů u návrhů elektrických zařízení se zvyšují s jejich složitostí. Prostředí pro vývoj elektrických zařízení podle modelů (MBE) umožnuje rychle a přesně analyzovat konfigurace elektrických digitálních dvojčat.

Video

Managing aerospace risk and effort to demonstrate compliance

Managing aerospace risk and effort to demonstrate compliance

Electrical compliance is becoming more costly and manual reporting poses delays that can impact aerospace program profitability. Direct access to the digital twin enables flight phase analysis and scenarios. Engineers can then produce reports showing analysis results and design details to support the Type Certification and EIS milestones.

Naše řešení nabízí jedinečnou sadu nástrojů, které zlepší dodržování předpisů u elektrických zařízení. Díky analýzám elektrického zatížení (ELA) v raných fázích návrhu mohou inženýři trávit více času zaváděním inovací a rychlejším dodáváním výrobků na trh. Funkce pro tvorbu výkazů pomáhají urychlovat certifikační a schvalovací procesy.

Learn More

Mnoha problémům spojených s dodržováním předpisů se lze vyhnout přesunem do prostředí podle modelů. Toto prostředí snižuje programová rizika a pomáhá při integraci a zavádění inovací do elektrických zařízení. Rizika spojená s dodržováním předpisů je možné snížit tím, že se vyhodnotí veškeré konfigurace návrhů elektrických zařízení z hlediska různých scénářů a podmínek.

Naše řešení nabízí jedinečnou sadu nástrojů, díky kterým snížíte programová rizika a podpoříte dodržování předpisů u elektrických zařízení. Díky analýzám elektrického zatížení (ELA) v raných fázích návrhu mohou inženýři trávit více času zaváděním inovací a rychlejším dodáváním výrobků na trh. Funkce pro tvorbu výkazů pomáhají urychlovat certifikační a schvalovací procesy.

Naše řešení nabízí jedinečnou sadu nástrojů, které zlepší dodržování předpisů u elektrických zařízení. Díky analýzám elektrického zatížení (ELA) v raných fázích návrhu mohou inženýři trávit více času zaváděním inovací a rychlejším dodáváním výrobků na trh. Funkce pro tvorbu výkazů pomáhají urychlovat certifikační a schvalovací procesy.

Záznam webináře | 53 minut

6 způsobů snížení rizik v odvětví letectví a obrany

6 způsobů snížení rizik programů leteckého a vojenského průmyslu

Jak snížit rizika pomocí digitálních dvojčat elektrických systémů

Podívejte se na webinář

Možnosti řešení

E/E Data Management & Integrations

Spravujte data a řídicí procesy a používejte integrační funkce při vývoji. Spravujte změny a konfigurace v obou doménách a zapojte do vývoje libovolné MCAD a PLM nástroje.

E/E Systems Definition & Optimization

Optimalizujte elektrické architektury z různých hledisek, například nákladů, hmotnosti a šířky pásma. Definujte a konsolidujte funkce. Vytvářejte a analyzujte elektronický vestavěný software a specifikace sítě.

Electrical Document Publication & Use

Opakovaně používejte data návrhů při tvorbě technických publikací, dokumentujte veškeré změny návrhu a využijte pokročilých funkcí pro diagnostiku elektrických zařízení. Automatizujte tvorbu publikací a související úkony, například dělení schémat s vodiči, grafický návrh a podporu více jazyků.

Electrical Systems Engineering

Vyvíjejte a simulujte elektrické distribuční systémy díky interaktivním funkcím pro návrh logických systémů, vodičů a pro automatický generativní inženýring. Integrujte a ověřujte implementace elektrických systémů. Optimalizujte složitost elektrických zařízení a analyzujte je díky aktuálním naměřeným údajům a pokročilým kontrolám pravidel návrhu.

Harness Engineering & Manufacturing

Navrhujte a ověřujte elektrické kabelové svazky určené k výrobě. Optimalizujte náklady a výrobní a montážní procesy kabelových svazků a dosáhněte vyšší výkonnosti a ziskovosti. Vytvářejte přesnou a optimalizovanou výrobní dokumentaci kabelových svazků.