Přejít k obsahu

Digitalization for Aircraft & Airframes

Aircraft companies must launch new and derivative aircraft programs on schedule and budget to be competitive. Demand for improved aircraft performance, production flexibility, reduced operating cost and increased dispatch reliability makes this challenging. These requirements are further complicated by a complex global supply chain comprised of diverse suppliers and partners.

Digitalization for Aircraft & Airframes

Aircraft companies must launch new and derivative aircraft programs on schedule and budget to be competitive. Demand for improved aircraft performance, production flexibility, reduced operating cost and increased dispatch reliability makes this challenging. These requirements are further complicated by a complex global supply chain comprised of diverse suppliers and partners.

Digital Transformation in Aerospace and Defense

Aerospace companies are tasked with designing and creating products for conditions that may not exist inside a lab or even on the planet. They must use real innovation, which requires digitalization, to remain competitive amid increasingly complicated demands, tighter deadlines and higher stakes.

Piper Aircraft: An aviation legend reaches new heights with digitalization

From rugged, reliable trainers to high-performance turboprops, partnering with Siemens has proven key to Piper's success in creating a complete line of aircraft.

Browse and explore solutions in this industry segment.

Reporting and Analytics

Customized dashboards in our solution provide aerospace and defense companies with greater visibility across the enterprise as well as a new level of traceability that reduces errors and prevents the late discovery of issues. Advanced analytics, made possible by combining Internet of Things (IoT) data from assets in the field (the “Physical Twin”) with engineering insight (the “Digital Twin”) improve product availability and performance.

Requirements Management

Our solution allows companies to capture, keep up with, and deliver requirements to everyone involved in product development process so that right decisions result in right products.

Ochrana duševního vlastnictví a řízení exportu

V průmyslových odvětvích, která podléhají intenzivním kontrolám (například v letectví a obraně), je jedním z nejnáročnějších cílů dosáhnout programových cílů a přitom dodržet všechna nařízení týkající se ochrany duševního vlastnictví a řízení exportu (ITAR). Dalším obtížným cílem je dosažení spolupráce a zavádění inovací na globální úrovni. V obou případech je pro všechny zúčastněné strany – dodavatele, partnery, smluvní dodavatele, zákazníky, pobočky a společné podniky – naprosto klíčové, aby bylo možné sdílet citlivá firemní data a data o výrobku v bezpečném prostředí pro spolupráci.

Správa inženýrských dat

Zde zadejte krátké shrnutí - ne více než 75 slov. Tato verze shrnutí se zobrazí při použití tohoto řešení v propagačním formátu.

Software Management

As customers demand more sophisticated functionality, the increasing amount of software required to provide it presents unique challenges in the delivery of aerospace and defense systems. Challenges include producing code faster and with better quality, as well as compliance with all regulations to minimize risk and ensure safety. Our unified collaborative solution framework enables all software development processes to be managed in one place, accelerating development and minimizing risk.

Aircraft Performance Engineering

Enter the short summary here - no longer than 75 words. This is the version of the summary that will appear when this Solution is used in a promotion format.

Additive Design & Manufacturing

Our integrated software applications for additive manufacturing help you reimagine products, retool manufacturing, and rethink business models for optimal performance at reduced cost.

Spolupráce s řetězcem dodavatelů

Zde zadejte krátké shrnutí - ne více než 75 slov. Tato verze shrnutí se zobrazí při použití tohoto řešení v propagačním formátu.

Technické publikace

Tvorba podpůrné technické dokumentace pro letecké a obranné systémy vyžaduje spolupráci a vstupy od mnoha různých společností a týmů. Naše řešení vnáší proces dokumentace do prostředí PLM a umožňuje tyto dokumenty snadno upravovat podle cílového trhu, jazyka nebo výrobku.

Assembly Manufacturing Engineering

Aerospace and defense programs are becoming more complex and the need for greater program performance has never been so critical. To win business in today's highly competitive environment, companies must submit attractive bids that include the demonstrated ability to deliver on program targets, requirements and production schedules. Our solutions digitalize the manufacturing process so you can maximize productivity, increase profitability and execute more efficiently than your competition to drive business growth in today’s tough markets.

Manufacturing Data Management

Tremendous advances in manufacturing technology and the move to Industry 4.0 are changing the way aerospace systems are made. This is creating challenges across the supply chain as companies look for ways to keep up with OEMs’ demands. Our solution enables manufacturing companies to integrate and digitalize the entire value chain, increasing their competitiveness by making manufacturing processes more agile, flexible and efficient.

Pokročilá výroba pro realizaci výrobků

Společnosti v oblasti letectví a obrany čelí nebývalému konkurenčnímu tlaku, protože zákazníci požadují vyšší míru odpovědnosti za výkonnost programů. Aby byly tyto společnosti konkurenceschopné a dosahovaly v oblasti programů dobrých výsledků, musí začlenit výrobu do samotného jádra procesu vývoje programu. Integrované prostředí umožňuje využívat postup řízený modelem, který zasahuje od CAD/CAM návrhu až po CNC obrábění a kontrolu kvality, což výrazně zvyšuje produktivitu.

Electronics Manufacturing Planning

The future of the aerospace and defense industry is exciting. Next-generation aircraft – powered by advanced electronics, sensors and Internet of Things (IoT) – will differ significantly from what we are seeing today. Aerospace and defense electronics and avionics manufacturers must rely on digital technologies to deliver more sophisticated and reliable electronics at scale. Our solutions enable electronic manufacturers to cope with the demanding needs of the industry today.

Factory Layout, Line Design & Optimization

Without the ability to optimize factory operations based on data obtained during manufacturing engineering, inefficiency can ripple throughout a company’s production systems. Our advanced software for factory layout and optimization lets you create 3D virtual models of production systems to ensure that factors such as line efficiency, line rate, manpower limitations, learning curve, clearance, energy, noise and safety are considered before starting production. Use our solution to digitalize the entire manufacturing process and achieve aerospace and defense program performance goals.

Správa dat z provozu

Výrobky v oblasti letectví a obrany jsou velmi složité, musí fungovat i v extrémním prostředí, splňovat nejpřísnější normy spojené s bezpečností a spolehlivostí a obvykle mají velmi dlouhý životní cyklus. Naše řešení pro správu životního cyklu provozu umožňuje spravovat fyzickou konfiguraci vybavení a umožňuje tak údržbu s využitím charakteristik stavu a historie odebírání, přidávání nebo kontroly součástí. Díky funkcím PLM pro správu zabezpečení, pracovních postupů, změn a dokumentů umožňuje naše řešení propojit rozpisky a znalosti s fyzickou strukturou závodu a umožnit tak lepší servis.

Maintenance Planning

Keeping equipment operational by minimizing maintenance-related downtime is critical in the aerospace and defense industry. By using product knowledge taken from design and simulation to determine service requirements, service plans and instructions can be developed, validated, and documented prior to equipment delivery. Our maintenance planning solution, which is based on allowable product configurations, analysis (RAM and FMEA) and simulation (product and service), lets you reduce the impact of service on aerospace products in the field.

Maintenance, Repair & Overhaul

Highly engineered aerospace and defense products with long useful lives are valuable to both the companies that buy them and the companies that service and support them. Getting the most from these products means maximizing their availability and reliability. Our solution enables service organizations to generate service work orders, schedule service events, assign service tasks, support technicians with information and task orders, and track to closure all service work required and performed.

Integrované plánování a realizace programů

Konzistentní plánování a realizace programů je pro získání nových zakázek stěžejní. Naše řešení nabízí systémový přístup k plánování a realizaci programů díky integraci nákladů, rozvrhů a technických požadavků do systému pro správu plně plánovaných programů s dostatkem zdrojů a financí. Řešení se snadno spravuje a lze jej přizpůsobit komerčním i vládním programům libovolné velikosti. Díky integrovanému systému pro správu všech programových artefaktů lze lépe dodržet předepsané náklady a rozvrh.  

Výrobek definovaný modelem

Složité výrobky pro oblasti letectví a obrany se vyrábí s využitím globálních dodavatelských řetězců, přičemž každá z těchto firem vytváří a zpracovává data o výrobku v různých formátech. Chybějící možnosti vzájemného propojení komplikují spolupráci a opakované využití existujících možností, což má vliv na včasné dodání a dodržení stanovených nákladů. Naše řešení využívající výrobky definované modelem umožňuje vytvořit úplnou digitální reprezentaci výrobku – 3D model, který slouží jako jediný zdroj informací pro všechna použití.

Verification Management

Our aerospace and defense verification management solution helps companies achieve faster time to certification by providing a single, integrated environment that ensures all product verification events, whether simulation modeling and analysis or physical tests, are driven by requirements, planned and executed in the correct sequence, link individual tests and analyses to necessary resources and provide full traceability.

Pokročilé struktury v letectví

Naše řešení pro návrh a výrobu kompozitů umožňuje konstruktérům vyvíjet rychle a spolehlivě složité pokročilé struktury v oblasti letectví. Umožňuje výrobcům splňovat termíny dodání, požadavky na pevnost, hmotnost, životnost, první vyrobené kusy a opravy v místě použití v nejsložitějších leteckých podmínkách.

Vizualizace masivních 3D modelů

Současné programy pro letectví a obranu musí dodávat výrobky splňující všechny technické a funkční požadavky včas a s předpokládanými náklady, k čemuž je často nutné využít služeb dodavatelů a partnerů po celém světě. Tito dodavatelé a partneři mohou používat různorodou sadu inženýrských aplikací. Naše řešení nabízí digitální makety a vizualizace různých CAD sestav tak, aby na nich mohli spolupracovat, provádět návrh, zpracovávat data a činit informovaná rozhodnutí všechny zúčastněné strany.

Product Engineering & Design

Some of the issues facing aerospace and defense companies include increased product complexity, greater customization, and competitive disruption on a global basis. Many companies are still using document-based and other inefficient processes that hinder their ability to meet these challenges. It is imperative that companies transform their engineering and design thinking and processes. Our open multi-discipline, scalable and standards-based solution provides all the necessary tools for innovative aerospace product development.

Product Service Planning & Management

Aerospace and defense companies are being asked to reduce the support and operating cost of their products. Given the long lifespans of these products, maintenance is a big contributor to their overall cost and as a result, improving reliability and minimizing maintenance-related downtime have become critical. By using product knowledge taken from design and simulation, our service planning and management solution makes it possible to develop, validate, and document service requirements and service plans prior to equipment delivery.

Product Realization

Companies in the aerospace and defense industry face a number of challenges, including increasingly complex programs, fierce competition, heightened regulatory requirements and changing customer priorities. One strategy that can help you successfully execute programs in this environment is to shift manufacturing considerations to earlier in the product lifecycle. We offer a process-driven PLM approach that brings manufacturing engineering into every aspect of your aerospace program, starting with the bid and continuing throughout the product lifecycle.

Displaying of solutions.

Verification Management

Our aerospace and defense verification management solution helps companies achieve faster time to certification by providing a single, integrated environment that ensures all product verification events, whether simulation modeling and analysis or physical tests, are driven by requirements, planned and executed in the correct sequence, link individual tests and analyses to necessary resources and provide full traceability.

Part Manufacturing

It is no secret that manufacturing challenges in the aerospace industry are growing. Advanced materials, such as composites, and advanced technologies, such as additive manufacturing, are driving up manufacturing complexity. Automated processes are replacing labor-intensive applications on the shop floor, and this is increasing the need for specialized tools. Our manufacturing solution offers a comprehensive set of fully integrated tools for part manufacturing, including CAD/CAM, robotics, CNC machining, CMM inspection, and 3D printing.

CAM, Tooling & Fixtures

Aerospace and defense tooling is complex and demanding, and plays a critical role in the finished product, affecting quality and manufacturing repeatability. Tooling design requires a deep understanding of the conditions faced during production. Our integrated design and manufacturing solution offer a comprehensive set of fully integrated tools for the entire tool and fixture design and manufacturing process, including design, simulation, CNC, CMM inspection and 3D printing.

Material & Compliance Management

Managing material data and integrating it with the product lifecycle is critical to the development of complex and innovative products. Our solution maintains a tight integration between materials considered for use in aerospace products and the product bill-of-materials (BOM) which is crucial to delivering successful, innovative, and compliant products.

Aircraft Engine Performance Engineering

Achieving performance requirements for emissions, noise, energy efficiency, safety, reliability in complex aircraft engine systems requires a platform that provides an integrated view of a large set of disciplines. By uniquely combining robust design space exploration, scalable multi-physics, dynamics and CFD capabilities, industry-leading physical testing and experienced engineering services, Siemens Digital Industry Software portfolio delivers engineering insight on all levels.

Vizualizace masivních 3D modelů

Současné programy pro letectví a obranu musí dodávat výrobky splňující všechny technické a funkční požadavky včas a s předpokládanými náklady, k čemuž je často nutné využít služeb dodavatelů a partnerů po celém světě. Tito dodavatelé a partneři mohou používat různorodou sadu inženýrských aplikací. Naše řešení nabízí digitální makety a vizualizace různých CAD sestav tak, aby na nich mohli spolupracovat, provádět návrh, zpracovávat data a činit informovaná rozhodnutí všechny zúčastněné strany.

Product Engineering & Design

Some of the issues facing aerospace and defense companies include increased product complexity, greater customization, and competitive disruption on a global basis. Many companies are still using document-based and other inefficient processes that hinder their ability to meet these challenges. It is imperative that companies transform their engineering and design thinking and processes. Our open multi-discipline, scalable and standards-based solution provides all the necessary tools for innovative aerospace product development.

Product Service Planning & Management

Aerospace and defense companies are being asked to reduce the support and operating cost of their products. Given the long lifespans of these products, maintenance is a big contributor to their overall cost and as a result, improving reliability and minimizing maintenance-related downtime have become critical. By using product knowledge taken from design and simulation, our service planning and management solution makes it possible to develop, validate, and document service requirements and service plans prior to equipment delivery.

Product Realization

Companies in the aerospace and defense industry face a number of challenges, including increasingly complex programs, fierce competition, heightened regulatory requirements and changing customer priorities. One strategy that can help you successfully execute programs in this environment is to shift manufacturing considerations to earlier in the product lifecycle. We offer a process-driven PLM approach that brings manufacturing engineering into every aspect of your aerospace program, starting with the bid and continuing throughout the product lifecycle.

Displaying of solutions.