Pokročilé struktury v letectví

Pokročilé struktury v letectví

Naše řešení pro návrh a výrobu kompozitů umožňuje konstruktérům vyvíjet rychle a spolehlivě složité pokročilé struktury v oblasti letectví. Umožňuje výrobcům splňovat termíny dodání, požadavky na pevnost, hmotnost, životnost, první vyrobené kusy a opravy v místě použití v nejsložitějších leteckých podmínkách.

Naše řešení pro návrh a výrobu kompozitů umožňuje konstruktérům vyvíjet rychle a spolehlivě složité pokročilé struktury v oblasti letectví. Umožňuje výrobcům splňovat termíny dodání, požadavky na pevnost, hmotnost, životnost, první vyrobené kusy a opravy v místě použití v nejsložitějších leteckých podmínkách.

Pokročilé struktury v letectví

Learn More

Kompozity se v pokročilých leteckých strukturách využívají stále více, přičemž primární struktura nových komerčních trupů letadel se ve více než 50 procentech skládá z kompozitů a většina nových soukromých modelů letadel je tvořena kompozity ze 100 procent. Využití kompozitů dává výrobcům možnost uspokojit požadavky zákazníků díky tomu, že umožňují snížit hmotnost, zvýšit zátěž a snížit spotřebu paliva. 

Aby toho mohli tito výrobci dosáhnout, musí být schopni navrhovat a vyrábět pokročilé kompozitní letecké struktury s vysokou přesností a současně zajistit provozní životnost a možnost oprav, které dokonce překračují zákonné požadavky stanovené pro prostředí leteckého průmyslu. Naše řešení pro návrh a výrobu kompozitů podporuje návrh těchto součástí od počátku až do konce a umožňuje vyrábět pokročilé kompozitní letecké struktury, které snesou velké zatížení. Zahrnuje také hodnocení výkonnosti při provozu a tvorbu postupů pro opravy a obnovu. 

Pokročilé struktury v letectví
Vybrané úspěchy zákazníků

Quickstep Technology

Aerospace supplier cuts time and cost of delivering composite parts for the Joint Strike Fighter

Use of Fibersim helps Quickstep Technology become a major player in aerospace

Další informace

Možnosti řešení

Bill of Materials Management

Dosáhněte vyšší flexibility a škálovatelnosti díky přesunu od základní správy rozpisek k pokročilé správě rozpisek a jejich konfiguraci, která umožní pokrýt poptávku trhu po inovativních a různorodých výrobcích.

Composite Design & Analysis

Využijte požadavky ze systémů CAE jako vstup pro tvorbu digitálního dvojčete, které může reagovat na změny tvaru a specifikace a zajišťuje neustálou vyrobitelnost návrhu.

Composite Design Integration

Automaticky generujte výrobní data pro kompozity, která budou řídit automatizované obráběcí stroje, laserové projekční systémy, systémy kladení vláken a pásek a následně tato data sdílejte napříč celou společností.

Composite Manufacturing

Zvládněte složité a specializované postupy výroby kompozitů pomocí inteligentního řešení pokrývajícího procesy od návrhu až po výrobu, které je možné plně integrovat do komerčních 3D CAD systémů.

Composites

Urychlete simulaci laminátových kompozitních materiálů díky bezproblémovému spojení s moduly pro návrh kompozitů, řešiči a obsáhlým postprocesingem. Vyrábějte lehčí a pevnější výrobky díky kompozitním materiálům.

Fastening & Joining Engineering

Můžete efektivně vytvářet, ověřovat a komunikovat společné požadavky složitých sestav s důrazem na konstrukci upevnění. Můžete spravovat definici spojů struktur z různých materiálů a usnadnit tak plnění časového plánu a dosažení plánovaných nákladů.

Mechanical Design Management

Spojte všechna data mechanického návrhu (MCAD) do jednotného prostředí pro správu dat výrobku a automatizujte procesy konstrukčních změn, ověření a schvalování, zkraťte čas cyklu a zvyšte kvalitu výrobku.

Product Modeling

Vytvářejte inovativní a kvalitnější výrobky při snížení nákladů. Naše řešení nabízí vysoký výkon, efektivitu a úspory nákladů sahající za hranice samotného návrhu až do všech fází vývoje výrobku.