Digitalizace v letectví a obraně

Agentury v oblasti obrany musí při získávání a udržování obranných systémů, platforem a podpůrné infrastruktury efektivně reagovat na různé výzvy, například na vysoké investiční náklady v době nestálých rozpočtů, globální dodavatele, přísná zákonná omezení smluv a stárnoucí pracovní sílu. Klíčem k úspěšnému překonání takových výzev je integrované digitální prostředí (IDE) pokrývající celý zbrojní program od příslušných smluvních metod po správu dodavatelských řetězců a řízení kvality.

Digitalizace v letectví a obraně

Agentury v oblasti obrany musí při získávání a udržování obranných systémů, platforem a podpůrné infrastruktury efektivně reagovat na různé výzvy, například na vysoké investiční náklady v době nestálých rozpočtů, globální dodavatele, přísná zákonná omezení smluv a stárnoucí pracovní sílu. Klíčem k úspěšnému překonání takových výzev je integrované digitální prostředí (IDE) pokrývající celý zbrojní program od příslušných smluvních metod po správu dodavatelských řetězců a řízení kvality.

Digital Transformation in Aerospace and Defense

Aerospace companies are tasked with designing and creating products for conditions that may not exist inside a lab or even on the planet. They must use real innovation, which requires digitalization, to remain competitive amid increasingly complicated demands, tighter deadlines and higher stakes.

Vybrané úspěchy zákazníků

JSC Aviaagregat

JSC Aviaagregat reduces development time by 50 percent

JSC Aviaagregat is a leading Russian aircraft landing gear developer and producer.

Další informace

Browse and explore solutions in this industry segment.

Zprávy a analýzy

Přizpůsobitelné přehledy obsažené v našem řešení usnadňují udržení přehledu v rámci celé společnosti v oblasti leteckého průmyslu nebo obrany a nabízí také novou úroveň sledovatelnosti, která pomáhá omezit počet chyb a předejít pozdějšímu výskytu problémů. Pokročilá analytika, kterou umožňuje kombinace dat z internetu věcí (IoT) ze zařízení nasazených v provozu („fyzického dvojčete“) s inženýrskými detaily („digitálním dvojčetem“), pomáhá zvýšit dostupnost a výkonnost.

Správa požadavků

Naše řešení umožňuje společnostem zaznamenávat, uchovávat a dodávat požadavky všem osobám zapojeným v procesu vývoje výrobku, aby mohly činit správná rozhodnutí.

Ochrana duševního vlastnictví a řízení exportu

V průmyslových odvětvích, která podléhají intenzivním kontrolám (například v letectví a obraně), je jedním z nejnáročnějších cílů dosáhnout programových cílů a přitom dodržet všechna nařízení týkající se ochrany duševního vlastnictví a řízení exportu (ITAR). Dalším obtížným cílem je dosažení spolupráce a zavádění inovací na globální úrovni. V obou případech je pro všechny zúčastněné strany – dodavatele, partnery, smluvní dodavatele, zákazníky, pobočky a společné podniky – naprosto klíčové, aby bylo možné sdílet citlivá firemní data a data o výrobku v bezpečném prostředí pro spolupráci.

Správa inženýrských dat

Zde zadejte krátké shrnutí - ne více než 75 slov. Tato verze shrnutí se zobrazí při použití tohoto řešení v propagačním formátu.

Software Management

As customers demand more sophisticated functionality, the increasing amount of software required to provide it presents unique challenges in the delivery of aerospace and defense systems. Challenges include producing code faster and with better quality, as well as compliance with all regulations to minimize risk and ensure safety. Our unified collaborative solution framework enables all software development processes to be managed in one place, accelerating development and minimizing risk.

Aditivní návrh a výroba

Naše integrované softwarové aplikace pro aditivní výrobu usnadňují úpravy vzhledu výrobků a postupu výroby a revizi obchodních modelů k dosažení optimálního výkonu s nižšími náklady.

Spolupráce a správa dodavatelů v odvětví letectví a obrany

Společnosti v oblasti letectví a obrany při vývoji výrobků spolupracují s mnoha partnery a dodavateli, což přináší nejen výhody, ale také rizika. Jelikož se složitost výrobků a požadavky na integraci neustále rozšiřují, mohlo by spoléhání se na třetí strany přinést více problémů než užitku. Pokud však společnosti využijí prvky, jako jsou přehled v reálném čase a komunikace v zabezpečeném, digitalizovaném a na spolupráci založeném prostředí vytvořeném na základě digitálního vlákna pro spolupráci a správu dodavatelů, mohou partnerství mezi výrobci OEM a dodavateli i nadále vzkvétat.

Technické publikace

Tvorba podpůrné technické dokumentace pro letecké a obranné systémy vyžaduje spolupráci a vstupy od mnoha různých společností a týmů. Naše řešení vnáší proces dokumentace do prostředí PLM a umožňuje tyto dokumenty snadno upravovat podle cílového trhu, jazyka nebo výrobku.

Assembly Manufacturing Engineering

Aerospace and defense programs are becoming more complex and the need for greater program performance has never been so critical. To win business in today's highly competitive environment, companies must submit attractive bids that include the demonstrated ability to deliver on program targets, requirements and production schedules. Our solutions digitalize the manufacturing process so you can maximize productivity, increase profitability and execute more efficiently than your competition to drive business growth in today’s tough markets.

Správa výrobních dat

Výrazný pokrok v technologiích výroby a posun k iniciativě Průmysl 4.0 mění způsob, jakým se vytváří letecké systémy. To vytváří tlak na dodavatelský řetězec, protože společnosti hledají způsoby, jak dodržet požadavky výrobců. Naše řešení umožňuje výrobním společnostem integrovat a digitalizovat celý hodnotový řetězec, zvýšit konkurenceschopnost díky agilnějšímu, pružnějšímu a efektivnějšímu postupu výroby.

Pokročilá výroba pro realizaci výrobků

Společnosti v oblasti letectví a obrany čelí nebývalému konkurenčnímu tlaku, protože zákazníci požadují vyšší míru odpovědnosti za výkonnost programů. Aby byly tyto společnosti konkurenceschopné a dosahovaly v oblasti programů dobrých výsledků, musí začlenit výrobu do samotného jádra procesu vývoje programu. Integrované prostředí umožňuje využívat postup řízený modelem, který zasahuje od CAD/CAM návrhu až po CNC obrábění a kontrolu kvality, což výrazně zvyšuje produktivitu.

Electronics Manufacturing Planning for Aerospace & Defense

The future of the aerospace and defense industry is exciting. Next-generation aircraft – powered by advanced electronics, sensors and Internet of Things (IoT) – will differ significantly from what we are seeing today. Aerospace and defense electronics and avionics manufacturers must rely on digital technologies to deliver more sophisticated and reliable electronics at scale. Our solutions enable electronic manufacturers to cope with the demanding needs of the industry today.

Factory Layout, Line Design & Optimization for Aerospace & Defense

Without the ability to optimize factory operations based on data obtained during manufacturing engineering, inefficiency can ripple throughout a company’s production systems. Our advanced software for factory layout and optimization lets you create 3D virtual models of production systems to ensure that factors such as line efficiency, line rate, manpower limitations, learning curve, clearance, energy, noise and safety are considered before starting production. Use our solution to digitalize the entire manufacturing process and achieve aerospace and defense program performance goals.

Production Planning & Scheduling for Aerospace & Defense

Production planning for long, medium and short-term scheduling is critical to the success of facilities and field operations. Planners must analyze complex situations, taking into account a range of constraints and business rules, then generate and evaluate multiple scenarios to react quickly and intelligently to change. Our production planning suite for aerospace and defense OEMs and suppliers can be tightly integrated with other enterprise systems to help increase the efficiency, accuracy, and agility of manufacturing operations.

Integrated Quality Management for Aerospace & Defense

Whether it’s a commercial program or a government contract, the challenge for aerospace and defense companies today is to deliver a product that meets all technical and performance requirements at cost and on schedule. Our quality management solution delivers the ability to improve quality and reduce costs along the entire product lifecycle (ideation, realization and utilization). It can be used as a comprehensive system, or with single modules or combinations of modules.

Správa dat z provozu

Výrobky v oblasti letectví a obrany jsou velmi složité, musí fungovat i v extrémním prostředí, splňovat nejpřísnější normy spojené s bezpečností a spolehlivostí a obvykle mají velmi dlouhý životní cyklus. Naše řešení pro správu životního cyklu provozu umožňuje spravovat fyzickou konfiguraci vybavení a umožňuje tak údržbu s využitím charakteristik stavu a historie odebírání, přidávání nebo kontroly součástí. Díky funkcím PLM pro správu zabezpečení, pracovních postupů, změn a dokumentů umožňuje naše řešení propojit rozpisky a znalosti s fyzickou strukturou závodu a umožnit tak lepší servis.

Maintenance Planning

Keeping equipment operational by minimizing maintenance-related downtime is critical in the aerospace and defense industry. By using product knowledge taken from design and simulation to determine service requirements, service plans and instructions can be developed, validated, and documented prior to equipment delivery. Our maintenance planning solution, which is based on allowable product configurations, analysis (RAM and FMEA) and simulation (product and service), lets you reduce the impact of service on aerospace products in the field.

Maintenance, Repair & Overhaul

Highly engineered aerospace and defense products with long useful lives are valuable to both the companies that buy them and the companies that service and support them. Getting the most from these products means maximizing their availability and reliability. Our solution enables service organizations to generate service work orders, schedule service events, assign service tasks, support technicians with information and task orders, and track to closure all service work required and performed.

Integrované plánování a realizace programů

Konzistentní plánování a realizace programů je pro získání nových zakázek stěžejní. Naše řešení nabízí systémový přístup k plánování a realizaci programů díky integraci nákladů, rozvrhů a technických požadavků do systému pro správu plně plánovaných programů s dostatkem zdrojů a financí. Řešení se snadno spravuje a lze jej přizpůsobit komerčním i vládním programům libovolné velikosti. Díky integrovanému systému pro správu všech programových artefaktů lze lépe dodržet předepsané náklady a rozvrh.

Výrobek definovaný modelem

Složité výrobky pro oblasti letectví a obrany se vyrábí s využitím globálních dodavatelských řetězců, přičemž každá z těchto firem vytváří a zpracovává data o výrobku v různých formátech. Chybějící možnosti vzájemného propojení komplikují spolupráci a opakované využití existujících možností, což má vliv na včasné dodání a dodržení stanovených nákladů. Naše řešení využívající výrobky definované modelem umožňuje vytvořit úplnou digitální reprezentaci výrobku – 3D model, který slouží jako jediný zdroj informací pro všechna použití.

Vizualizace masivních 3D modelů

Současné programy pro letectví a obranu musí dodávat výrobky splňující všechny technické a funkční požadavky včas a s předpokládanými náklady, k čemuž je často nutné využít služeb dodavatelů a partnerů po celém světě. Tito dodavatelé a partneři mohou používat různorodou sadu inženýrských aplikací. Naše řešení nabízí digitální makety a vizualizace různých CAD sestav tak, aby na nich mohli spolupracovat, provádět návrh, zpracovávat data a činit informovaná rozhodnutí všechny zúčastněné strany.

Product Engineering & Design

Some of the issues facing aerospace and defense companies include increased product complexity, greater customization, and competitive disruption on a global basis. Many companies are still using document-based and other inefficient processes that hinder their ability to meet these challenges. It is imperative that companies transform their engineering and design thinking and processes. Our open multi-discipline, scalable and standards-based solution provides all the necessary tools for innovative aerospace product development.

Product Service Planning & Management

Aerospace and defense companies are being asked to reduce the support and operating cost of their products. Given the long lifespans of these products, maintenance is a big contributor to their overall cost and as a result, improving reliability and minimizing maintenance-related downtime have become critical. By using product knowledge taken from design and simulation, our service planning and management solution makes it possible to develop, validate, and document service requirements and service plans prior to equipment delivery.

Electrical Compliance

Prostředí pro vývoj elektrických zařízení podle modelů (MBE) umožnuje rychle a přesně analyzovat konfigurace elektrických digitálních dvojčat.

E/E Systems Development

Naše řešení pro vývoj E/E systémů umožňuje nasadit modelový přístup, který zajišťuje souvislost digitálních dat v celém hodnotovém řetězci: od definice elektrického systému přes jeho návrh, certifikaci a výrobu až po podporu jeho životního cyklu.

Model Based Systems Engineering

Orchestrate your technical program by using modeling to define product architecture and requirements, explore design space, test virtually, design interfaces from the product architecture, manage integrations and finally verify the product fulfills the requirements.

Aircraft certification for aerospace & defense

Airworthiness is everything in aerospace and defense. It touches all aspects of aircraft development, everywhere in the supply chain. From type certification to production certification and continued airworthiness, future success depends on a digital approach to reducing challenges and uncertainty.

Maximize the chances of getting to market faster with a well-designed, certifiable aircraft. When you incorporate certification requirements into your plans from the beginning, airworthiness certification and compliance requirements are efficiently understood, distributed and verified during every step of development within all functional areas.

Aerospace and defense manufacturing

Whether pioneering new propulsion systems or entering the urban air mobility market, aerospace companies must become more innovative to take these new products to market within budget and faster than the competition.  

Displaying of solutions.

Part Manufacturing

It is no secret that manufacturing challenges in the aerospace industry are growing. Advanced materials, such as composites, and advanced technologies, such as additive manufacturing, are driving up manufacturing complexity. Automated processes are replacing labor-intensive applications on the shop floor, and this is increasing the need for specialized tools. Our manufacturing solution offers a comprehensive set of fully integrated tools for part manufacturing, including CAD/CAM, robotics, CNC machining, CMM inspection, and 3D printing.

CAM, Tooling & Fixtures

Aerospace and defense tooling is complex and demanding, and plays a critical role in the finished product, affecting quality and manufacturing repeatability. Tooling design requires a deep understanding of the conditions faced during production. Our integrated design and manufacturing solution offer a comprehensive set of fully integrated tools for the entire tool and fixture design and manufacturing process, including design, simulation, CNC, CMM inspection and 3D printing.

Řízení materiálů a dodržování předpisů

Správa dat o materiálech a jejich integrace do životního cyklu výrobku je pro vývoj složitých a inovativních výrobků naprosto klíčová. Díky našemu řešení pro řízení materiálů a dodržování předpisů můžete udržet soulad mezi materiály pro letecké součásti a rozpiskou (BOM), což je zásadní pro dodávání úspěšných inovativních výrobků, které jsou v souladu s předpisy.

Aircraft Engine Performance Engineering

Achieving performance requirements for emissions, noise, energy efficiency, safety, reliability in complex aircraft engine systems requires a platform that provides an integrated view of a large set of disciplines. By uniquely combining robust design space exploration, scalable multi-physics, dynamics and CFD capabilities, industry-leading physical testing and experienced engineering services, Siemens Digital Industry Software portfolio delivers engineering insight on all levels.

Aerodynamic Performance Engineering

Aerodynamic performance engineering affects not just the airframe but a multitude of other aircraft systems. The design and performance of systems including propulsion, environmental controls, landing gears, ice protection, and avionics depend on optimal aerodynamic performance. Simcenter solutions offer accurate, multi-disciplinary simulations, testing, and automated design space exploration, helping engineers discover better aerodynamic designs, faster.

Thermal Management

Engineering the thermal balance of a modern aircraft is challenging. Electrification, innovative designs and lighter materials warrant increased heat rejection while ensuring system safety and passenger comfort. Our solution portfolio offers a cohesive virtual thermal management analysis by optimizing thermal loading and passenger comfort, front-loading system and equipment integration and enabling thermal trade-off analysis early in the design. This combined systems engineering, modeling and simulation, test and verification is the key to engineering aircraft thermal innovation.

Structural Performance Engineering

The structural complexity of modern aircraft has increased the structural analysis demand and the need to improve traceability and global analysis workflow which can have a major impact on reducing non-recurring program costs from structural design.

Systems Performance Engineering

Boost the performance of aircraft systems. Avoid costly troubleshooting by addressing the complexity of aircraft systems and assessing system interactions during early design phases.

To help you reduce development costs and increase overall program delivery efficiency, we offer you a powerful suite of system simulation and CAE solutions that enable you to build scalable digital twins of aircraft systems.

Vizualizace masivních 3D modelů

Současné programy pro letectví a obranu musí dodávat výrobky splňující všechny technické a funkční požadavky včas a s předpokládanými náklady, k čemuž je často nutné využít služeb dodavatelů a partnerů po celém světě. Tito dodavatelé a partneři mohou používat různorodou sadu inženýrských aplikací. Naše řešení nabízí digitální makety a vizualizace různých CAD sestav tak, aby na nich mohli spolupracovat, provádět návrh, zpracovávat data a činit informovaná rozhodnutí všechny zúčastněné strany.

Product Engineering & Design

Some of the issues facing aerospace and defense companies include increased product complexity, greater customization, and competitive disruption on a global basis. Many companies are still using document-based and other inefficient processes that hinder their ability to meet these challenges. It is imperative that companies transform their engineering and design thinking and processes. Our open multi-discipline, scalable and standards-based solution provides all the necessary tools for innovative aerospace product development.

Product Service Planning & Management

Aerospace and defense companies are being asked to reduce the support and operating cost of their products. Given the long lifespans of these products, maintenance is a big contributor to their overall cost and as a result, improving reliability and minimizing maintenance-related downtime have become critical. By using product knowledge taken from design and simulation, our service planning and management solution makes it possible to develop, validate, and document service requirements and service plans prior to equipment delivery.

Electrical Compliance

Prostředí pro vývoj elektrických zařízení podle modelů (MBE) umožnuje rychle a přesně analyzovat konfigurace elektrických digitálních dvojčat.

E/E Systems Development

Naše řešení pro vývoj E/E systémů umožňuje nasadit modelový přístup, který zajišťuje souvislost digitálních dat v celém hodnotovém řetězci: od definice elektrického systému přes jeho návrh, certifikaci a výrobu až po podporu jeho životního cyklu.

Model Based Systems Engineering

Orchestrate your technical program by using modeling to define product architecture and requirements, explore design space, test virtually, design interfaces from the product architecture, manage integrations and finally verify the product fulfills the requirements.

Design, optimize and validate with convergent modeling and topology optimization software

Motivated by performance and sustainability demands, aerospace and defense companies are exploring new designs, composite materials, and alternative production methods. While new approaches lead to more innovative products in the marketplace, speed could suffer without the right tools and processes. By adding convergent modeling and topology optimization software to the process, development teams can rapidly generate designs and explore alternatives to bolster strength, reduce weight, or incorporate new materials and manufacturing methods.

Aircraft certification for aerospace & defense

Airworthiness is everything in aerospace and defense. It touches all aspects of aircraft development, everywhere in the supply chain. From type certification to production certification and continued airworthiness, future success depends on a digital approach to reducing challenges and uncertainty.

Maximize the chances of getting to market faster with a well-designed, certifiable aircraft. When you incorporate certification requirements into your plans from the beginning, airworthiness certification and compliance requirements are efficiently understood, distributed and verified during every step of development within all functional areas.

Aerospace and defense manufacturing

Whether pioneering new propulsion systems or entering the urban air mobility market, aerospace companies must become more innovative to take these new products to market within budget and faster than the competition.  

Displaying of solutions.