Pokročilá výroba pro realizaci výrobků

Pokročilá výroba pro realizaci výrobků

Společnosti v oblasti letectví a obrany čelí nebývalému konkurenčnímu tlaku, protože zákazníci požadují vyšší míru odpovědnosti za výkonnost programů. Aby byly tyto společnosti konkurenceschopné a dosahovaly v oblasti programů dobrých výsledků, musí začlenit výrobu do samotného jádra procesu vývoje programu. Integrované prostředí umožňuje využívat postup řízený modelem, který zasahuje od CAD/CAM návrhu až po CNC obrábění a kontrolu kvality, což výrazně zvyšuje produktivitu.

Společnosti v oblasti letectví a obrany čelí nebývalému konkurenčnímu tlaku, protože zákazníci požadují vyšší míru odpovědnosti za výkonnost programů. Aby byly tyto společnosti konkurenceschopné a dosahovaly v oblasti programů dobrých výsledků, musí začlenit výrobu do samotného jádra procesu vývoje programu. Integrované prostředí umožňuje využívat postup řízený modelem, který zasahuje od CAD/CAM návrhu až po CNC obrábění a kontrolu kvality, což výrazně zvyšuje produktivitu.

Pokročilá výroba pro realizaci výrobků

Learn More

V oblasti letectví a obrany jsou programy stále složitější, nabídky stále obtížnější a priority zákazníků se rychle mění. Společnosti v leteckém průmyslu musí také provádět správu zákonných požadavků, aby měly jistotu, že jsou všechny výrobní postupy dokumentovány a sledovány. Vyšší výkonnost programů nikdy nebyla důležitější.

Aby společnost v dnešním konkurenčním prostředí vyhrála zakázku, musí dát nabídku, která obsahuje i potvrzení schopnosti plnit cíle programu, požadavky a plány výroby. To není snadný úkol a vyžaduje to zcela nový přístup ke způsobu, jakým jsou programy řízeny, od počáteční koncepce až po dodání.

Aby toho společnosti dosáhly, musí hledat efektivní způsobu zlepšení spolupráce mezi vývojem a výrobou. V tomto odvětví je třeba správa životního cyklu výrobku (PLM) řízená procesy, které zahrnují návrh výroby ve všech částech vývoje programu od návrhu až po výrobu. Zapojení návrhu výroby do raných fází procesu vývoje výrobku umožňuje lépe ohodnotit různé alternativy návrhu, přesněji plánovat včasné spuštění projektů a zlepšovat komunikaci s výrobou.

Pokročilá výroba pro realizaci výrobků

Záznam webináře | 30 minut

Fluid Flow Topology Optimization

Optimization of a part for fluid flow efficiency using Star CCM+

Topology Optimization like you’ve never seen

Podívejte se na webinář

Možnosti řešení

Prohlédněte si klíčové oblasti tohoto řešení.

Bill of Materials Management

Spravujte rozpisky leteckých součástí pocházející z více CAD systémů, například konstrukční rozpisky, strukturu výroby nebo seznam procesů, a zajistěte tak, že se výrobek dostane na trh rychleji.

Design Validation

Díky nástrojům pro vizuální analýzu a ověření výrobků můžete snadno získat potřebné informace, ověřit shodu s požadavky a provádět informovaná rozhodnutí.

Die Design Validation

Automatizujte návrh struktury formy a pomocí termomechanické simulace ověřte provozní podmínky. Zabraňte vzniku a rozšiřování trhlin, tepelného namáhání a únavových poškození.

Drive All CNC Operations with One CAM System

K programování všech úkonů od obrábění přes lisování až po 5osé frézování a automatizované robotické operace využívejte jednotné CAM řešení.

Industrialize Additive Manufacturing

Vytvářejte revoluční výrobky díky integrovanému softwaru pro aditivní výrobu. Navrhujte, simulujte, připravujte, tiskněte a ověřujte prototypy nebo vyrábějte konečné součásti pro oblast letectví a obrany na široké škále vybavení pro 3D tisk.

Manage Manufacturing Data & Process Knowledge

Pomocí plánování výroby, které využívá digitální vlákno jako jednotný zdroj informací, je možné jednoduše propojit osoby, systémy a stroje, shromažďovat tak potřebné znalosti a postupně zlepšovat provoz. Umožněte spolupráci více týmů.

Manufacture Composites

Vyrábějte konzistentní a opakovatelně použitelné pokročilé kompozitní letecké struktury díky jednotnému řešení, které umožňuje kombinaci systémů CAM, obrábění, laserové promítání, kladení pásek a umísťování vláken.

Manufacturing Quality Planning

Analyzujte vliv výrobních postupů na prvky návrhu a jejich tolerance a zvýrazněte zdroje a hodnoty rozměrových odchylek. Zbavte se nákladných prototypů a současně snižte náklady na pracovní sílu, nástroje a metrologii.

Progressive Die Design Validation

Zvyšte produktivitu tím, že automatizujete zdlouhavé úkony a zjednodušíte složitý návrh postupových výlisků díky našemu řešení, které podporuje tvorbu plechových součástí s ostrými hranami i volným tvarem.