Aditivní návrh a výroba

Aditivní výroba umožňuje společnostem v oblasti letectví a obrany na rozdíl od tradičních výrobních metod, které zahrnující více kroků, nástrojů a postupů, snadno měnit návrhy všech součástí tak, aby bylo dosaženo požadovaného výsledku, optimální výkonnosti a současného snížení nákladů. Naše integrované softwarové aplikace pro aditivní výrobu umožňují snadno měnit vzhled výrobků a postup výroby a revidovat obchodní modely.

Aditivní výroba umožňuje společnostem v oblasti letectví a obrany na rozdíl od tradičních výrobních metod, které zahrnující více kroků, nástrojů a postupů, snadno měnit návrhy všech součástí tak, aby bylo dosaženo požadovaného výsledku, optimální výkonnosti a současného snížení nákladů. Naše integrované softwarové aplikace pro aditivní výrobu umožňují snadno měnit vzhled výrobků a postup výroby a revidovat obchodní modely.

Learn More

Rostoucí míra konkurence, špatné výsledky programů a rostoucí fronta objednávek nutí společnosti v oblasti letectví a obrany zvyšovat efektivitu kdekoliv je to možné. V oblasti výroby se společnosti snaží snížit poměr hmotnosti zdrojového materiálu k hmotnosti výsledného výrobku pomocí aditivní výroby prototypů 3D tištěných nástrojů, přípravků, spojovacích prvků a hotových výrobků. Díky tomuto postupu je hmotnost zdrojového materiálu velmi blízká hmotností výsledné součásti, což snižuje náklady na materiál a množství odpadu. Díky možnosti vyrábět součásti podle potřeby přímo na místě umožňuje aditivní výroba snížit objem skladových zásob a náklady na dopravu.

Naše řešení pro aditivní výrobu je možné bez problémů použít od začátku až do konce výrobního postupu včetně fází návrhu, inženýringu a výroby a eliminovat nutnost konverze dat mezi jednotlivými procesy. Naše řešení pro správu dat a propojení s výrobou zajištují uzavřenou smyčku výrobních procesů díky využití jednotného zdroje dat a je možné tak dosáhnout skutečného průmyslového 3D tisku.

Aditivní výroba umožňuje společnostem ve spojení s naším řešením snadno měnit vzhled výrobků a postup výroby a revidovat obchodní modely.

Záznam webináře

5 věcí pro zavedení aditivní výroby, které může vaše společnost udělat již dnes

Praktické tipy pro industrializaci aditivní výroby

Podívejte se na webinář

Možnosti řešení

Prohlédněte si klíčové oblasti tohoto řešení.