Vizualizace masivních 3D modelů

Vizualizace masivních 3D modelů

Současné programy pro letectví a obranu musí dodávat výrobky splňující všechny technické a funkční požadavky včas a s předpokládanými náklady, k čemuž je často nutné využít služeb dodavatelů a partnerů po celém světě. Tito dodavatelé a partneři mohou používat různorodou sadu inženýrských aplikací. Naše řešení nabízí digitální makety a vizualizace různých CAD sestav tak, aby na nich mohli spolupracovat, provádět návrh, zpracovávat data a činit informovaná rozhodnutí všechny zúčastněné strany.

Současné programy pro letectví a obranu musí dodávat výrobky splňující všechny technické a funkční požadavky včas a s předpokládanými náklady, k čemuž je často nutné využít služeb dodavatelů a partnerů po celém světě. Tito dodavatelé a partneři mohou používat různorodou sadu inženýrských aplikací. Naše řešení nabízí digitální makety a vizualizace různých CAD sestav tak, aby na nich mohli spolupracovat, provádět návrh, zpracovávat data a činit informovaná rozhodnutí všechny zúčastněné strany.

Vizualizace masivních 3D modelů

Learn More

Zákazníci v oblasti letectví a obrany vyžadují co nejvyšší úroveň výkonnosti, kvality a spolehlivosti a jejich výrobky musí dodržovat přísné smluvní a zákonné požadavky. Globální návrhářský a dodavatelský řetězec v oblasti letectví a obrany musí dokázat řešit závažné problémy s návrhem nebo spoluprací i pod tlakem na rychlejší dodání výrobků na trh.

Naše řešení pro vizualizaci a tvorbu maket v rámci životního cyklu umožňují vytvářet 2D a 3D vizualizaci, využívat nástroje pro zkoumání a připomínky a umožňuje inženýrským týmům analyzovat sestavy z více CAD systémů napříč dodavatelským řetězcem.

Naše prostředí pro virtuální realitu umožňuje zobrazovat a analyzovat 3D model ve skutečném měřítku a provádět různé operace s digitální maketou (DMU), například vytvářet řezy, měnit umístění, vytvářet připomínky a sdílet informace s ostatními uživateli.

Naše řešení také umožňují týmům sestavit úplný digitální prototyp (digitální dvojče) a pomocí pokročilých analýz odhalit problémy včas již během návrhu a dostat tak výrobek na trh rychleji s nižšími náklady. Odhalení a vyřešení problémů ještě před zahájením výroby výrazně snižuje náklady a urychluje dodání na trh.

Vizualizace masivních 3D modelů

Možnosti řešení

Prohlédněte si klíčové oblasti tohoto řešení.

2D/3D View & Markup

Procházejte, vizualizujte a označujte 2D/3D modely složitého vybavení v rámci hierarchických struktur. Využívejte pohodlné sdílení znalostí napříč celým životním cyklem výrobku.

Bill of Materials Management

Spravujte definice inženýrských rozpisek od jednoduchých CAD struktur až po složité definice výrobků tvořené více týmy mechanického návrhu rozmístěnými po celém světě. Vytvářejte kdekoliv různé konfigurace výrobků díky uloženým datům návrhu z různých CAD systémů.

Digital Mockup

Pomocí nástrojů pro práci s digitálními maketami můžete snadno vyřešit problémy v návrhu jako kolize a nepřístupnost. Díky zapojení digitálních dvojčat je možné provádět studie pohybu již v časných fázích životního cyklu výrobku.

PLM Foundation

Spravujte a řiďte nasazení na více pracovištích v rámci společnosti díky naší škálovatelné a flexibilní platformě PLM. Určete hierarchie tříd součástí a komponent a vizualizujte, analyzujte a ověřujte 3D návrhy vytvořené v různých CAD systémech.

Supplier Visualization

Zjednodušte spolupráci s výrobci a dodavateli díky beznákladovému nasaditelnému jednoduchému systému zobrazení 3D modelu, v němž jsou dostupné podrobné informace o výrobku a výrobě (PMI).

Virtual Reality

Zkontrolujte digitální dvojče v prostředí virtuální reality. Zlepšete rozhodování díky určení a stanovení ergonomických faktorů, například výhledu, dosahu a bezpečného prostoru již v raných fázích životního cyklu.