Přejít k obsahu

O skvělém vzduchovodu

Digitální cesty: HP 3D tisk

Podívat se nyní

O skvělém vzduchovodu

Digitální cesty: HP 3D tisk

Podívat se nyní

Informace pro komunitu Siemens

Naše reakce na COVID-19

Siemens Digital Industries Software pomáhá zákazníkům, studentům a zaměstancům, kterých se dotkla epidemie COVID-19.

Digital TwinEnterpriseTransformationThreadInnovation

Digitalizace mění vše. Digitalizace ovlivňuje všechny fáze návrhu, vývoje, výroby a údržby.

ABEC

Biopharmaceutical manufacturer uses Simcenter STAR-CCM+ to reduce blend time by 50 percent

Biopharmaceutical manufacturer uses Simcenter STAR-CCM+ to reduce blend time by 50 percent

Siemens Digital Industries Software solution helps ABEC to reduce risk, time-to-market and cost while delivering product quality

Další informace
Biopharmaceutical manufacturer uses Simcenter STAR-CCM+ to reduce blend time by 50 percent

Biopharmaceutical manufacturer uses Simcenter STAR-CCM+ to reduce blend time by 50 percent

Siemens Digital Industries Software solution helps ABEC to reduce risk, time-to-market and cost while delivering product quality

Další informace