Skip to Content
INDUSTRIE BENCHMARK VOOR DE BELGISCHE EN NEDERLANDSE MARKT

Kansen en knelpunten in de smart machine industry

De machinebouw zit middenin een industriële revolutie. Onder de noemer Smart Industry voltrekt zich een digitale transitie die de concurrentieverhoudingen op scherp zet. Dit transformatieproces heeft zowel betrekking op producten als processen. 

Hoe ver zijn machinebouwers in de digitale transitie? Zien ze de urgentie? Welke prioriteiten stellen ze? Hoe snel adopteren ze nieuwe technologie? Hebben ze daarvoor de juiste skills in huis? Zijn ze in staat om het totale proces van ontwerp, fabricage en service integraal aan te pakken? Welke samenwerkingsverbanden gaan ze aan? En kunnen ze wendbaar inspelen op de trends? 

Vanuit die vragen hebben we een benchmark uitgevoerd onder een groot aantal machinebouwers die vanuit België en Nederland opereren. De uitkomsten geven u een helder zicht op de kansen en knelpunten die uw branchegenoten signaleren in de Smart Industry. We wensen u veel wijsheid en inspiratie bij het benutten van de informatie in dit rapport voor het aanscherpen van uw beleid.

Bekijk nu naast de Nederlandse versie van dit rapport ook de zeer recent gepubliceerde versie voor de Belgische markt.

Industrie Benchmark

Download het Benchmark Rapport

Close Video