Skip to Content
Trainingen

Subsidiemogelijkheden

Innovatie brengt vooruitgang en is dus van essentieel belang voor de Nederlandse economie. Daarom stimuleert de overheid dit via verschillende regelingen.

CAO Kleinmetaal

Ook de CAO Kleinmetaal (Metaal en Techniek) kent één subsidie regeling. Deze loopt via het Opleidings- en Ontwikkelingsfonds voor het Metaalbewerkingsbedrijf (OOM). Werkgevers kunnen op deze manier investeren in het vakmanschap van de werknemer. Er is een bedrag beschikbaar van € 750,- per persoon per jaar. Cursussen worden voor maximaal 50% vergoed. De bijdrage is voor maximaal 15 medewerkers of voor 30% van de medewerkers van één bedrijf. Meer informatie vindt u op de website van OOM: www.oom.nl 


Wet Vermindering Afdracht Onderwijs (WVA)

De Wet Vermindering Afdracht loonbelasting en premie volksverzekeringen onderwijs, kort gezegd de WVA-onderwijs, is een fiscale stimuleringsregeling waarmee u als werkgever veel geld bespaart. U kunt namelijk een aanzienlijke vermindering van de belasting- en premieafdracht krijgen voor verschillende groepen werknemers die scholing volgen. U hoeft dan minder loonbelasting en premie volksverzekeringen, ofwel loonheffing, af te dragen. Een werkgever die een medewerker op een leerbaan aanneemt, maakt aanspraak op een WVA-korting van maximaal 2.500 euro per medewerker per jaar. 


Persoonsgebonden aftrek Particulieren

De Belastingdienst heeft speciale aftrekposten waar u onder bepaalde voorwaarden uw studiekosten of andere scholingsuitgaven kunt opvoeren als persoonsgebonden aftrek. Indien u een opleiding of een studie voor uw beroep of toekomstig beroep volgt is het mogelijk om het lesgeld en de kosten voor studieboeken af te trekken. Kijk hier voor meer informatie op de desbetreffende site van de belastingdienst.


Subsidies voor innovatie, technologie en onderzoek

Innovatie brengt vooruitgang en is dus van essentieel belang voor de Nederlandse economie. Daarom stimuleert de overheid dit via verschillende regelingen. Meerinformatie vindt u op de website van KvK.


SRE Werkgeverssubsidie

45+Werkgevers die een inwoner in dienst neemt uit de regio Zuidoost Brabant die recht heeft op een WW-uitkering en die 45 jaar of ouder is, kunnen in aanmerking komen voor subsidie. 
  • Doelgroep: Werkgevers in de stadsregio Eindhoven.
  • Verstrekker: Samenwerkingsverband Regio Eindhoven.
  • Contact: Voor meer informatie over deze regeling kunt u contact opnemen met de Helpdesk Vergoedingenwijzer Metaal: Telefoonnummer 0900-9009333, of per email info@vergoedingenwijzermetaal.nl. Openingstijden 08.30 uur tot 17.00 uur 
  • http://www.oom.nl/Hulp_en_advies/Subsidiewijzer/Nieuwe_Werknemer?Subsidie=48
 
Subsidies in België
De kmo-portefeuille is veruit de meest gebruikte en wijdverspreide subsidie voor kmo's van de Vlaamse Overheid. Dankzij de kmo-portefeuille krijgt u als ondernemer financiële steun voor de aankoop van diensten die de kwaliteit van de onderneming verbeteren. Concreet zijn dat opleidingen en adviesdiensten. Kleine ondernemingen sparen jaarlijks 10.000 euro uit met de kmo-portefeuille. Bij middelgrote ondernemingen loopt het bedrag op tot 15.000 euro.
 
Siemens PLM Software is door de Vlaamse overheid erkend als dienstverlener voor de kmo-portefeuille. Hiermee komen de trainingen van Siemens PLM Software in aanmerking voor deze subsidie. Meer informatie vindt u op www.kmo-portefeuille.be.
 
Europese Subsidies
Het Europese cohesiebeleid, ook wel structuurbeleid genoemd, is gericht op de bevordering van de groei en werkgelegenheid en een evenwichtige ontwikkeling binnen Europa. Voor dit beleid worden de volgende financiële instrumenten ingezet: 
  • De kmo-portefeuille is veruit de meest gebruikte en wijdverspreide subsidie voor kmo's van de Vlaamse Overheid. Dankzij de kmo-portefeuille krijgt u als ondernemer financiële steun voor de aankoop van diensten die de kwaliteit van de onderneming verbeteren. Concreet zijn dat opleidingen en adviesdiensten. Kleine ondernemingen sparen jaarlijks 10.000 euro uit met de kmo-portefeuille. Bij middelgrote ondernemingen loopt het bedrag op tot 15.000 euro.
  • Siemens PLM Software is door de Vlaamse overheid erkend als dienstverlener voor de kmo-portefeuille. Hiermee komen de trainingen van Siemens PLM Software in aanmerking voor deze subsidie. Meer informatie vindt u op www.kmo-portefeuille.be. 
  • Aan deze informatie kunnen geen rechten worden ontleend.

Trainingsschema 2017
Lees Meer
Close Video