Skip to Content
DE VISIE VAN ONZE EXPERTS

En multidisciplinair simulatieplatform is nodig om bij te blijven met de trends in de maakindustrie

En multidisciplinair simulatieplatform
“Het ontwikkelproces wordt geïntegreerd Het ontwikkelproces van producten, van design tot fabricatie, wordt steeds meer een geïntegreerd proces.” Christophe Vandevelde, 3D simulatie specialist Siemens Industry Software

Bedrijven in de maakindustrie hebben het er maar moeilijk mee: ze moeten snel, zo goedkoop mogelijk de beste producten produceren, terwijl de wereld om hen heen snel verandert. Het is voor veel bedrijven bijna ondoenlijk om alle trends bij te blijven en dat is waar softwareleveranciers hen kunnen helpen. Welke trends spelen er en hoe helpt Computer Aided Engineering (CAE) van Siemens PLM Software die bedrijven om in te spelen op deze trends?

In de maakindustrie zijn grofweg vier trends te benoemen die ervoor zorgen dat de bedrijfsvoering onder druk staat: integratie van slimme systemen, maatwerk (customization), nieuwe technieken en het Internet of Things (IoT).

Trend 1: Het ontwikkelproces wordt geïntegreerd

Het ontwikkelproces van producten, van design tot fabricatie, wordt steeds meer een geïntegreerd proces. Dit betekent dat slimmere geïntegreerde systemen met elkaar moeten samenwerken. Waar voorheen het proces lineair verliep, moeten de mechanische en elecra-afdeling ook samenwerken met de controlesoftware. Met de moderne en geïntegreerde productiemethode is het namelijk noodzakelijk om niet meer alleen te simuleren op componentniveau, maar op volledig systeemniveau. Dat betekent dat je meer simuleert dan de sterkte en stijfheid, maar dat je tegelijkertijd ook de trilling, warmte en andere factoren analyseert.

Trend 2: Klanten vragen om maatwerk

Producten kunnen tegenwoordig op maat worden besteld: schoenen kunnen in iedere gewenste kleur worden besteld of auto’s worden desgewenst voorzien van een sterkere motor. Steeds meer maakbedrijven bieden dat als dienst en hoewel dit eenvoudig is voor de klant, levert het een complexiteit op voor de producent. Het bedrijf moet een configuratie samenstellen op basis van wensen, zodat meerdere combinaties mogelijk worden. Al die combinaties moeten natuurlijk wel eerst worden gesimuleerd, om te kunnen bepalen of die combinaties zich gedragen zoals de producent verwacht. Wat heeft een sterkere motor voor een impact op het frame van de auto? Een zogeheten 'managed approach' binnen een PLM-omgeving helpt om die configuraties te berekenen.

Trend 3: Nieuwe materialen en productiemethoden

Voorheen konden maakbedrijven werken met bijvoorbeeld staal, plastic of aluminium. Dat waren materialen met bekende eigenschappen, zodat producenten daar eenvoudig berekeningen op konden loslaten. Tegenwoordig worden producten gemaakt met composieten, waarvan de eigenschappen lang niet altijd bekend zijn. Het is een uitdaging om dat materiaal te leren kennen en om ermee te simuleren. Dezelfde uitdaging speelt bij nieuwe productiemethoden, zoals 3D-printen waarbij de mogelijkheden schier eindeloos zijn, nagenoeg elke vorm kan geprint worden. Bij het simuleren is de behoefte om tot de perfecte organische vorm te komen uit die oneindige rij aan mogelijkheden. Die simulatie moet je dan ook 'out of the box' laten denken hoe producten eruit gaan zien.

Trend 4: Het Internet of Things verbindt alles met elkaar

Met het IoT en draadloze connectiviteit worden apparaten met elkaar verbonden en kunnen die onderling met elkaar communiceren. Er worden steeds meer sensoren in machines gebouwd die data genereren. Softwareleveranciers moeten ervoor zorgen dat hun platformen met deze stroom aan data om kan gaan en hoe er waarde kan worden gehaald uit deze informatie.

Al deze trends vragen om een multidisciplinair simulatie platform waarop alles wordt samengebracht, van ontwerp tot het testen, 3D-simulatie en systeemsimulatie. In de software moeten diverse disciplines en componenten worden samengebracht, inclusief analytische-tools. Pas wanneer al die componenten met elkaar worden samengebracht, is het mogelijk om goed geïnformeerde en voorspellende beslissingen te nemen. Met 'predictive engineering' wordt het voor ieder maakbedrijf een stuk eenvoudiger om bij te blijven met alle trends, terwijl de kwaliteit en snelheid van het ontwikkelproces op een vertrouwd niveau blijft.

Christophe Vandevelde, 3D Simulatie expert Siemens Industry Software

Lees Meer
En multidisciplinair simulatieplatform
“Het ontwikkelproces wordt geïntegreerd Het ontwikkelproces van producten, van design tot fabricatie, wordt steeds meer een geïntegreerd proces.” Christophe Vandevelde, 3D simulatie specialist Siemens Industry Software
Close Video