Skip to Content
Webináře

Odhalte tajemství lepšího návrhu.

Seznamte se s CAD Solid Edge na sérii webinářů. 

Tvorba výkresů a práce s výkresy (7.2.)

Kvalitní výkresová dokumentace je základem pro přesnou výrobu produktu. Solid Edge přináší ve své třídě nejlepší zpracování výkresové dokumentace ze 3D modelu s řadou nástrojů pro rychlé vytváření výkresů. 

  • Tvorba základních pohledů 
  • Kótování a editace kót 
  • Poznámky a značky 
  • Nastavení formátu výkresu 

Práce se sestavami (14.2.)

Práce s velkými sestavami je usnadněna řadou nástrojů pro správu a zobrazování dat. Solid Edge umožňuje pracovat s komplexními sestavami s více než 100 000 díly. 

  • Inteligentní sestavy 
  • Import sestav z jiných CADů
  • Pohony a animace sestav 

Práce s plechy (21.2.)

V oblasti výroby plechových dílů nabízí komplexní pracovní nástroj pro tvorbu 3D modelu včetně všech možností úpravy plechů, tvorbu rozvinů, výkresové dokumentace a převod do DXF přímo pro výrobní proces. 

  • Tvorba plechového dílu 
  • Rozvin a export do DXF 
  • Import z jiných CADů 

Solid Edge nabízí mnohem více než tradiční CAD software – jedná se o kompletní portfolio nástrojů pro vývoj a návrh výrobků.

Webináře jsou připraveny ve spolupráci se společnosti TPV group s.r.o.

Solid Edge ST10
 

Sorry the registration is now closed.

Close Video