Skip to Content
Contact United States | English
Śniadanie biznesowe

Kompleksowe podejście do problemu zapewnienia jakości w dobie Industry 4.0

Firmy produkcyjne muszą sprostać oczekiwaniom klientów w zakresie coraz wyższej jakości produktów. Z drugiej strony koszty zapewnienia jakości powinny być jak najniższe, nie powinny obniżać konkurencyjności oraz osiąganej marży. Architektura systemów wspierających zarządzanie jakością zmaga się z podstawowymi przyczynami niewydolności, takimi jak różne i niepołączone ze sobą źródła danych, brak możliwości efektywnego mierzenia wskaźników jakości oraz brak współpracy w ramach standardowych procesów, które zachodzą w całym przedsiębiorstwie.

Podczas śniadania biznesowego przedstawimy, w jaki sposób rozwiązanie firmy Siemens do zarządzania jakością umożliwia podnoszenie jakości i szybsze wprowadzanie produktów na rynek przy jednoczesnym zachowaniu zgodności z regulacjami i redukcji całkowitych kosztów produktu. Omówimy również problemy będące wynikiem braku całościowego podejścia do jakości odnosząc się do obecnych trendów w przemyśle.

Dzięki spotkaniu dowiecie się Państwo, w jaki sposób w pełni zintegrowane rozwiązania firmy Siemens do zarządzania jakością pozwalają osiągnąć korzyści dzięki:

  • Digitalizacji
  • Najlepszym praktykom biznesowym dla poszczególnych branż
  • Konfigurowalnemu rozwiązaniu OOTB (Out of the Box)
  • Całościowemu podejściu do procesów związanych z jakością

Spotkanie rozpocznie się o g. 9.00, a zakończy o 12.30. Podczas rejestracji prosimy wybrać jeden z dwóch terminów:

  • 20 września 2017 – Katowice
  • 4 października 2017 – Poznań

Masz pytania? Skontaktuj się z nami: info.pl.plm@siemens.com, +48 22 339 3523

Rozwiązanie Siemens IBS QMS do zarządzania jakością podczas całego cyklu życia produktu.

Zarejestruj się na śniadanie biznesowe

Rejestracja nie powiodła się. Spróbuj ponownie.

Niestety, nie udało nam się zarejestrować Twojego zgłoszenia. Proszę sprawdź poprawność wszystkich pól i spróbuj wysłać zgłoszenie ponownie. W razie dalszych problemów skontaktuj się z nami lub spróbuj ponownie później.

Dziękujemy za rejestrację. Na podany w formularzu e-mail wpłynie potwierdzenie.

Close Video